ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 141
Data publikacji
2019-08-16 08:47:00
Numer
99/2019
Tytuł
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego na 2019 rok
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 142
Data publikacji
2019-08-16 08:34:49
Numer
ZPM-276-II-2019
Tytuł
zmieniające w sprawie ustalenia osób uprawnionych do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w ramach usługi transportu publicznego realizowanej na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 143
Data publikacji
2019-08-16 08:30:25
Numer
ZPM-275-II-2019
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 144
Data publikacji
2019-08-16 08:26:22
Numer
ZPM-274-II-2019
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 145
Data publikacji
2019-08-14 15:01:28
Numer
0050.44.2019
Tytuł
zmiany w budżecie
Nazwa jednostki
Gmina Wymiarki
Adres
Zobacz
Lp: 146
Data publikacji
2019-08-14 14:58:50
Numer
0050.41.2019
Tytuł
zmiany w budżecie
Nazwa jednostki
Gmina Wymiarki
Adres
Zobacz
Lp: 147
Data publikacji
2019-08-14 14:56:27
Numer
0050.38.2019
Tytuł
zmiany w budżecie
Nazwa jednostki
Gmina Wymiarki
Adres
Zobacz
Lp: 148
Data publikacji
2019-08-14 14:53:41
Numer
0050.37.2019
Tytuł
zmiany w budżecie na 2019 rok.
Nazwa jednostki
Gmina Wymiarki
Adres
Zobacz
Lp: 149
Data publikacji
2019-08-14 12:40:08
Numer
61/2019
Tytuł
w sprawie upoważnienia w imieniu Burmistrza Trzciela jako organu właściwego postępowań w sprawach świadczenia dobry start, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w ust.2 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków relizacji rządowego programuy "Dobry Start" ( Dz.U. z 2018r. poz. 1061)
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp: 150
Data publikacji
2019-08-14 12:35:01
Numer
59/2019
Tytuł
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do najmu
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp: 151
Data publikacji
2019-08-14 12:33:58
Numer
57/2019
Tytuł
w sprawie upoważnienia Pani Dominiki Koniecznej - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp: 152
Data publikacji
2019-08-14 12:32:31
Numer
55/2019
Tytuł
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za korzystanie z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzciel
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp: 153
Data publikacji
2019-08-14 12:31:47
Numer
54/2019
Tytuł
w sprawie nadania odznaki honorowej "Za zasługi dla Miasta i Gminy Trzciel"
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp: 154
Data publikacji
2019-08-14 12:29:49
Numer
51/2019
Tytuł
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp: 155
Data publikacji
2019-08-14 12:28:57
Numer
50/2019
Tytuł
w sprawie udzielenia pożyczki dla Centrum Kultury
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp: 156
Data publikacji
2019-08-14 12:27:27
Numer
49/2019
Tytuł
w sprawie udzielenia pożyczki Centrum Kultury
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp: 157
Data publikacji
2019-08-14 12:26:15
Numer
46/2019
Tytuł
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Dworze"
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp: 158
Data publikacji
2019-08-14 12:23:23
Numer
44/2019
Tytuł
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu"
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp: 159
Data publikacji
2019-08-14 12:20:19
Numer
43/2019
Tytuł
w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarczych wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp: 160
Data publikacji
2019-08-14 12:19:30
Numer
40/2019
Tytuł
w sprawie przekazania wyposażenia oraz materiałów w związku ze zmianą sołtysów Rad Sołeckich
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji