ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
2621 0000-00-00 00:00:00 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Miasto Gubin Zobacz
2622 0000-00-00 00:00:00 Zameldowanie na pobyt stały Miasto Gubin Zobacz
2623 0000-00-00 00:00:00 Zameldowanie na pobyt czasowy Miasto Gubin Zobacz
2624 0000-00-00 00:00:00 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca Miasto Gubin Zobacz
2625 0000-00-00 00:00:00 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca Miasto Gubin Zobacz
2626 0000-00-00 00:00:00 Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego Miasto Gubin Zobacz
2627 0000-00-00 00:00:00 Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej Miasto Gubin Zobacz
2628 0000-00-00 00:00:00 Sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym Miasto Gubin Zobacz
2629 0000-00-00 00:00:00 Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic Miasto Gubin Zobacz
2630 0000-00-00 00:00:00 Podatek rolny Miasto Gubin Zobacz
2631 0000-00-00 00:00:00 Opłata targowa Miasto Gubin Zobacz
2632 0000-00-00 00:00:00 Wydawanie dowodu osobistego Miasto Gubin Zobacz
2633 0000-00-00 00:00:00 Opłata od posiadania psa Miasto Gubin Zobacz
2634 0000-00-00 00:00:00 Składanie oświadczeń o wartości sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży lub podawania w danym roku Miasto Gubin Zobacz
2635 0000-00-00 00:00:00 Opłaty skarbowe Miasto Gubin Zobacz
2636 0000-00-00 00:00:00 Wydanie zaświadczenia o braku księgi, niefigurowania aktu w księdze, o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku Miasto Gubin Zobacz
2637 0000-00-00 00:00:00 Zbywanie lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne na rzecz najemców Miasto Gubin Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu