ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
101 2018-06-06 13:31:11 Zgłoszenie złomu lub wywrotu Gmina Żary Zobacz
102 2018-06-06 13:31:11 Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew Gmina Żary Zobacz
103 2018-06-06 13:31:11 Wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew Gmina Żary Zobacz
104 2018-06-06 13:31:11 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Gmina Żary Zobacz
105 2018-06-06 13:31:11 Zmiana decyzji o warunkach zabudowy Gmina Żary Zobacz
106 2018-06-06 13:31:11 Zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Gmina Żary Zobacz
107 2018-06-06 13:31:11 Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gmina Żary Zobacz
108 2018-06-06 13:31:11 Zaświadczenie o ostateczności decyzji o warunkach zabudowy/ inwestycji celu publicznego Gmina Żary Zobacz
109 2018-06-06 13:31:11 Wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Żary Zobacz
110 2018-06-06 13:31:11 Ustalenie warunków zabudowy Gmina Żary Zobacz
111 2018-06-06 13:31:10 Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków Gmina Żary Zobacz
112 2018-06-06 13:31:10 Wydanie opinii o braku przeciwwskazań do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub szamba Gmina Żary Zobacz
113 2018-06-06 13:31:10 Wydanie opinii dotyczącej możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej na etapie ubiegania się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Gmina Żary Zobacz
114 2018-06-06 13:31:10 Ustalenie numeru porządkowego budynku Gmina Żary Zobacz
115 2018-06-06 13:31:10 Rezerwacja miejsca do czasu pochówku Gmina Żary Zobacz
116 2018-06-06 13:31:10 Oświadczenie o ekshumacji Gmina Żary Zobacz
117 2018-06-06 13:31:10 Określenie warunków technicznych wykonania dokumentacji i realizacji przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej Gmina Żary Zobacz
118 2018-06-06 13:31:10 Karta pochówku - przedłużenie opłaty na następne 20 lat Gmina Żary Zobacz
119 2018-06-06 13:31:10 Karta pochówku Gmina Żary Zobacz
120 2018-06-06 13:31:10 Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzający stan zaległości Gmina Żary Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu