ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
61 2019-08-21 14:13:25 Kierowanie nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych Powiat Żarski Zobacz
62 2019-08-21 14:00:22 Kierowanie dzieci do Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych Powiat Żarski Zobacz
63 2019-08-16 09:16:54 Zezwolenie na prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Miasto Gorzów Zobacz
64 2019-08-12 11:05:00 UMIESZCZENIE MATERIAŁÓW WYBORCZYCH W PASACH DROGOWYCH Zarząd Dróg Powiatowych Zobacz
65 2019-08-08 08:28:14 Udzielanie ulg podatkowych w zakresie: - podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych; - opłat: od posiadania psów, skarbowej. Miasto Żary Zobacz
66 2019-08-07 13:23:34 Windykacja podatków, opłat i należności publicznoprawnych: - informacje w zakresie zaległości, - upomnienia, - oddane spraw do egzekucji komorniczej na podstawie tytułów wykonawczych, - wpisy na hipotekę, - wpis dłużnika do rejestru należności publicznoprawnych Miasto Żary Zobacz
67 2019-08-06 10:43:39 Księgowanie opłat za gospodarowanie odpadami Miasto Żary Zobacz
68 2019-08-06 10:32:44 Księgowość należności : • publicznoprawnych – mandaty karne, • podatków: od środków transportowych, • opłat: od posiadania psów, opłata skarbowa, opłata targowa, za zajęcie pasa ruchu drogowego - - wyjaśnianie dokonanych wpłat, - wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych, - zwroty nadpłat/ przeksięgowania, - potwierdzenia sald. Miasto Żary Zobacz
69 2019-08-02 10:38:07 Księgowość podatków:- wyjaśnianie dokonanych wpłat, - wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach, - zwroty nadpłat / przeksięgowania, - potwierdzenia sald. Miasto Żary Zobacz
70 2019-08-02 10:28:41 Wydawanie zaświadczeń: - o figurowaniu w ewidencji podatku od nieruchomości Miasto Żary Zobacz
71 2019-07-25 11:05:56 Wniosek o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego Gmina Świdnica Zobacz
72 2019-07-23 12:04:26 Miejscowe plany, studium - zaświadczenia Gmina Bobrowice Zobacz
73 2019-07-23 11:58:42 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego ( droga, wodociąg, szkoła itp. ) Gmina Bobrowice Zobacz
74 2019-07-18 09:36:20 Brak kart usług Gmina Babimost Zobacz
75 2019-07-15 13:21:46 Dodatek energetyczny Gmina Świdnica Zobacz
76 2019-07-15 13:21:46 Dodatek energetyczny Gmina Świdnica Zobacz
77 2019-07-11 10:14:40 Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego Powiat Zielonogórski Zobacz
78 2019-07-09 14:17:39 Skierowanie dziecka do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego we Wschowie Powiat Wschowski Zobacz
79 2019-07-09 14:05:11 Skierowanie dziecka na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Powiat Wschowski Zobacz
80 2019-07-09 10:18:08 Repatriacja - wniosek repatrianta o przyznanie pomocy ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego. Miasto Gorzów Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji