ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
61 2019-05-31 09:15:42 Przekształcenie w trybie ustawy z 2005r. - gruntów niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe, pod garażami i rolnych Miasto Gorzów Zobacz
62 2019-05-31 09:15:42 Przekształcenie w trybie ustawy z 2018r. - gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi Miasto Gorzów Zobacz
63 2019-05-15 13:57:34 Opłata skarbowa Powiat Międzyrzecki Zobacz
64 2019-05-06 09:25:27 Uzyskanie świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Miasto Zielona Góra Zobacz
65 2019-04-16 08:05:38 Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - konkurs ofert. Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
66 2019-04-15 14:24:26 Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy, zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
67 2019-04-03 14:04:01 Potwierdzanie Profilu Zaufanego Powiat Krośnieński Zobacz
68 2019-04-02 08:19:42 Biuro rzeczy znalezionych Powiat Żarski Zobacz
69 2019-04-01 14:24:14 PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY W POWIECIE ŻARSKIM Powiat Żarski Zobacz
70 2019-04-01 14:16:23 Kierowanie dzieci do szkół specjalnych lub ośrodków poza granicami powiatu Powiat Żarski Zobacz
71 2019-04-01 14:11:19 Awans zawodowy nauczycieli Powiat Żarski Zobacz
72 2019-04-01 14:03:42 Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM Powiat Żarski Zobacz
73 2019-04-01 13:56:02 Profil kandydata na kierowcę /PKK/ - dla osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego przez kraj nie będący członkiem Unii Europejskiej lub prawa jazdy nie określonego w konwencji o ruchu drogowym Powiat Żarski Zobacz
74 2019-04-01 13:48:49 Profil kandydata na kierowcę /PKK/ - dla osoby zamierzającej przystąpić do szkolenia na prawo jazdy Powiat Żarski Zobacz
75 2019-04-01 13:38:53 Profil kandydata na kierowcę /PKK/ - na egzamin kontrolny, skierowania na egzaminy sprawdzające kwalifikacje oraz zwrot zatrzymanych praw jazdy po upływie zakazu kierowania pojazdami silnikowymi Powiat Żarski Zobacz
76 2019-04-01 13:23:04 Wymiana zagranicznego prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo stronę konwencji o ruchu drogowym Powiat Żarski Zobacz
77 2019-04-01 13:11:06 Wymiana prawa jazdy dla kierowców ubiegających się o wpis potwierdzający ukończenie kwalifikacji wstępnej lub okresowej Powiat Żarski Zobacz
78 2019-04-01 13:01:14 Wydawanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne 1. dla osoby ubiegającej się po raz pierwszy o zezwolenie 2. ubiegającej się o rozszerzenie zakresu zezwolenia 3. przedłużającej zezwolenie Powiat Żarski Zobacz
79 2019-04-01 12:54:25 Wydanie wtórnika prawa jazdy (utrata dokumentu, zniszczenie dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność) Powiat Żarski Zobacz
80 2019-04-01 12:47:57 Wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem (zmiana danych umieszczonych w posiadanym pozwoleniu tj /zmiana nazwiska, adresu, terminu ważności/ Powiat Żarski Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji