ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
101 2019-04-01 12:47:57 Wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem (zmiana danych umieszczonych w posiadanym pozwoleniu tj /zmiana nazwiska, adresu, terminu ważności/ Powiat Żarski Zobacz
102 2019-04-01 12:42:20 Wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem Powiat Żarski Zobacz
103 2019-04-01 12:36:22 Wymiana prawa jazdy (zmiana adresu; zmiana nazwiska) Powiat Żarski Zobacz
104 2019-04-01 12:28:39 Wymiana prawa jazdy (zmiana ważności druku) Powiat Żarski Zobacz
105 2019-03-28 11:59:57 ZAWIESZANIE I COFANIE ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW ZAMIESZCZONYCH W WARSTWIE ELEKTRONICZNEJ DOWODU OSOBISTEGO Miasto Zielona Góra Zobacz
106 2019-03-26 13:57:20 Zaświadczenie o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencjach podatkowych. Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
107 2019-03-26 13:25:55 Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości. Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
108 2019-03-26 08:49:56 Zwrot opłaty skarbowej. Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
109 2019-03-20 13:06:24 Wydanie opinii dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych w klubie dziecięcym Miasto Gorzów Zobacz
110 2019-03-18 13:12:45 z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Gmina Zwierzyn Zobacz
111 2019-03-18 12:49:58 Stanowisko d.s gospodarczych Gmina Zwierzyn Zobacz
112 2019-03-18 10:34:45 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki leśnej, niebędącej własnością Skarbu Państwa Powiat Wschowski Zobacz
113 2019-03-15 12:34:45 Przyjmowanie informacji o usuniętych wyrobach zawierających azbest od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami Miasto Gorzów Zobacz
114 2019-03-15 12:28:11 Przyjmowanie informacji o wykorzystaniu wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami Miasto Gorzów Zobacz
115 2019-03-15 12:20:23 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające odpowiednio zezwolenie na zbieranie lub/i zezwolenie na przetwarzanie odpadów Miasto Gorzów Zobacz
116 2019-03-07 08:58:15 Ustalenie i wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy, za czas ćwiczeń wojskowych Gmina Bobrowice Zobacz
117 2019-03-07 08:42:02 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub pobyt czasowy Gmina Bobrowice Zobacz
118 2019-03-07 08:36:35 Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego Gmina Bobrowice Zobacz
119 2019-03-07 08:30:09 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Gmina Bobrowice Zobacz
120 2019-03-04 15:55:21 WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY Powiat Nowosolski Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji