ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
81 2018-06-06 13:32:15 Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców Gmina Żary Zobacz
82 2018-06-06 13:32:15 Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych, udostępnienie dokumentacji związanej z wydawaniem dowodów osobistych Gmina Żary Zobacz
83 2018-06-06 13:32:15 Nadanie numeru PESEL Gmina Żary Zobacz
84 2018-06-06 13:32:15 Wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej Gmina Żary Zobacz
85 2018-06-06 13:32:15 Wydanie dowodu osobistego Gmina Żary Zobacz
86 2018-06-06 13:32:15 Wypłata rekompensaty za utracone wynagrodzenie za okres odbywanego ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy Gmina Żary Zobacz
87 2018-06-06 13:32:14 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Gmina Żary Zobacz
88 2018-06-06 13:32:14 Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Gmina Żary Zobacz
89 2018-06-06 13:32:14 Kserokopia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy poświadczona za zgodność z oryginałem Gmina Żary Zobacz
90 2018-06-06 13:32:14 Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym Gmina Żary Zobacz
91 2018-06-06 13:32:14 Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym Gmina Żary Zobacz
92 2018-06-06 13:32:14 Podział nieruchomości Gmina Żary Zobacz
93 2018-06-06 13:32:14 Wykup lokalu mieszkalnego UG Żary Gmina Żary Zobacz
94 2018-06-06 13:32:14 Wydanie zaświadczenia o spłacie hipoteki Gmina Żary Zobacz
95 2018-06-06 13:32:14 Przydział lokalu mieszkalnego UG Żary Gmina Żary Zobacz
96 2018-06-06 13:32:14 Przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego UG Żary Gmina Żary Zobacz
97 2018-06-06 13:32:14 Najem lokalu użytkowego Gmina Żary Zobacz
98 2018-06-06 13:32:14 Przyznanie dotacji do wymiany źródła ogrzewania Gmina Żary Zobacz
99 2018-06-06 13:31:11 Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Gmina Żary Zobacz
100 2018-06-06 13:31:11 Potwierdzenie okresów istnienia gospodarstw rolnych w latach ubiegłych Gmina Żary Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu