ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
141 2019-04-17 10:26:31 28/410/19 Uchwała nr 28/410/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019 Urząd Marszałkowski Zobacz
142 2019-04-17 10:26:31 28/409/19 Uchwała nr 28/409/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia zgody na przekazanie w formie darowizny przez Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze dla Skarbu Państwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. urządzeń typu „DrugWipe 6S” do badania głównych grup narkotyków w ślinie Urząd Marszałkowski Zobacz
143 2019-04-17 10:26:31 28/408/19 Uchwała nr 28/408/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim Urząd Marszałkowski Zobacz
144 2019-04-17 10:26:31 28/407/19 Uchwała nr 28/407/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. w kwietniu 2019 roku Urząd Marszałkowski Zobacz
145 2019-04-17 10:26:31 28/406/19 Uchwała nr 28/406/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o. w dniu 10 kwietnia 2019 roku Urząd Marszałkowski Zobacz
146 2019-04-17 08:35:11 55/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2019 rok Powiat Krośnieński Zobacz
147 2019-04-17 08:34:30 54/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania części drogi publicznej położonej w Krośnie Odrzańskim przy ul. Wyspiańskiego oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 250/1 o pow. 45 m2. Powiat Krośnieński Zobacz
148 2019-04-16 15:41:57 113/2019 w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej gruntu o pow. 72 m2, oznaczonego numerami ewidencyjnymi działek nr nr 3112/1, 3119/9 położonego przy ul. Leśnej w Żaganiu, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Miasto Żagań Zobacz
149 2019-04-16 15:37:48 97/2019 w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bez przetargowej lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalny Nr 4, położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy Dworcowej 4A. Miasto Żagań Zobacz
150 2019-04-16 15:29:44 112/2019 w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,15 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2112/22, położonej przy ul. Węglowej w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00053226/4. Miasto Żagań Zobacz
151 2019-04-16 15:29:44 111/2019 w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,15 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2112/23, położonej przy ul. Węglowej w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00053226/4. Miasto Żagań Zobacz
152 2019-04-16 15:29:44 110/2019 w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej o pow. 0,0219 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1226/3, położonej przy ul. Keplera w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00025641/4. Miasto Żagań Zobacz
153 2019-04-16 15:29:44 109/2019 w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej o pow. 0,0278 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1226/2, położonej przy ul. Keplera w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00026641/1. Miasto Żagań Zobacz
154 2019-04-16 15:29:44 108/2019 w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej o pow. 0,0336 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1226/1, położonej przy ul. Keplera w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00025639/7. Miasto Żagań Zobacz
155 2019-04-16 15:29:44 107/2019 w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Śląskiej 10 o powierzchni 28,84 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi: piwnicą o powierzchni 9,71 m2 i wc na półpiętrze o powierzchni 0,90 m2 oraz udziałem 98/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. 1401/13 o powierzchni 570 m2. Miasto Żagań Zobacz
156 2019-04-16 15:29:44 106/2019 w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej o pow. 0,2020 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1267/23, położonej przy ul. Porzeczkowej w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00035953/7. Miasto Żagań Zobacz
157 2019-04-16 15:29:44 105/2019 w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej o pow. 0,2023 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1267/22, położonej przy ul. Porzeczkowej w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00035953/7. Miasto Żagań Zobacz
158 2019-04-16 15:29:44 104/2019 w sprawie: przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie numerem 737/31 o pow. 20 m² położonej przy ul. Krętej w Żaganiu dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00038297/1 z przeznaczeniem pod zabudowę garażową na okres 40 lat wraz z udziałem 1/336 w nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie numerem 737/29 o pow. 11 123 m² stanowiącej drogę dojazdową i plac manewrowy dla garaży dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00051763/6. Miasto Żagań Zobacz
159 2019-04-16 15:29:44 103/2019 w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej o pow. 0,1176 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2377/18, położonej przy ul. Reymonta w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00052794/9. Miasto Żagań Zobacz
160 2019-04-16 15:29:44 102/2019 w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,6983 ha, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 2044 i 2045, położonej przy ul. Żelaznej w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00053220/2. Miasto Żagań Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu