ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
161 2018-06-13 08:07:52 Potwierdzenie ostateczności decyzji o warunkach zabudowy Miasto Żary Zobacz
162 2018-06-07 13:16:07 Kwestionariusze osobowe - zatrudnienie Miasto Żary Zobacz
163 2018-06-06 13:32:27 Udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Żary na wykonanie prac budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Gmina Żary Zobacz
164 2018-06-06 13:32:27 Udzielenie zezwolenia na organizację imprezy masowej na terenie Gminy Żary Gmina Żary Zobacz
165 2018-06-06 13:32:27 Najem/ użyczenie świetlicy wiejskiej Gmina Żary Zobacz
166 2018-06-06 13:32:27 Dotacja na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym „małe granty” Gmina Żary Zobacz
167 2018-06-06 13:32:15 Dofinansowanie do usuwania wyrobów azbestowych Gmina Żary Zobacz
168 2018-06-06 13:32:15 Dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni Gmina Żary Zobacz
169 2018-06-06 13:32:15 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Żary Zobacz
170 2018-06-06 13:32:15 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Gmina Żary Zobacz
171 2018-06-06 13:32:15 Zgłoszenie wyjazdu za granicę z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP lub na okres ponad 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu wyjazdu poza granicę RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy Gmina Żary Zobacz
172 2018-06-06 13:32:15 Uzyskanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców Gmina Żary Zobacz
173 2018-06-06 13:32:15 Zameldowanie na pobyt stały Gmina Żary Zobacz
174 2018-06-06 13:32:15 Zameldowanie na pobyt czasowy Gmina Żary Zobacz
175 2018-06-06 13:32:15 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały i czasowy Gmina Żary Zobacz
176 2018-06-06 13:32:15 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego Gmina Żary Zobacz
177 2018-06-06 13:32:15 Wpisanie do rejestru wyborców Gmina Żary Zobacz
178 2018-06-06 13:32:15 Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców Gmina Żary Zobacz
179 2018-06-06 13:32:15 Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych, udostępnienie dokumentacji związanej z wydawaniem dowodów osobistych Gmina Żary Zobacz
180 2018-06-06 13:32:15 Nadanie numeru PESEL Gmina Żary Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu