ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
2621 2004-07-20 12:58:58 Wymeldowanie lub uchylenie czynności zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjne Gmina Świdnica Zobacz
2622 2004-07-20 12:55:42 Wymeldowanie z pobytu czasowego Gmina Świdnica Zobacz
2623 2004-07-20 12:50:34 Wymeldowanie z pobytu stałego Gmina Świdnica Zobacz
2624 2004-07-20 12:36:19 Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące Gmina Świdnica Zobacz
2625 2004-07-20 12:32:07 Zameldowanie na pobyt stały Gmina Świdnica Zobacz
2626 2004-07-20 12:18:51 Zgłoszenie wyjazdu za granicę z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP lub na okres ponad 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy Gmina Świdnica Zobacz
2627 2004-07-20 12:04:30 Wydanie dowodu osobistego Gmina Świdnica Zobacz
2628 2004-07-20 11:56:53 Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Gmina Świdnica Zobacz
2629 2004-07-20 11:47:26 Wpisanie do rejestru wyborców Gmina Świdnica Zobacz
2630 2004-07-20 11:31:26 Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Gmina Świdnica Zobacz
2631 2004-07-02 09:07:24 Wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z zadrzewień Gmina Zielona Góra Zobacz
2632 2004-07-02 09:02:14 Zamiana nieruchomości Gmina Zielona Góra Zobacz
2633 2004-07-02 08:58:37 Wykonanie przez gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej Gmina Zielona Góra Zobacz
2634 2004-07-02 08:54:47 Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność gminy , a wykorzystywanej na cele mieszkaniowe Gmina Zielona Góra Zobacz
2635 2004-07-02 08:45:28 Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Zielona Góra Gmina Zielona Góra Zobacz
2636 2004-07-02 08:40:43 Rozgraniczenie nieruchomości Gmina Zielona Góra Zobacz
2637 2004-07-02 08:30:04 Rezygnacja z umowy dzierżawy nieruchomości gminnej Gmina Zielona Góra Zobacz
2638 2004-07-02 08:19:54 Podział nieruchomości Gmina Zielona Góra Zobacz
2639 2004-07-01 10:55:47 Ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości Gmina Zielona Góra Zobacz
2640 2004-07-01 10:35:19 Dzierżawa nieruchomości gminnych Gmina Zielona Góra Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji