ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
121 2018-06-06 13:31:10 Wydanie zaświadczenia o niefigurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości Gmina Żary Zobacz
122 2018-06-06 13:31:10 Wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego Gmina Żary Zobacz
123 2018-06-06 13:31:10 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych Gmina Żary Zobacz
124 2018-06-06 13:31:10 Podatek rolny od osób prawnych Gmina Żary Zobacz
125 2018-06-06 13:31:10 Podatek od nieruchomości od osób prawnych Gmina Żary Zobacz
126 2018-06-06 13:31:10 Podatek leśny od osób prawnych Gmina Żary Zobacz
127 2018-06-06 13:31:10 Ustalenie/zmiana zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego dla osób fizycznych Gmina Żary Zobacz
128 2018-06-06 13:31:10 Przeksięgowanie nadpłaty/ zwrot nadpłaty Gmina Żary Zobacz
129 2018-05-30 10:54:05 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
130 2018-05-30 10:52:09 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
131 2018-05-30 10:50:09 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
132 2018-05-28 11:40:41 Wniosek o wydanie zaświadczenia o przedsiębiorcy wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. Gmina Lubrza Zobacz
133 2018-05-25 14:38:00 ZGŁOSZENIE JUBILEUSZU DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO Gmina Czerwieńsk Zobacz
134 2018-05-24 12:18:49 DOTACJE DO WYMIANY OGRZEWANIA Miasto Zielona Góra Zobacz
135 2018-05-23 10:43:01 OBSŁUGA ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z WYŁĄCZENIA GRUNTÓW ROLNYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ Urząd Marszałkowski Zobacz
136 2018-05-21 11:09:20 Udzielanie informacji nt. rozgrywek w ramach Mistrzostw Powiatu Krośnieńskiego Powiat Krośnieński Zobacz
137 2018-05-21 11:06:04 Udzielanie informacji w zakresie realizacji programów polityki zdrowotnej Powiat Krośnieński Zobacz
138 2018-05-21 11:04:21 Udzielanie informacji w zakresie realizacji programu ochrony nad zabytkami Powiat Krośnieński Zobacz
139 2018-05-18 10:20:42 Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Miasto Żagań Zobacz
140 2018-05-18 08:54:08 Reklamacja dotycząca opłat dodatkowych otrzymanych za jazdę bez ważnego biletu publiczną komunikacją zbiorową Miasto Gorzów Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu