ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
81 2018-09-26 13:32:26 Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów Powiat Słubicki Zobacz
82 2018-09-12 12:24:56 Inicjatywa Lokalna Miasto Zielona Góra Zobacz
83 2018-09-07 13:56:35 Wyciąg z ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych lub Klubów Sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej Miasto Gorzów Zobacz
84 2018-09-03 15:19:37 Karta usług: Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy Gmina Babimost Zobacz
85 2018-08-31 10:55:01 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisaniu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Powiat Zielonogórski Zobacz
86 2018-08-31 10:50:42 Przyznanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych. Miasto Gubin Zobacz
87 2018-08-31 10:06:22 Wniosek na zmianę klasyfikacji gruntów Powiat Zielonogórski Zobacz
88 2018-08-30 13:31:39 Wniosek o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego Gmina Żary Zobacz
89 2018-08-27 13:46:39 Hodowla psów ras agresywnych Miasto Gubin Zobacz
90 2018-08-22 12:46:29 Zasiłek szkolny Miasto Żary Zobacz
91 2018-08-21 09:33:12 DODATEK AKTYWIZACYJNY Powiatowy Urząd Pracy Zobacz
92 2018-08-14 09:14:40 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Gmina Bobrowice Zobacz
93 2018-08-14 09:04:49 ODBIÓR PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I/LUB KANALIZACYJNEGO Gmina Bobrowice Zobacz
94 2018-08-14 08:55:43 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UTRACONEJ POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ Gmina Bobrowice Zobacz
95 2018-08-14 08:49:46 Zgłoszenie zbiorników bezodpływowych Gmina Bobrowice Zobacz
96 2018-08-13 15:26:41 Stypendium szkolne Miasto Żary Zobacz
97 2018-08-06 12:48:48 Współpraca z podmiotami w ramach Programu "Gorzowska Karta Mieszkańca" Miasto Gorzów Zobacz
98 2018-08-06 12:46:26 Uzyskanie Gorzowskiej Karty Mieszkańca Miasto Gorzów Zobacz
99 2018-07-31 12:08:19 Wniosek o dostęp do trybu chronionego przy pomocy platformy GEOPORTAL Powiat Międzyrzecki Zobacz
100 2018-07-23 09:41:58 Dokonywanie zmian w wykazie dziennych opiekunów Miasto Gorzów Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu