ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
141 2019-03-18 13:12:45 z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Gmina Zwierzyn Zobacz
142 2019-03-18 12:49:58 Stanowisko d.s gospodarczych Gmina Zwierzyn Zobacz
143 2019-03-18 10:34:45 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki leśnej, niebędącej własnością Skarbu Państwa Powiat Wschowski Zobacz
144 2019-03-15 12:34:45 Przyjmowanie informacji o usuniętych wyrobach zawierających azbest od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami Miasto Gorzów Zobacz
145 2019-03-15 12:28:11 Przyjmowanie informacji o wykorzystaniu wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami Miasto Gorzów Zobacz
146 2019-03-15 12:20:23 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające odpowiednio zezwolenie na zbieranie lub/i zezwolenie na przetwarzanie odpadów Miasto Gorzów Zobacz
147 2019-03-07 08:58:15 Ustalenie i wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy, za czas ćwiczeń wojskowych Gmina Bobrowice Zobacz
148 2019-03-07 08:42:02 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub pobyt czasowy Gmina Bobrowice Zobacz
149 2019-03-07 08:36:35 Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego Gmina Bobrowice Zobacz
150 2019-03-07 08:30:09 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Gmina Bobrowice Zobacz
151 2019-03-04 15:55:21 WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY Powiat Nowosolski Zobacz
152 2019-02-22 10:51:53 Skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Powiat Wschowski Zobacz
153 2019-02-22 10:47:41 Skierowanie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wschowie Powiat Wschowski Zobacz
154 2019-02-21 12:04:04 2018 Miasto Gorzów Zobacz
155 2019-02-20 10:38:05 Klauzula informacyjna i Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Powiat Nowosolski Zobacz
156 2019-02-20 08:44:55 Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 lub osobą zależną Powiatowy Urząd Pracy Zobacz
157 2019-02-19 12:59:16 Finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy Powiatowy Urząd Pracy Zobacz
158 2019-02-19 10:10:25 Przyjęcia interesantów Gmina Świebodzin Zobacz
159 2019-02-15 12:26:38 Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Miasto Gubin Zobacz
160 2019-02-15 08:46:39 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Gmina Bojadła Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji