Miniportal - procedury załatwiania spraw - Miniportal
ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2018-08-14 09:14:40 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Gmina Bobrowice Zobacz
2 2018-08-14 09:04:49 ODBIÓR PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I/LUB KANALIZACYJNEGO Gmina Bobrowice Zobacz
3 2018-08-14 08:55:43 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UTRACONEJ POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ Gmina Bobrowice Zobacz
4 2018-08-14 08:49:46 Zgłoszenie zbiorników bezodpływowych Gmina Bobrowice Zobacz
5 2018-08-13 15:26:41 Stypendium szkolne Miasto Żary Zobacz
6 2018-08-06 12:48:48 Współpraca z podmiotami w ramach Programu "Gorzowska Karta Mieszkańca" Miasto Gorzów Zobacz
7 2018-08-06 12:46:26 Uzyskanie Gorzowskiej Karty Mieszkańca Miasto Gorzów Zobacz
8 2018-07-31 12:08:19 Wniosek o dostęp do trybu chronionego przy pomocy platformy GEOPORTAL Powiat Międzyrzecki Zobacz
9 2018-07-23 09:41:58 Dokonywanie zmian w wykazie dziennych opiekunów Miasto Gorzów Zobacz
10 2018-07-23 09:38:56 Wpis do wykazu dziennych opiekunów Miasto Gorzów Zobacz
11 2018-07-13 14:53:12 Dowóz dzieci niepełnosprawnych Gmina Świdnica Zobacz
12 2018-07-06 13:50:32 Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia OC zarządcy drogi Miasto Gorzów Zobacz
13 2018-07-02 09:40:48 Dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych na prawach wyłączności Miasto Gorzów Zobacz
14 2018-07-02 09:27:04 Dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych w celu umieszczenia reklamy Miasto Gorzów Zobacz
15 2018-06-28 14:34:55 Wpis do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych przy Prezydencie Miasta Gorzowa Wlkp. Miasto Gorzów Zobacz
16 2018-06-28 14:28:25 Wpis do ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej przy Prezydencie Miasta Gorzowa Wlkp. Miasto Gorzów Zobacz
17 2018-06-26 11:22:32 Zezwolenie na wprowadzenie wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Miasto Gorzów Zobacz
18 2018-06-26 11:12:08 Zezwolenie na wjazd samochodów ciężarowych na ulice objęte zakazem wjazdu Miasto Gorzów Zobacz
19 2018-06-22 11:04:31 Stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
20 2018-06-21 13:28:02 UZYSKANIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA " DOBRY START" Miasto Zielona Góra Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu