ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2017-06-23 11:21:25 Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych Gmina Lubrza Zobacz
2 2017-06-22 14:29:30 Współpraca z podmiotami w ramach Programu Karta Seniora Miasto Gorzów Zobacz
3 2017-06-22 14:23:08 Uzyskanie Karty Seniora Miasto Gorzów Zobacz
4 2017-06-22 08:04:33 Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Czerwieńsk Gmina Czerwieńsk Zobacz
5 2017-06-21 14:25:31 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu Gmina Lubrza Zobacz
6 2017-06-21 07:25:05 Zgłoszenie wycinki drzew/drzewa, krzewów Gmina Lubrza Zobacz
7 2017-06-20 08:35:04 Skierowanie dzieci i młodzieży do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiat Słubicki Zobacz
8 2017-06-20 08:35:04 Skierowanie dzieci i młodzieży do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Powiat Słubicki Zobacz
9 2017-06-20 08:35:04 Skierowanie dzieci i młodzieży zgodnie z postanowieniem sądu do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Powiat Słubicki Zobacz
10 2017-06-20 08:35:04 Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów Powiat Słubicki Zobacz
11 2017-06-20 08:35:04 Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą na polskie prawo jazdy Powiat Słubicki Zobacz
12 2017-06-20 08:35:04 Wymiana prawa jazdy w celu umieszczenia wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego Powiat Słubicki Zobacz
13 2017-06-20 08:35:04 Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty Powiat Słubicki Zobacz
14 2017-06-20 08:35:04 Uzyskanie prawa jazdy w przypadku zmiany danych Powiat Słubicki Zobacz
15 2017-06-20 08:35:04 Uzyskanie prawa jazdy na podstawie wygenerowanego Profilu Kandydata na Kierowcę Powiat Słubicki Zobacz
16 2017-06-20 08:35:04 Międzynarodowe prawo jazdy Powiat Słubicki Zobacz
17 2017-06-20 08:35:04 Przywrócenie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami Powiat Słubicki Zobacz
18 2017-06-19 20:38:01 Skierowanie dzieci i młodzieży do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Powiat Słubicki Zobacz
19 2017-06-09 10:50:03 Wniosek o wydanie zaświadczenia czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu Powiat Zielonogórski Zobacz
20 2017-06-08 08:56:16 Tablica informacyjna o udzielonych dotacjach celowych na zabytki Miasto Żary Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu