ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2018-04-17 22:32:03 PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SULĘCINIE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zobacz
2 2018-04-17 12:06:08 ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU Miasto Zielona Góra Zobacz
3 2018-04-17 11:40:51 UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ Miasto Zielona Góra Zobacz
4 2018-04-16 11:34:57 ZAWIADOMIENIE O ORGANIZOWANEJ IMPREZIE ARTYSTYCZNEJ LUB ROZRYWKOWEJ Miasto Zielona Góra Zobacz
5 2018-04-15 21:43:39 Wniosek o uzyskanie kserokopii decyzji poświadczonej za zgodność z oryginałem Gmina Żary Zobacz
6 2018-04-06 13:40:40 Zarejestrowanie i wyrejestrowanie umowy dzierżawy w ewidencji gruntów i budynków Powiat Międzyrzecki Zobacz
7 2018-04-04 10:25:54 Wniosek o wydanie zgody na wykreślenie hipoteki Miasto Żary Zobacz
8 2018-04-04 09:17:44 Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu. Powiat Słubicki Zobacz
9 2018-03-27 13:36:18 Zaświadczenie stwierdzające, czy nieruchomość jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu albo decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej Miasto Gorzów Zobacz
10 2018-03-26 09:45:19 Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Sława na wymianę istniejącego starego źródła ciepła, na nowe ekologiczne w lokalach i budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy na rok 2018. Gmina Sława Zobacz
11 2018-03-23 13:29:31 2017 Miasto Gorzów Zobacz
12 2018-03-23 13:05:31 2016 Miasto Gorzów Zobacz
13 2018-03-23 12:44:21 2015 Miasto Gorzów Zobacz
14 2018-03-23 11:34:18 2014 Miasto Gorzów Zobacz
15 2018-03-23 10:53:16 2007-2017 Miasto Gorzów Zobacz
16 2018-03-21 11:16:20 Zgłoszenie powrotu/wyjazdu poza granice Gmina Dąbie Zobacz
17 2018-03-21 11:10:17 ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE Gmina Dąbie Zobacz
18 2018-03-14 10:23:00 Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Urząd Marszałkowski Zobacz
19 2018-03-14 08:59:30 Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych Urząd Marszałkowski Zobacz
20 2018-03-09 11:00:25 Wniosek o objęcie przedsięwzięcia patronatem Starosty Zielonogórskiego Powiat Zielonogórski Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu