ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
161 2018-12-07 15:30:28 7.2018 Zarządzenie Nr 7.2018 Burmistrza Iłowej z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2019 Gmina Iłowa Zobacz
162 2018-12-07 15:26:25 6.2018 Zarządzenie Nr 6.2018 Burmistrza Iłowej z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację celów publicznych z zakresu sportu w 2019 roku Gmina Iłowa Zobacz
163 2018-12-07 14:40:08 WA.0050.258.2018 Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.258.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim w wieku powyżej 65 r.ż i poniżej 18 r.ż Miasto Żary Zobacz
164 2018-12-07 14:40:08 WA.0050.257.2018 Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.257.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania Gminy Żary o statusie miejskim w roku 2019 z zakresu zdrowia publicznego. Miasto Żary Zobacz
165 2018-12-07 14:16:58 0006.24.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Gmina Czerwieńsk Zobacz
166 2018-12-07 14:14:46 0006.23.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2028 Gmina Czerwieńsk Zobacz
167 2018-12-07 14:12:49 0006.22.2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2018 Gmina Czerwieńsk Zobacz
168 2018-12-07 13:54:30 0050.72.2018 zmiany uchwały budżetowej na 2018r Gmina Bojadła Zobacz
169 2018-12-07 13:32:14 96/18 ZARZĄDZENIE Nr 96/18 Burmistrza Babimostu z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia lokali socjalnych Gminy Babimost Gmina Babimost Zobacz
170 2018-12-07 13:17:44 643/2018 Uchwała nr 643/2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Babimost na rok 2019 Gmina Babimost Zobacz
171 2018-12-07 13:17:44 642/2018 Uchwała nr 642/2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Babimost na lata 2019-2026 przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2019 Gmina Babimost Zobacz
172 2018-12-07 11:11:04 II/17/18 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
173 2018-12-07 11:11:04 II/16/18 w sprawie powołania przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
174 2018-12-07 11:11:04 II/15/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Krosna Odrzańskiego Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
175 2018-12-07 11:11:04 II/14/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od wartości lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemców Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
176 2018-12-07 11:11:04 II/13/18 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
177 2018-12-07 11:11:04 II/12/18 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
178 2018-12-07 11:11:04 II/11/18 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 2 w Krośnie Odrzańskim Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
179 2018-12-07 11:11:04 II/10/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Krośnie Odrzańskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz nadania mu statutu Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
180 2018-12-07 11:11:04 II/9/18 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu