ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
2601 2005-08-05 14:34:55 Rejestracja zgonu (sporządzenie aktu zgonu dla osób zmarłych na terenie działania USC w Żarach tj. miasta Żary, gminy Żary, gminy Lipinki Łużyckie) Miasto Żary Zobacz
2602 2005-08-05 14:31:59 Rejestracja noworodka (sporządzenie aktu urodzenia dla dzieci urodzonych w Żarach) - zameldowanie i nadanie nr PESEL Miasto Żary Zobacz
2603 2005-08-05 11:46:30 WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Miasto Żary Zobacz
2604 2005-07-18 09:08:19 Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Miasto Żary Zobacz
2605 2005-07-13 21:38:23 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej Gmina Zielona Góra Zobacz
2606 2005-06-09 09:10:20 Zgłoszenie wniosku o skierowanie na leczenie przeciwalkoholowe Miasto Żary Zobacz
2607 2005-05-23 11:40:56 UZNAWANIE ŻOŁNIERZY i OSÓB POSIADAJĄCYCH KARTY POWOŁANIA ZA JEDYNYCH ŻYWICIELI RODZIN Miasto Żary Zobacz
2608 2005-05-23 11:37:06 POKRYWANIE NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWYCH ŻOŁNIERZOM Miasto Żary Zobacz
2609 2005-05-23 11:33:36 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE REKOMPENSUJĄCE UTRACONE WYNAGRODZENIE ŻOŁNIERZOM REZERWY, ZA CZAS ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH Miasto Żary Zobacz
2610 2005-05-23 11:30:12 ZGŁOSZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ Miasto Żary Zobacz
2611 2005-05-23 11:27:25 ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ Miasto Żary Zobacz
2612 2005-05-23 11:13:36 ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO Miasto Żary Zobacz
2613 2005-05-23 11:13:33 ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU Miasto Żary Zobacz
2614 2005-05-23 11:13:29 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH Miasto Żary Zobacz
2615 2005-05-23 11:13:27 NUMER PESEL Miasto Żary Zobacz
2616 2005-05-23 10:38:27 WYMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE NA WNIOSEK STRONY Miasto Żary Zobacz
2617 2005-05-23 10:34:39 ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RP Miasto Żary Zobacz
2618 2005-05-23 10:30:59 WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGO Miasto Żary Zobacz
2619 2005-05-23 10:25:52 ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY Miasto Żary Zobacz
2620 2005-05-23 10:19:31 ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY Miasto Żary Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji