ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
101 2019-01-04 09:29:34 Wymiana dowodu z powodu braku miejsca na badanie techniczne Powiat Żarski Zobacz
102 2019-01-04 09:13:15 Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego Powiat Żarski Zobacz
103 2019-01-04 08:35:20 Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Powiat Żarski Zobacz
104 2018-12-20 22:26:38 Udzielanie pomocy prawnej w sprawach konsumenckich oraz ochrona interesów konsumentów Powiat Krośnieński Zobacz
105 2018-12-19 11:31:53 Informacja dla użytkowników wieczystych Gmina Świdnica Zobacz
106 2018-12-05 17:37:52 Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Miasto Gubin Zobacz
107 2018-12-05 09:11:06 UZYSKANIE DECYZJI O USTALENIU INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO (droga, sieć wodociągowa, kanalizacyjna itp.) Miasto Gubin Zobacz
108 2018-11-23 10:11:11 Wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Gmina Sława Zobacz
109 2018-11-08 10:08:08 Zezwolenie na uprawę maku i konopi Gmina Lubrza Zobacz
110 2018-11-08 09:01:29 Zaświadczenie potwierdzające chorobę psychiczną na orzeczeniu Powiat Nowosolski Zobacz
111 2018-10-25 11:25:13 Zbywanie lokali mieszkalnych na rzecz najemcy Miasto Gubin Zobacz
112 2018-10-19 11:38:46 Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Miasto Gorzów Zobacz
113 2018-10-10 12:39:36 ZŁOŻENIE UWAGI DO OPRACOWYWANEGO PLANU MIEJSCOWEGO LUB STUDIUM Miasto Zielona Góra Zobacz
114 2018-10-05 12:59:14 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Gmina Żary Zobacz
115 2018-10-05 12:54:12 Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży Gmina Żary Zobacz
116 2018-10-05 12:43:01 Uzyskanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych Gmina Żary Zobacz
117 2018-10-05 11:37:13 Uzyskanie zaświadczenia o ostateczności decyzji przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Gmina Żary Zobacz
118 2018-10-05 10:37:32 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej Gmina Żary Zobacz
119 2018-10-05 10:25:05 Dzierżawa gruntu lub przedłużenie umowy dzierżawy Gmina Żary Zobacz
120 2018-10-05 10:17:50 Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Gmina Żary Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu