ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
141 2018-06-06 13:32:15 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały i czasowy Gmina Żary Zobacz
142 2018-06-06 13:32:15 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego Gmina Żary Zobacz
143 2018-06-06 13:32:15 Wpisanie do rejestru wyborców Gmina Żary Zobacz
144 2018-06-06 13:32:15 Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców Gmina Żary Zobacz
145 2018-06-06 13:32:15 Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych, udostępnienie dokumentacji związanej z wydawaniem dowodów osobistych Gmina Żary Zobacz
146 2018-06-06 13:32:15 Nadanie numeru PESEL Gmina Żary Zobacz
147 2018-06-06 13:32:15 Wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej Gmina Żary Zobacz
148 2018-06-06 13:32:15 Wydanie dowodu osobistego Gmina Żary Zobacz
149 2018-06-06 13:32:15 Wypłata rekompensaty za utracone wynagrodzenie za okres odbywanego ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy Gmina Żary Zobacz
150 2018-06-06 13:32:14 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Gmina Żary Zobacz
151 2018-06-06 13:32:14 Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Gmina Żary Zobacz
152 2018-06-06 13:32:14 Kserokopia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy poświadczona za zgodność z oryginałem Gmina Żary Zobacz
153 2018-06-06 13:32:14 Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym Gmina Żary Zobacz
154 2018-06-06 13:32:14 Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym Gmina Żary Zobacz
155 2018-06-06 13:32:14 Podział nieruchomości Gmina Żary Zobacz
156 2018-06-06 13:32:14 Wykup lokalu mieszkalnego UG Żary Gmina Żary Zobacz
157 2018-06-06 13:32:14 Wydanie zaświadczenia o spłacie hipoteki Gmina Żary Zobacz
158 2018-06-06 13:32:14 Przydział lokalu mieszkalnego UG Żary Gmina Żary Zobacz
159 2018-06-06 13:32:14 Przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego UG Żary Gmina Żary Zobacz
160 2018-06-06 13:32:14 Najem lokalu użytkowego Gmina Żary Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu