ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
61 2019-07-03 10:04:42 Uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych Powiat Żarski Zobacz
62 2019-07-03 09:44:17 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części Powiat Żarski Zobacz
63 2019-07-03 09:35:28 Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego niewymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę Powiat Żarski Zobacz
64 2019-07-03 09:13:01 Zgłoszenie budowy: - wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m2, Sieci: - elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, - wodociągowych, - kanalizacyjnych, - cieplnych, - telekomunikacyjnych Powiat Żarski Zobacz
65 2019-07-03 09:05:59 Zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych Powiat Żarski Zobacz
66 2019-07-03 08:52:52 Zgłoszenie budowy, nadbudowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego Powiat Żarski Zobacz
67 2019-07-03 08:38:21 Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Powiat Żarski Zobacz
68 2019-07-03 08:16:40 Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu Powiat Żarski Zobacz
69 2019-07-03 08:07:19 Wydanie zaświadczenia dotyczącego poświadczenia faktów lub stanu prawnego wynikających z posiadanych dokumentów i danych Powiat Żarski Zobacz
70 2019-07-03 07:57:35 Rozstrzygnięcie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości Powiat Żarski Zobacz
71 2019-06-28 14:35:23 Uzyskanie decyzji o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych na rzecz innej osoby Powiat Żarski Zobacz
72 2019-06-28 14:21:18 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego Powiat Żarski Zobacz
73 2019-06-28 14:10:34 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych Powiat Żarski Zobacz
74 2019-06-28 13:56:07 Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych Powiat Żarski Zobacz
75 2019-06-28 12:58:30 Przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych dla wykorzystania ciepła Ziemi Powiat Żarski Zobacz
76 2019-06-28 12:08:44 Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia - mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko. Powiat Żarski Zobacz
77 2019-06-28 11:59:13 Uzyskanie decyzji zezwolenia upoważniającego prowadzącego instalację do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych Powiat Żarski Zobacz
78 2019-06-28 08:29:02 Wniosek o szacowanie szkód powstałych w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
79 2019-06-27 11:29:23 Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miasto Żary Zobacz
80 2019-06-27 09:34:39 Ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Miasto Żary Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji