ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
161 2019-02-19 13:37:07 III/46/19 UCHWAŁA NR III/46/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie nadania Kołu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Sulechowie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” Urząd Marszałkowski Zobacz
162 2019-02-19 13:37:07 III/45/19 UCHWAŁA NR III/45/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie nadania Zarządowi Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowej Soli „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” Urząd Marszałkowski Zobacz
163 2019-02-19 13:37:07 III/44/19 UCHWAŁA NR III/44/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie nadania Kazimierzowi Zielińskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” Urząd Marszałkowski Zobacz
164 2019-02-19 13:37:07 III/43/19 UCHWAŁA NR III/43/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie nadania Stanisławie Makowskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” Urząd Marszałkowski Zobacz
165 2019-02-19 13:37:07 III/42/19 UCHWAŁA NR III/42/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie nadania Maciejowi Markowi Bardenowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” Urząd Marszałkowski Zobacz
166 2019-02-19 13:37:07 III/41/19 UCHWAŁA NR III/41/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty Urząd Marszałkowski Zobacz
167 2019-02-19 13:37:07 III/40/19 UCHWAŁA NR III/40/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 17 stycznia 2019 r. znak NK-1.4131.8.2019.ABej Urząd Marszałkowski Zobacz
168 2019-02-19 13:37:07 III/39/19 UCHWAŁA NR III/39/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Lubuskiego Urząd Marszałkowski Zobacz
169 2019-02-19 13:37:07 III/38/19 UCHWAŁA NR III/38/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033 Urząd Marszałkowski Zobacz
170 2019-02-19 13:37:07 III/37/19 UCHWAŁA NR III/37/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok Urząd Marszałkowski Zobacz
171 2019-02-19 13:37:07 III/36/19 UCHWAŁA NR III/36/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Urząd Marszałkowski Zobacz
172 2019-02-19 13:37:07 III/35/19 UCHWAŁA NR III/35/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej Urząd Marszałkowski Zobacz
173 2019-02-19 13:37:07 III/34/19 UCHWAŁA NR III/34/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich Urząd Marszałkowski Zobacz
174 2019-02-19 13:37:07 III/33/19 UCHWAŁA NR III/33/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej, położonej w Trzebiechowie Urząd Marszałkowski Zobacz
175 2019-02-19 13:37:07 III/32/19 UCHWAŁA NR III/32/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Puszczy Noteckiej” Urząd Marszałkowski Zobacz
176 2019-02-19 13:37:07 III/31/19 UCHWAŁA NR III/31/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg krajowych województwa lubuskiego, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny Urząd Marszałkowski Zobacz
177 2019-02-19 13:37:07 III/30/19 UCHWAŁA NR III/30/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 Urząd Marszałkowski Zobacz
178 2019-02-19 13:37:07 III/29/19 UCHWAŁA NR III/29/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie określenia Planu działań krótkoterminowych dla strefy miasta Zielona Góra ze względu na wystąpienie ryzyka przekroczenia wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 Urząd Marszałkowski Zobacz
179 2019-02-19 13:37:06 III/54/19 UCHWAŁA NR III/54/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie nadania Krystynie Marii Magdziarek „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” Urząd Marszałkowski Zobacz
180 2019-02-19 13:37:06 III/53/19 UCHWAŁA NR III/53/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie nadania Jackowi Bełzowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” Urząd Marszałkowski Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu