ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2012-04-23 13:21:41 1/A/2012 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z gatunku wiąz z działki nr ewid. 527/14 w Ośnie Lub. Gmina Ośno Lubuskie Zobacz
2 2012-04-23 13:21:48 1/B/2012 Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew z gatunku wiąz z działki nr ewid. 527/14 w Ośnie Lub. Gmina Ośno Lubuskie Zobacz
3 2012-04-23 13:30:10 2/A/2012 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew z działki nr ewid. 10/33 w Świniarach Gmina Ośno Lubuskie Zobacz
4 2012-04-23 13:30:17 3/A/2012 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 drzew z działki nr ewid. 288/3 w Ośnie Lub. Gmina Ośno Lubuskie Zobacz
5 2012-04-23 13:30:23 4/A/2012 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Farmy Wiatrowej Trześniów składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o mocy łącznej do 6 MW” Gmina Ośno Lubuskie Zobacz
6 2012-04-23 13:31:01 6/A/2012 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr ewid. 285/4 w Ośnie Lubuskim Gmina Ośno Lubuskie Zobacz
7 2012-04-23 13:31:08 2/B/2012 decyzja zezwalająca na usunięcie 3 drzew z działki nr ewid. 10/33 w Świniarach Gmina Ośno Lubuskie Zobacz
8 2012-04-23 13:31:12 3/B/2012 Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji dystrybucji paliw płynnych i LPG” przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 789/19 obręb Ośno Lubuskie Gmina Ośno Lubuskie Zobacz
9 2012-04-23 13:31:15 4/B/2012 Decyzja zezwalająca na usunięcie 6 drzew z działki nr ewid. gruntu 288/3 w Ośnie Lubuskim Gmina Ośno Lubuskie Zobacz
10 2012-05-11 15:09:08 1/2012 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na na budowie dwukomorowej mroźni wraz z pomieszczeniami technicznymi oraz modernizacji istniejącej ubojni indyka w Sławie przy ul. Przemysłowej 7. Gmina Sława Zobacz
11 2012-05-11 15:09:47 8/2012 Postanowienie określające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu utrzymania trzody chlewnej z sytemu na wysokiej ściole na system bezściółkowy w istniejących chlewniach o obsadzie 268,8 DJP w Krzydłowiczkach na działce nr ew. 980/15 obręb Stare Strącze. Gmina Sława Zobacz
12 2012-05-11 15:09:47 7/2012 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwukomorowej mroźni wraz z pomieszczeniami technicznymi oraz modernizacji istniejącej ubojni indyka w Sławie przy ul. Przemysłowej 7 na działce Gmina Sława Zobacz
13 2012-05-11 15:09:48 6/2012 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko budowie 5 budynków inwentarskich przeznaczonych do tuczu indyka, budynków towarzyszących wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 171/1 obręb Ciosaniec Gmina Sława Zobacz
14 2012-05-11 15:09:48 5/2012 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 5 budynków inwentarskich przeznaczonych do tuczu indyka, budynków towarzyszących wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 171/1 obręb Ciosaniec Gmina Sława Zobacz
15 2012-05-11 15:09:48 4/2012 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru nie mniejszej niż 10m3/h, z projektowanego do wykonania otworu hydrogeologicznego w Sławie przy ul. Przemysłowej 6 Gmina Sława Zobacz
16 2012-05-11 15:09:48 3/2012 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu utrzymania trzody chlewnej z sytemu na wysokiej ściole na system bezściółkowy w istniejących chlewniach o obsadzie 268,8 DJP w Krzydłowiczkach na działce nr ew. 980/15 obręb Stare Strącze Gmina Sława Zobacz
17 2012-05-11 15:09:48 2/2012 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie dwukomorowej mroźni wraz z pomieszczeniami technicznymi oraz modernizacji istniejącej ubojni indyka w Sławie przy ul. Przemysłowej 7 Gmina Sława Zobacz
18 2012-05-14 13:36:03 37/2012 Decyzja na wycinkę drzew z działki nr 29/1 w obrębie Nowe Strącze Gmina Sława Zobacz
19 2012-05-14 13:36:52 36/2012 Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew rosnących na działce nr 29/1 w obrębie Nowe Strącze Gmina Sława Zobacz
20 2012-05-14 13:36:52 35/2012 Decyzja na wycinkę drzew z działki nr 149 w obrębie Sława Gmina Sława Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu