ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
21 2019-03-26 13:57:20 Zaświadczenie o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencjach podatkowych. Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
22 2019-03-26 13:25:55 Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości. Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
23 2019-03-26 08:49:56 Zwrot opłaty skarbowej. Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
24 2019-03-20 13:06:24 Wydanie opinii dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych w klubie dziecięcym Miasto Gorzów Zobacz
25 2019-03-18 13:12:45 z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Gmina Zwierzyn Zobacz
26 2019-03-18 12:49:58 Stanowisko d.s gospodarczych Gmina Zwierzyn Zobacz
27 2019-03-18 10:34:45 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki leśnej, niebędącej własnością Skarbu Państwa Powiat Wschowski Zobacz
28 2019-03-15 12:34:45 Przyjmowanie informacji o usuniętych wyrobach zawierających azbest od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami Miasto Gorzów Zobacz
29 2019-03-15 12:28:11 Przyjmowanie informacji o wykorzystaniu wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami Miasto Gorzów Zobacz
30 2019-03-15 12:20:23 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające odpowiednio zezwolenie na zbieranie lub/i zezwolenie na przetwarzanie odpadów Miasto Gorzów Zobacz
31 2019-03-07 08:58:15 Ustalenie i wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy, za czas ćwiczeń wojskowych Gmina Bobrowice Zobacz
32 2019-03-07 08:42:02 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub pobyt czasowy Gmina Bobrowice Zobacz
33 2019-03-07 08:36:35 Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego Gmina Bobrowice Zobacz
34 2019-03-07 08:30:09 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Gmina Bobrowice Zobacz
35 2019-03-04 15:55:21 WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY Powiat Nowosolski Zobacz
36 2019-02-22 10:51:53 Skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Powiat Wschowski Zobacz
37 2019-02-22 10:47:41 Skierowanie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wschowie Powiat Wschowski Zobacz
38 2019-02-21 12:04:04 2018 Miasto Gorzów Zobacz
39 2019-02-20 10:38:05 Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Powiat Nowosolski Zobacz
40 2019-02-20 08:44:55 Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 lub osobą zależną Powiatowy Urząd Pracy Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu