ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
161 2019-04-16 15:29:44 101/2019 w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,1203 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1355/26, położonej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00036758/7. Miasto Żagań Zobacz
162 2019-04-16 15:29:44 100/2019 w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,1444 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1355/24, położonej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00036758/7. Miasto Żagań Zobacz
163 2019-04-16 15:29:44 115/2019 w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,1362 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1355/25, położonej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00036758/7. Miasto Żagań Zobacz
164 2019-04-16 15:29:44 114/2019 wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,1606 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2139/4, położonej przy ul. Cichej w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00038293/3. Miasto Żagań Zobacz
165 2019-04-16 14:42:56 52/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Powiat Krośnieński Zobacz
166 2019-04-16 14:42:55 53/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Krośnieńskiego w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim Powiat Krośnieński Zobacz
167 2019-04-16 13:41:37 45/z/2019 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Chocicz w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Gmina Lubsko Zobacz
168 2019-04-16 11:44:46 Z-55/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019 Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
169 2019-04-16 11:18:48 0050.11.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r. Gmina Trzebiechów Zobacz
170 2019-04-16 11:13:49 41/19 w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/19 Wójta Gminy Żary z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnych dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary Gmina Żary Zobacz
171 2019-04-16 11:12:50 40/19 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości oznaczonej Nr działki 22/12 położonej w obrębie Lubomyśl, gmina Żary Gmina Żary Zobacz
172 2019-04-16 11:12:04 39/19 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 319/67 wraz z udziałem 24/100 w działce nr 319/66 obr. Kadłubia, powołania Komisji Przetargowej Gmina Żary Zobacz
173 2019-04-16 11:11:38 38/19 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 319/65 wraz z udziałem 50/100 w działce nr 319/66 obr. Kadłubia, powołania Komisji Przetargowej Gmina Żary Zobacz
174 2019-04-16 11:10:14 37/19 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 319/64 obr. Kadłubia, powołania Komisji Przetargowej Gmina Żary Zobacz
175 2019-04-16 11:09:30 36/19 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 319/63 obr. Kadłubia, powołania Komisji Przetargowej Gmina Żary Zobacz
176 2019-04-16 11:08:07 35/19 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 319/57 obr. Kadłubia, powołania Komisji Przetargowej Gmina Żary Zobacz
177 2019-04-16 11:07:58 0050.10.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r. Gmina Trzebiechów Zobacz
178 2019-04-16 11:07:28 34/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary na lata 2019-2022 Gmina Żary Zobacz
179 2019-04-16 11:05:52 33/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok Gmina Żary Zobacz
180 2019-04-16 11:03:30 32/19 w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego Gmina Żary Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu