ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
161 2018-06-06 13:32:14 Przyznanie dotacji do wymiany źródła ogrzewania Gmina Żary Zobacz
162 2018-06-06 13:31:11 Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Gmina Żary Zobacz
163 2018-06-06 13:31:11 Potwierdzenie okresów istnienia gospodarstw rolnych w latach ubiegłych Gmina Żary Zobacz
164 2018-06-06 13:31:11 Zgłoszenie złomu lub wywrotu Gmina Żary Zobacz
165 2018-06-06 13:31:11 Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew Gmina Żary Zobacz
166 2018-06-06 13:31:11 Wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew Gmina Żary Zobacz
167 2018-06-06 13:31:11 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Gmina Żary Zobacz
168 2018-06-06 13:31:11 Zmiana decyzji o warunkach zabudowy Gmina Żary Zobacz
169 2018-06-06 13:31:11 Zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Gmina Żary Zobacz
170 2018-06-06 13:31:11 Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gmina Żary Zobacz
171 2018-06-06 13:31:11 Zaświadczenie o ostateczności decyzji o warunkach zabudowy/ inwestycji celu publicznego Gmina Żary Zobacz
172 2018-06-06 13:31:11 Wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Żary Zobacz
173 2018-06-06 13:31:11 Ustalenie warunków zabudowy Gmina Żary Zobacz
174 2018-06-06 13:31:10 Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków Gmina Żary Zobacz
175 2018-06-06 13:31:10 Wydanie opinii o braku przeciwwskazań do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub szamba Gmina Żary Zobacz
176 2018-06-06 13:31:10 Wydanie opinii dotyczącej możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej na etapie ubiegania się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Gmina Żary Zobacz
177 2018-06-06 13:31:10 Ustalenie numeru porządkowego budynku Gmina Żary Zobacz
178 2018-06-06 13:31:10 Rezerwacja miejsca do czasu pochówku Gmina Żary Zobacz
179 2018-06-06 13:31:10 Oświadczenie o ekshumacji Gmina Żary Zobacz
180 2018-06-06 13:31:10 Określenie warunków technicznych wykonania dokumentacji i realizacji przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej Gmina Żary Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu