ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 161
Data publikacji
2019-08-14 12:18:20
Numer
42/2019
Tytuł
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu niograniczonego na "Zagospodarowanie terenu plaży w miejscowości Swidwowiec poprzez budowę pomostu i obiektów małej architektury
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp: 162
Data publikacji
2019-08-14 12:12:51
Numer
39/2019
Tytuł
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu niograniczonego na "Przebudowa chodników na Placu Wolności w Trzcielu"
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp: 163
Data publikacji
2019-08-14 12:11:01
Numer
36/2019
Tytuł
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego relizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp: 164
Data publikacji
2019-08-14 12:10:19
Numer
35/2019
Tytuł
w sprawie przekazania wyposażenia oraz materiałów w związku ze zmianą sołtysów Rad Sołeckich
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp: 165
Data publikacji
2019-08-14 12:09:57
Numer
107/2019
Tytuł
w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2020 rok
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp: 166
Data publikacji
2019-08-14 12:09:57
Numer
106/2019
Tytuł
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2019 rok
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp: 167
Data publikacji
2019-08-14 12:09:57
Numer
105/2019
Tytuł
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp: 168
Data publikacji
2019-08-14 12:09:57
Numer
104/2019
Tytuł
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp: 169
Data publikacji
2019-08-14 12:09:57
Numer
103/2019
Tytuł
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Krośnieńskiego w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp: 170
Data publikacji
2019-08-14 12:07:55
Numer
30/2019
Tytuł
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pn Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z elementami profilaktyki
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp: 171
Data publikacji
2019-08-14 12:05:20
Numer
29/2019
Tytuł
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Świdwowiec
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp: 172
Data publikacji
2019-08-14 12:02:58
Numer
26/2019
Tytuł
w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za 1m2 gruntów komunalnych w 2019 r.
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp: 173
Data publikacji
2019-08-14 12:01:12
Numer
25/2019
Tytuł
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do II przetargu w 2019 roku
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp: 174
Data publikacji
2019-08-14 11:59:11
Numer
24/2019
Tytuł
w sprawie powołania niestałej komisji do przeprowadzenia przetargów i negocjacji na sprzedaż, wydzierżawienie, najem lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych w 2019 roku.
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp: 175
Data publikacji
2019-08-14 11:57:27
Numer
23/2019
Tytuł
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie chociszewo
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp: 176
Data publikacji
2019-08-14 11:56:25
Numer
22/2019
Tytuł
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Świdwowiec
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp: 177
Data publikacji
2019-08-14 11:55:10
Numer
21/2019
Tytuł
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Sierczynek
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp: 178
Data publikacji
2019-08-14 11:52:26
Numer
20/2019
Tytuł
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Stary Dwór
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp: 179
Data publikacji
2019-08-14 11:51:19
Numer
19/2019
Tytuł
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Rybojady
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp: 180
Data publikacji
2019-08-14 11:50:16
Numer
18/2019
Tytuł
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Łagowiec
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji