ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 161
Data publikacji
2019-11-07 19:18:34
Numer
XI/51/2019
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XI/51/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2019 -2024
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 162
Data publikacji
2019-11-07 19:09:58
Numer
Z-126/2019
Tytuł
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 163
Data publikacji
2019-11-07 15:25:26
Numer
XVI/118/2019
Tytuł
Wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2019 rok
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 164
Data publikacji
2019-11-07 15:15:15
Numer
OA.0050.95.2019
Tytuł
w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne
Nazwa jednostki
Gmina Sulęcin
Adres
Zobacz
Lp: 165
Data publikacji
2019-11-07 15:14:36
Numer
65.2019
Tytuł
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców lokali nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 posadowionych w budynku nr 6 położonym w Obrębie Gryżyce gm. Żagań stanowiącej własność Skarbu Państwa
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp: 166
Data publikacji
2019-11-07 15:11:46
Numer
64.2019
Tytuł
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców lokali nr 1, 2, 3 posadowionych w budynku nr 4 położonym w Obrębie Gryżyce gm. Żagań stanowiącej własność Skarbu Państwa
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp: 167
Data publikacji
2019-11-07 14:54:21
Numer
0050.109.2019
Tytuł
w sprawie sprzedaży autobusu marki Autosan H09 -21
Nazwa jednostki
Gmina Świdnica
Adres
Zobacz
Lp: 168
Data publikacji
2019-11-07 14:28:20
Numer
71/19
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 71/19 Burmistrza Babimostu z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy na rok 2019
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 169
Data publikacji
2019-11-07 14:28:20
Numer
70/19
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 70/19 Burmistrza Babimostu z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 170
Data publikacji
2019-11-07 14:28:20
Numer
69/19
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 69/19 Burmistrza Babimostu z dnia 30 października 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 171
Data publikacji
2019-11-07 14:28:20
Numer
68/19
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 68/19 Burmistrza Babimostu z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Babimoście w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 172
Data publikacji
2019-11-07 14:20:49
Numer
WA.0050.294.2019
Tytuł
Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.294.2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej działką Nr 743/57 o powierzchni 0,1060 ha położonej w Żarach, obręb 1 oraz udziału wynoszącego 1/9 części niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 743/60 o powierzchni 0,1222 ha położonej w Żarach, obręb 1.
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp: 173
Data publikacji
2019-11-07 14:20:49
Numer
WA.0050.293.2019
Tytuł
Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.293.2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Żary o statusie miejskim lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą części ułamkowej gruntu przynależnego do budynku oraz wyznaczenia komisji przetargowej.
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp: 174
Data publikacji
2019-11-07 14:20:49
Numer
WA.0050.292.2019
Tytuł
Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.292.2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie odwołania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Żary o statusie miejskim lokalu mieszkalnego nr 10 przy ul. W. Jagiełły 1-7 kl.5 wraz ze sprzedażą części ułamkowej gruntu przynależnego do budynku.
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp: 175
Data publikacji
2019-11-07 13:31:47
Numer
86/19
Tytuł
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019
Nazwa jednostki
Gmina Bobrowice
Adres
Zobacz
Lp: 176
Data publikacji
2019-11-07 13:30:33
Numer
85/19
Tytuł
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu jej organizacji i trybu działania
Nazwa jednostki
Gmina Bobrowice
Adres
Zobacz
Lp: 177
Data publikacji
2019-11-07 13:28:14
Numer
84/19/I
Tytuł
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oraz udziału w części wspólnej gruntów i budynku w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Nazwa jednostki
Gmina Bobrowice
Adres
Zobacz
Lp: 178
Data publikacji
2019-11-07 13:26:45
Numer
Zarządzenie Nr 120.27.2019
Tytuł
w sprawie: powołania Administratora Systemów Informatycznych
Nazwa jednostki
Gmina Nowe Miasteczko
Adres
Zobacz
Lp: 179
Data publikacji
2019-11-07 13:26:45
Numer
Zarządzenie Nr 0050.52.2019
Tytuł
w sprawie: zmian w planie budżetu gminy na 2019 r.
Nazwa jednostki
Gmina Nowe Miasteczko
Adres
Zobacz
Lp: 180
Data publikacji
2019-11-07 13:24:21
Numer
84/19
Tytuł
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektów statutów sołectwa Gminy Bobrowice
Nazwa jednostki
Gmina Bobrowice
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji