ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
41 2019-10-28 13:02:39 Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Powiat Nowosolski Zobacz
42 2019-10-28 13:00:50 Zgłoszenie instalacji mogacej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia Powiat Nowosolski Zobacz
43 2019-10-28 12:58:17 Zezwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Powiat Nowosolski Zobacz
44 2019-10-28 12:56:01 Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych Powiat Nowosolski Zobacz
45 2019-10-28 12:54:06 Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców Powiat Nowosolski Zobacz
46 2019-10-28 12:47:52 Zaświadczenie, że działka stanowi grunty objęte uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją Powiat Nowosolski Zobacz
47 2019-10-28 12:45:14 Zezwolenie na zbieranie odpadów Powiat Nowosolski Zobacz
48 2019-10-28 12:42:14 Zezwolenie na wytwarzanie odpadów Powiat Nowosolski Zobacz
49 2019-10-28 12:30:19 Zezwolenie na przetwarzanie odpadów Powiat Nowosolski Zobacz
50 2019-10-28 11:55:34 ZGŁOSZENIE INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE Miasto Zielona Góra Zobacz
51 2019-10-25 14:07:08 UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Miasto Zielona Góra Zobacz
52 2019-10-24 10:19:44 UZYSKANIE DECYZJI POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ Miasto Zielona Góra Zobacz
53 2019-10-22 12:02:10 ZAŚWIADCZENIE O ZALESIENIU DZIAŁKI Powiat Żagański Zobacz
54 2019-09-17 21:23:23 Wnoisek o udostępnienie informacji publicznej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Zobacz
55 2019-09-16 10:31:28 Opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego Gmina Świebodzin Zobacz
56 2019-09-06 12:11:20 Zmiana zezwolenia na gospodarowanie odpadami (zbieranie, przetwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów) Powiat Słubicki Zobacz
57 2019-09-05 08:08:58 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Gmina Świdnica Zobacz
58 2019-09-05 07:26:32 Stypendium naukowe dla studentów zameldowanych na terenie gminy Świdnica. Gmina Świdnica Zobacz
59 2019-09-05 07:17:51 Stypendium naukowe i absolwenckie dla uczniów z terenu gminy Świdnica Gmina Świdnica Zobacz
60 2019-08-29 10:11:02 Zaświadczenie o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji Miasto Gorzów Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji