ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 161
Data publikacji
2020-02-14 12:30:18
Numer
zarządzenie nr 61.2020
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Gubinie przy ulicy Spokojnej
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp: 162
Data publikacji
2020-02-14 12:27:22
Numer
zarządzenie nr 58.2020
Tytuł
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp: 163
Data publikacji
2020-02-14 12:18:15
Numer
zarządzenie nr 47.2020
Tytuł
w sprawie zmian w planie wydatków gminy Gubin o statusie miejskim na 2020 rok
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp: 164
Data publikacji
2020-02-14 12:12:13
Numer
zarządzenie nr 48.2020
Tytuł
w sprawie określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gubin o statusie miejskim
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp: 165
Data publikacji
2020-02-14 12:05:51
Numer
zarządzenie nr 46.2020
Tytuł
zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, postanowień i zaświadczeń oraz poświadczania za zgodność odpisów z oryginałem dokumentów przedstawianych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp: 166
Data publikacji
2020-02-14 11:54:33
Numer
zarządzenie nr 45.2020
Tytuł
w sprawie zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp: 167
Data publikacji
2020-02-14 11:53:20
Numer
XIV/113/20
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/113/20 w sprawie przyjęcia przez Gminę Lubrza zadania z zakresu właściwości Powiatu Świebodzińskiego
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 168
Data publikacji
2020-02-14 11:52:36
Numer
zarządzenie nr 44.2020
Tytuł
w sprawie zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp: 169
Data publikacji
2020-02-14 11:52:21
Numer
XIV/122/20
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/122/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 170
Data publikacji
2020-02-14 11:51:06
Numer
XIV/111/20
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/111/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 171
Data publikacji
2020-02-14 11:50:40
Numer
zarządzenie nr 43.2020
Tytuł
w sprawie zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp: 172
Data publikacji
2020-02-14 11:50:02
Numer
XIV/110/20
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/110/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 173
Data publikacji
2020-02-14 11:48:55
Numer
zarządzenie nr 42.2020
Tytuł
w sprawie zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp: 174
Data publikacji
2020-02-14 11:48:55
Numer
XIV/109/20
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/109/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na 2020 rok
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 175
Data publikacji
2020-02-14 11:48:13
Numer
76/162/20
Tytuł
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu - Tomaszowi Walenciakowi Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2020 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 176
Data publikacji
2020-02-14 11:48:13
Numer
76/161/20
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sulęcińskiego w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 177
Data publikacji
2020-02-14 11:48:13
Numer
76/160/20
Tytuł
w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej w powiecie świebodzińskim
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 178
Data publikacji
2020-02-14 11:48:12
Numer
76/163/20
Tytuł
w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2020 rok
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 179
Data publikacji
2020-02-14 11:47:59
Numer
XIV/114/20
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/114/20 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Lubrza
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 180
Data publikacji
2020-02-14 11:45:57
Numer
XIV/112/20
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/112/20 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji