ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
61 2019-06-17 14:44:25 Uzyskanie decyzji – koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża nieobjętego własnością górniczą, rozpoznanego na obszarze do 2,0 ha, w celu wydobywania metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych Powiat Żarski Zobacz
62 2019-06-17 14:37:05 Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej i przekazanie jej właściwym miejscowo organom administracji geologicznej Powiat Żarski Zobacz
63 2019-06-17 12:57:01 Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania Powiat Zielonogórski Zobacz
64 2019-06-17 09:07:02 Uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną Powiat Żarski Zobacz
65 2019-06-17 08:53:06 Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych Powiat Żarski Zobacz
66 2019-06-17 08:37:45 Wniosek o usunięcie danych osobowych Powiat Żarski Zobacz
67 2019-06-17 08:34:12 Wniosek o sprostowanie danych osobowych Powiat Żarski Zobacz
68 2019-06-17 08:26:52 Wniosek o uzyskanie od administratora potwierdzenia przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą Powiat Żarski Zobacz
69 2019-06-17 08:20:47 Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej Powiat Żarski Zobacz
70 2019-06-17 08:09:41 Ustalenie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji drogowych (gminnych i powiatowych) w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1474) Powiat Żarski Zobacz
71 2019-06-17 08:01:15 Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 2204). Powiat Żarski Zobacz
72 2019-06-14 11:59:22 Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców Powiat Słubicki Zobacz
73 2019-06-13 13:58:28 Udostępnienie informacji publicznej na wniosek Powiat Żarski Zobacz
74 2019-06-13 13:37:51 Wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji prowadzonej przez Starostę Powiat Żarski Zobacz
75 2019-06-13 13:23:55 Przyjmowanie skarg i wniosków. Powiat Żarski Zobacz
76 2019-06-13 13:22:03 Zezwalanie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy Powiat Żarski Zobacz
77 2019-06-07 08:32:08 Dotacja dla organizacji pozarząowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - tryb pozakonkursowy Miasto Gorzów Zobacz
78 2019-06-05 12:20:08 ZARZĄDZENIE Nr 48/2019 STAROSTY WSCHOWSKIEGO z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Wschowskiego na cele infrastruktury technicznej Powiat Wschowski Zobacz
79 2019-05-31 09:15:42 Przekształcenie w trybie ustawy z 2005r. - gruntów niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe, pod garażami i rolnych Miasto Gorzów Zobacz
80 2019-05-31 09:15:42 Przekształcenie w trybie ustawy z 2018r. - gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi Miasto Gorzów Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji