ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
81 2019-05-15 13:57:34 Opłata skarbowa Powiat Międzyrzecki Zobacz
82 2019-05-06 09:25:27 Uzyskanie świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Miasto Zielona Góra Zobacz
83 2019-04-16 08:05:38 Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - konkurs ofert. Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
84 2019-04-15 14:24:26 Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy, zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
85 2019-04-03 14:04:01 Potwierdzanie Profilu Zaufanego Powiat Krośnieński Zobacz
86 2019-04-02 08:19:42 Biuro rzeczy znalezionych Powiat Żarski Zobacz
87 2019-04-01 14:24:14 PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY W POWIECIE ŻARSKIM Powiat Żarski Zobacz
88 2019-04-01 14:16:23 Kierowanie dzieci do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii Powiat Żarski Zobacz
89 2019-04-01 14:11:19 Awans zawodowy nauczycieli Powiat Żarski Zobacz
90 2019-04-01 14:03:42 Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM Powiat Żarski Zobacz
91 2019-04-01 13:56:02 Profil kandydata na kierowcę /PKK/ - dla osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego przez kraj nie będący członkiem Unii Europejskiej lub prawa jazdy nie określonego w konwencji o ruchu drogowym Powiat Żarski Zobacz
92 2019-04-01 13:48:49 Profil kandydata na kierowcę /PKK/ - dla osoby zamierzającej przystąpić do szkolenia na prawo jazdy Powiat Żarski Zobacz
93 2019-04-01 13:38:53 Profil kandydata na kierowcę /PKK/ - na egzamin kontrolny, skierowania na egzaminy sprawdzające kwalifikacje oraz zwrot zatrzymanych praw jazdy po upływie zakazu kierowania pojazdami silnikowymi Powiat Żarski Zobacz
94 2019-04-01 13:23:04 Wymiana zagranicznego prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo stronę konwencji o ruchu drogowym Powiat Żarski Zobacz
95 2019-04-01 13:11:06 Wymiana prawa jazdy dla kierowców ubiegających się o wpis potwierdzający ukończenie kwalifikacji wstępnej lub okresowej Powiat Żarski Zobacz
96 2019-04-01 13:01:14 Wydawanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne 1. dla osoby ubiegającej się po raz pierwszy o zezwolenie 2. ubiegającej się o rozszerzenie zakresu zezwolenia 3. przedłużającej zezwolenie Powiat Żarski Zobacz
97 2019-04-01 12:54:25 Wydanie wtórnika prawa jazdy (utrata dokumentu, zniszczenie dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność) Powiat Żarski Zobacz
98 2019-04-01 12:47:57 Wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem (zmiana danych umieszczonych w posiadanym pozwoleniu tj /zmiana nazwiska, adresu, terminu ważności/ Powiat Żarski Zobacz
99 2019-04-01 12:42:20 Wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem Powiat Żarski Zobacz
100 2019-04-01 12:36:22 Wymiana prawa jazdy (zmiana adresu; zmiana nazwiska) Powiat Żarski Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji