ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
121 2018-06-15 09:50:12 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży (detal i gastronomia) Miasto Gorzów Zobacz
122 2018-06-14 14:58:52 Wykreślenie wpisu w CEIDG - likwidacja działalności gospodarczej Miasto Gorzów Zobacz
123 2018-06-14 14:41:08 Informacja o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej Miasto Gorzów Zobacz
124 2018-06-14 14:27:00 Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej Miasto Gorzów Zobacz
125 2018-06-14 12:54:54 Zmiana wpisu w CEIDG. Miasto Gorzów Zobacz
126 2018-06-14 12:47:16 Wpis do CEIDG - rejestracja działalności gospodarczej Miasto Gorzów Zobacz
127 2018-06-13 08:07:52 Potwierdzenie ostateczności decyzji o warunkach zabudowy Miasto Żary Zobacz
128 2018-06-07 13:16:07 Kwestionariusze osobowe - zatrudnienie Miasto Żary Zobacz
129 2018-06-06 13:32:27 Udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Żary na wykonanie prac budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Gmina Żary Zobacz
130 2018-06-06 13:32:27 Udzielenie zezwolenia na organizację imprezy masowej na terenie Gminy Żary Gmina Żary Zobacz
131 2018-06-06 13:32:27 Najem/ użyczenie świetlicy wiejskiej Gmina Żary Zobacz
132 2018-06-06 13:32:27 Dotacja na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym „małe granty” Gmina Żary Zobacz
133 2018-06-06 13:32:15 Dofinansowanie do usuwania wyrobów azbestowych Gmina Żary Zobacz
134 2018-06-06 13:32:15 Dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni Gmina Żary Zobacz
135 2018-06-06 13:32:15 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Żary Zobacz
136 2018-06-06 13:32:15 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Gmina Żary Zobacz
137 2018-06-06 13:32:15 Zgłoszenie wyjazdu za granicę z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP lub na okres ponad 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu wyjazdu poza granicę RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy Gmina Żary Zobacz
138 2018-06-06 13:32:15 Uzyskanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców Gmina Żary Zobacz
139 2018-06-06 13:32:15 Zameldowanie na pobyt stały Gmina Żary Zobacz
140 2018-06-06 13:32:15 Zameldowanie na pobyt czasowy Gmina Żary Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu