ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
121 2019-04-01 14:24:14 PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY W POWIECIE ŻARSKIM Powiat Żarski Zobacz
122 2019-04-01 14:16:23 Kierowanie dzieci do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii Powiat Żarski Zobacz
123 2019-04-01 14:11:19 Awans zawodowy nauczycieli Powiat Żarski Zobacz
124 2019-04-01 14:03:42 Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM Powiat Żarski Zobacz
125 2019-04-01 13:56:02 Profil kandydata na kierowcę /PKK/ - dla osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego przez kraj nie będący członkiem Unii Europejskiej lub prawa jazdy nie określonego w konwencji o ruchu drogowym Powiat Żarski Zobacz
126 2019-04-01 13:48:49 Profil kandydata na kierowcę /PKK/ - dla osoby zamierzającej przystąpić do szkolenia na prawo jazdy Powiat Żarski Zobacz
127 2019-04-01 13:38:53 Profil kandydata na kierowcę /PKK/ - na egzamin kontrolny, skierowania na egzaminy sprawdzające kwalifikacje oraz zwrot zatrzymanych praw jazdy po upływie zakazu kierowania pojazdami silnikowymi Powiat Żarski Zobacz
128 2019-04-01 13:23:04 Wymiana zagranicznego prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo stronę konwencji o ruchu drogowym Powiat Żarski Zobacz
129 2019-04-01 13:11:06 Wymiana prawa jazdy dla kierowców ubiegających się o wpis potwierdzający ukończenie kwalifikacji wstępnej lub okresowej Powiat Żarski Zobacz
130 2019-04-01 13:01:14 Wydawanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne 1. dla osoby ubiegającej się po raz pierwszy o zezwolenie 2. ubiegającej się o rozszerzenie zakresu zezwolenia 3. przedłużającej zezwolenie Powiat Żarski Zobacz
131 2019-04-01 12:54:25 Wydanie wtórnika prawa jazdy (utrata dokumentu, zniszczenie dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność) Powiat Żarski Zobacz
132 2019-04-01 12:47:57 Wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem (zmiana danych umieszczonych w posiadanym pozwoleniu tj /zmiana nazwiska, adresu, terminu ważności/ Powiat Żarski Zobacz
133 2019-04-01 12:42:20 Wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem Powiat Żarski Zobacz
134 2019-04-01 12:36:22 Wymiana prawa jazdy (zmiana adresu; zmiana nazwiska) Powiat Żarski Zobacz
135 2019-04-01 12:28:39 Wymiana prawa jazdy (zmiana ważności druku) Powiat Żarski Zobacz
136 2019-03-28 11:59:57 ZAWIESZANIE I COFANIE ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW ZAMIESZCZONYCH W WARSTWIE ELEKTRONICZNEJ DOWODU OSOBISTEGO Miasto Zielona Góra Zobacz
137 2019-03-26 13:57:20 Zaświadczenie o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencjach podatkowych. Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
138 2019-03-26 13:25:55 Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości. Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
139 2019-03-26 08:49:56 Zwrot opłaty skarbowej. Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
140 2019-03-20 13:06:24 Wydanie opinii dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych w klubie dziecięcym Miasto Gorzów Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji