ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
141 2018-05-17 10:54:29 Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta w oparciu o zawartą z nim umowę Miasto Żagań Zobacz
142 2018-05-17 10:43:45 WYDAWANIE JEDNORAZOWYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Miasto Żagań Zobacz
143 2018-05-10 15:12:59 Zasiłek szkolny Miasto Gorzów Zobacz
144 2018-05-10 09:36:53 Stypendium szkolne Miasto Gorzów Zobacz
145 2018-05-07 13:47:39 Placówki niepubliczne 2018 Miasto Gorzów Zobacz
146 2018-05-07 09:02:23 ZGŁOSZENIE zamiaru usunięcia drzew Gmina Trzebiechów Zobacz
147 2018-05-07 08:44:36 Młodociani pracownicy 2018 Miasto Gorzów Zobacz
148 2018-05-02 15:04:11 Ustalenie stron, składanie pozwów do sądu powszechnego o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, udział w rozprawach Powiat Krośnieński Zobacz
149 2018-05-02 14:47:47 Zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości Powiat Krośnieński Zobacz
150 2018-05-02 14:21:58 Zakup nieruchomości lub ich części w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości skarbu państwa lub powiatowych Powiat Krośnieński Zobacz
151 2018-05-02 14:02:10 Ewidencja nieruchomości skarbu państwa, w tym będących w użytkowaniu wieczystym Powiat Krośnieński Zobacz
152 2018-05-02 13:52:06 Określanie granic gospodarstw rolnych w drodze orzeczenia o wykonaniu aktu nadania Powiat Krośnieński Zobacz
153 2018-05-02 13:44:32 Zezwolenia na zakładanie urządzeń technicznych na nieruchomościach będących własnością lub w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, jeżeli nie wyrażają zgody Powiat Krośnieński Zobacz
154 2018-05-02 13:17:41 Ustalenie odszkodowań dla właścicieli ( użytkowników wieczystych ) nieruchomości którym część zajęto pod drogi publiczne ( gminne lub powiatowe ) Powiat Krośnieński Zobacz
155 2018-04-30 09:49:03 SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI NA SFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW NA ZADANIE Powiat Żagański Zobacz
156 2018-04-24 08:45:02 Prace interwencyjne Powiatowy Urząd Pracy Zobacz
157 2018-04-24 07:50:11 Prace społecznie użyteczne Powiatowy Urząd Pracy Zobacz
158 2018-04-23 13:55:44 Krajowy Fundusz Szkoleniowy Powiatowy Urząd Pracy Zobacz
159 2018-04-23 12:52:22 Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia Powiatowy Urząd Pracy Zobacz
160 2018-04-23 12:35:16 Roboty publiczne Powiatowy Urząd Pracy Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu