ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2017-02-16 14:06:20 UZYSKANIE JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU DZIECKA LUB W CZASIE PORODU Miasto Zielona Góra Zobacz
2 2017-02-16 12:04:27 Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu Miasto Żary Zobacz
3 2017-02-01 09:39:22 Sprowadzenie zwłok / szczątków ludzkich z obcego państwa Powiat Słubicki Zobacz
4 2017-01-09 13:32:44 Warto wiedzieć – zasady obowiązujące w czasie szkolenia kandydata na kierowcę. Miasto Gorzów Zobacz
5 2017-01-09 13:28:31 Ogólny schemat kontroli stacji kontroli pojazdów. Miasto Gorzów Zobacz
6 2017-01-04 11:16:40 Zgłaszanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków Powiat Międzyrzecki Zobacz
7 2017-01-04 11:08:32 Zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody na podstawie art. 126 ustawy o gospodarce nieruchomościami Powiat Międzyrzecki Zobacz
8 2017-01-04 11:04:47 Uzyskanie zgody na podstawie art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów jeżeli użytkownik wieczysty lub właściciel nie wyraża na to zgody Powiat Międzyrzecki Zobacz
9 2016-12-30 09:09:58 Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę Powiat Zielonogórski Zobacz
10 2016-12-28 10:15:30 Wniosek o udostępnienie informacji, czy nieruchomość spełnia przesłanki art. 37a ust.1 pkt 3 ustawy o lasach. Powiat Słubicki Zobacz
11 2016-12-15 14:42:13 ŁĄCZENIE LUB PODZIAŁ LOKALU Z ZASOBÓW MIASTA Miasto Zielona Góra Zobacz
12 2016-12-15 14:37:37 UZYSKANIE MIESZKANIA KOMUNALNEGO Miasto Zielona Góra Zobacz
13 2016-12-15 11:34:43 Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Powiat Gorzowski Zobacz
14 2016-12-15 10:03:06 Zamówienia publiczne Gmina Sława Zobacz
15 2016-12-15 10:00:52 Wydawanie wypisów i wyrysów z MPZP Gmina Sława Zobacz
16 2016-12-15 09:56:42 Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Gmina Sława Zobacz
17 2016-12-15 09:49:36 Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu Gmina Sława Zobacz
18 2016-12-15 09:47:41 Zakup nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żagań o statusie miejskim w trybie przetargu nieograniczonego Miasto Żagań Zobacz
19 2016-12-15 09:45:20 Nadanie numeracji nieruchomości Gmina Sława Zobacz
20 2016-12-15 09:32:06 Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmianę studium Gmina Sława Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu