ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
41 2019-06-28 12:58:30 Przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych dla wykorzystania ciepła Ziemi Powiat Żarski Zobacz
42 2019-06-28 12:08:44 Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia - mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko. Powiat Żarski Zobacz
43 2019-06-28 11:59:13 Uzyskanie decyzji zezwolenia upoważniającego prowadzącego instalację do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych Powiat Żarski Zobacz
44 2019-06-28 08:29:02 Wniosek o szacowanie szkód powstałych w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
45 2019-06-27 11:29:23 Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miasto Żary Zobacz
46 2019-06-27 09:34:39 Ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Miasto Żary Zobacz
47 2019-06-27 08:50:17 Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Miasto Żary Zobacz
48 2019-06-25 10:01:59 Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot Gmina Lubrza Zobacz
49 2019-06-18 10:25:56 Uzyskanie decyzji - zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej Powiat Żarski Zobacz
50 2019-06-18 10:21:45 Uzyskanie decyzji - zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Powiat Żarski Zobacz
51 2019-06-18 10:13:41 Uzyskanie decyzji - zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców Powiat Żarski Zobacz
52 2019-06-18 10:07:27 Wydanie decyzji na usunięcie drzew znajdujących się na gruntach położonych w sąsiedztwie linii kolejowej Powiat Żarski Zobacz
53 2019-06-18 09:12:01 Wydanie decyzji na przeprowadzenie prac w lesie Powiat Żarski Zobacz
54 2019-06-18 09:03:08 Uzyskanie decyzji - pozwolenia - na wytwarzanie odpadów Powiat Żarski Zobacz
55 2019-06-18 08:57:40 Uzyskanie decyzji - pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do powietrza Powiat Żarski Zobacz
56 2019-06-18 08:52:02 Uzyskanie decyzji o odstrzale redukcyjnym zwierzyny Powiat Żarski Zobacz
57 2019-06-18 08:37:39 Uzyskanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska Powiat Żarski Zobacz
58 2019-06-18 08:31:36 Uzyskanie decyzji na zbieranie i przetwarzanie odpadów Powiat Żarski Zobacz
59 2019-06-18 08:22:36 Rejestracji zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej Powiat Żarski Zobacz
60 2019-06-17 14:50:45 Uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt robot geologicznych Powiat Żarski Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji