ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
2681 0000-00-00 00:00:00 Wpisanie do ksiąg krajowych zdarzeń stanu cywilnego lub aktów sporządzonych za granicą Miasto Gubin Zobacz
2682 0000-00-00 00:00:00 Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą Miasto Gubin Zobacz
2683 0000-00-00 00:00:00 Zawarcie związku małżeńskiego Miasto Gubin Zobacz
2684 0000-00-00 00:00:00 Zgłoszenie urodzenia dziecka Miasto Gubin Zobacz
2685 0000-00-00 00:00:00 Zgłoszenie zgonu Miasto Gubin Zobacz
2686 0000-00-00 00:00:00 Podatek od środków transportowych Miasto Gubin Zobacz
2687 0000-00-00 00:00:00 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Miasto Gubin Zobacz
2688 0000-00-00 00:00:00 Zameldowanie na pobyt stały Miasto Gubin Zobacz
2689 0000-00-00 00:00:00 Zameldowanie na pobyt czasowy Miasto Gubin Zobacz
2690 0000-00-00 00:00:00 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca Miasto Gubin Zobacz
2691 0000-00-00 00:00:00 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca Miasto Gubin Zobacz
2692 0000-00-00 00:00:00 Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego Miasto Gubin Zobacz
2693 0000-00-00 00:00:00 Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej Miasto Gubin Zobacz
2694 0000-00-00 00:00:00 Sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym Miasto Gubin Zobacz
2695 0000-00-00 00:00:00 Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic Miasto Gubin Zobacz
2696 0000-00-00 00:00:00 Podatek rolny Miasto Gubin Zobacz
2697 0000-00-00 00:00:00 Opłata targowa Miasto Gubin Zobacz
2698 0000-00-00 00:00:00 Wydawanie dowodu osobistego Miasto Gubin Zobacz
2699 0000-00-00 00:00:00 Opłata od posiadania psa Miasto Gubin Zobacz
2700 0000-00-00 00:00:00 Składanie oświadczeń o wartości sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży lub podawania w danym roku Miasto Gubin Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji