ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
81 2019-07-05 09:51:03 druki deklaracji podatkowych i danych identyfikacyjnych podatników zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019r, poz. 1104) od 1 lipca 2019 r. Miasto Gubin Zobacz
82 2019-07-03 10:46:59 Udzielenie Honorowego Patronatu Starosty Żarskiego Powiat Żarski Zobacz
83 2019-07-03 10:04:42 Uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych Powiat Żarski Zobacz
84 2019-07-03 09:44:17 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części Powiat Żarski Zobacz
85 2019-07-03 09:35:28 Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego niewymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę Powiat Żarski Zobacz
86 2019-07-03 09:13:01 Zgłoszenie budowy: - wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m2, Sieci: - elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, - wodociągowych, - kanalizacyjnych, - cieplnych, - telekomunikacyjnych Powiat Żarski Zobacz
87 2019-07-03 09:05:59 Zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych Powiat Żarski Zobacz
88 2019-07-03 08:52:52 Zgłoszenie budowy, nadbudowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego Powiat Żarski Zobacz
89 2019-07-03 08:38:21 Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Powiat Żarski Zobacz
90 2019-07-03 08:16:40 Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu Powiat Żarski Zobacz
91 2019-07-03 08:07:19 Wydanie zaświadczenia dotyczącego poświadczenia faktów lub stanu prawnego wynikających z posiadanych dokumentów i danych Powiat Żarski Zobacz
92 2019-07-03 07:57:35 Rozstrzygnięcie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości Powiat Żarski Zobacz
93 2019-06-28 14:35:23 Uzyskanie decyzji o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych na rzecz innej osoby Powiat Żarski Zobacz
94 2019-06-28 14:21:18 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego Powiat Żarski Zobacz
95 2019-06-28 14:10:34 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych Powiat Żarski Zobacz
96 2019-06-28 13:56:07 Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych Powiat Żarski Zobacz
97 2019-06-28 12:58:30 Przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych dla wykorzystania ciepła Ziemi Powiat Żarski Zobacz
98 2019-06-28 12:08:44 Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia - mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko. Powiat Żarski Zobacz
99 2019-06-28 11:59:13 Uzyskanie decyzji zezwolenia upoważniającego prowadzącego instalację do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych Powiat Żarski Zobacz
100 2019-06-28 08:29:02 Wniosek o szacowanie szkód powstałych w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji