ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
81 2019-06-27 08:50:17 Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Miasto Żary Zobacz
82 2019-06-25 10:01:59 Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot Gmina Lubrza Zobacz
83 2019-06-18 10:25:56 Uzyskanie decyzji - zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej Powiat Żarski Zobacz
84 2019-06-18 10:21:45 Uzyskanie decyzji - zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Powiat Żarski Zobacz
85 2019-06-18 10:13:41 Uzyskanie decyzji - zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców Powiat Żarski Zobacz
86 2019-06-18 10:07:27 Wydanie decyzji na usunięcie drzew znajdujących się na gruntach położonych w sąsiedztwie linii kolejowej Powiat Żarski Zobacz
87 2019-06-18 09:12:01 Wydanie decyzji na przeprowadzenie prac w lesie Powiat Żarski Zobacz
88 2019-06-18 09:03:08 Uzyskanie decyzji - pozwolenia - na wytwarzanie odpadów Powiat Żarski Zobacz
89 2019-06-18 08:57:40 Uzyskanie decyzji - pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do powietrza Powiat Żarski Zobacz
90 2019-06-18 08:52:02 Uzyskanie decyzji o odstrzale redukcyjnym zwierzyny Powiat Żarski Zobacz
91 2019-06-18 08:37:39 Uzyskanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska Powiat Żarski Zobacz
92 2019-06-18 08:31:36 Uzyskanie decyzji na zbieranie i przetwarzanie odpadów Powiat Żarski Zobacz
93 2019-06-18 08:22:36 Rejestracji zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej Powiat Żarski Zobacz
94 2019-06-17 14:50:45 Uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt robot geologicznych Powiat Żarski Zobacz
95 2019-06-17 14:44:25 Uzyskanie decyzji – koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża nieobjętego własnością górniczą, rozpoznanego na obszarze do 2,0 ha, w celu wydobywania metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych Powiat Żarski Zobacz
96 2019-06-17 14:37:05 Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej i przekazanie jej właściwym miejscowo organom administracji geologicznej Powiat Żarski Zobacz
97 2019-06-17 12:57:01 Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania Powiat Zielonogórski Zobacz
98 2019-06-17 09:07:02 Uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną Powiat Żarski Zobacz
99 2019-06-17 08:53:06 Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych Powiat Żarski Zobacz
100 2019-06-17 08:37:45 Wniosek o usunięcie danych osobowych Powiat Żarski Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji