ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
241 2018-06-06 13:32:15 Nadanie numeru PESEL Gmina Żary Zobacz
242 2018-06-06 13:32:15 Wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej Gmina Żary Zobacz
243 2018-06-06 13:32:15 Wydanie dowodu osobistego Gmina Żary Zobacz
244 2018-06-06 13:32:15 Wypłata rekompensaty za utracone wynagrodzenie za okres odbywanego ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy Gmina Żary Zobacz
245 2018-06-06 13:32:14 Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym Gmina Żary Zobacz
246 2018-06-06 13:32:14 Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym Gmina Żary Zobacz
247 2018-06-06 13:32:14 Wydanie zaświadczenia o spłacie hipoteki Gmina Żary Zobacz
248 2018-06-06 13:32:14 Przydział lokalu mieszkalnego UG Żary Gmina Żary Zobacz
249 2018-06-06 13:32:14 Przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego UG Żary Gmina Żary Zobacz
250 2018-06-06 13:32:14 Przyznanie dotacji do wymiany źródła ogrzewania Gmina Żary Zobacz
251 2018-06-06 13:32:14 Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Gmina Żary Zobacz
252 2018-06-06 13:32:14 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Gmina Żary Zobacz
253 2018-06-06 13:32:14 Podział nieruchomości Gmina Żary Zobacz
254 2018-06-06 13:32:14 Kserokopia decyzji o warunkach zabudowy/ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego poświadczona za zgodność z oryginałem Gmina Żary Zobacz
255 2018-06-06 13:32:14 Najem lokalu użytkowego Gmina Żary Zobacz
256 2018-06-06 13:32:14 Wykup lokalu mieszkalnego UG Żary Gmina Żary Zobacz
257 2018-06-06 13:31:11 Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Gmina Żary Zobacz
258 2018-06-06 13:31:11 Potwierdzenie okresów istnienia gospodarstw rolnych w latach ubiegłych Gmina Żary Zobacz
259 2018-06-06 13:31:11 Zgłoszenie złomu lub wywrotu Gmina Żary Zobacz
260 2018-06-06 13:31:11 Wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew Gmina Żary Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji