ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 141
Data publikacji
2019-11-08 11:01:54
Numer
63/975/19
Tytuł
Uchwała nr 63/975/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4601F w m. Żary ul. Artylerzystów km 0+000 do km 0+244 (od skrzyżowania ulic Lotników, Artylerzystów, Broni Pancernej do skrzyżowania ulic Artylerzystów, Śródmiejska)”
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 142
Data publikacji
2019-11-08 11:01:54
Numer
63/974/19
Tytuł
Uchwała nr 63/974/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 43/468/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 143
Data publikacji
2019-11-08 11:01:54
Numer
63/973/19
Tytuł
Uchwała nr 63/973/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/449/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 144
Data publikacji
2019-11-08 11:01:54
Numer
63/972/19
Tytuł
Uchwała nr 63/972/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K04/19 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Profilaktyka nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 145
Data publikacji
2019-11-08 11:01:54
Numer
63/971/19
Tytuł
Uchwała nr 63/971/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K03/19 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Profilaktyka nowotworów złośliwych jelita grubego, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 146
Data publikacji
2019-11-08 11:01:54
Numer
63/970/19
Tytuł
Uchwała nr 63/970/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubuskiego
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 147
Data publikacji
2019-11-08 11:01:54
Numer
63/969/19
Tytuł
Uchwała nr 63/969/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz określenia szczegółowego regulaminu i harmonogramu pracy Komisji w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 148
Data publikacji
2019-11-08 11:01:54
Numer
63/968/19
Tytuł
Uchwała nr 63/968/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji stypendialnej
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 149
Data publikacji
2019-11-08 09:28:11
Numer
143.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 143.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 150
Data publikacji
2019-11-08 09:09:04
Numer
Z-12/2019
Tytuł
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia w przetargu ustnym nieograniczonym na okres do 3 lat.
Nazwa jednostki
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 151
Data publikacji
2019-11-08 09:03:12
Numer
Z-11/2019
Tytuł
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
Nazwa jednostki
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 152
Data publikacji
2019-11-07 20:17:55
Numer
XI/61/2019
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XI/61/2019 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Dąbie
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 153
Data publikacji
2019-11-07 20:17:01
Numer
XI/60/2019
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XI/60/2019 w sprawie ustalenia zasad i wysokości przysługujących diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów Gminy Dąbie.
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 154
Data publikacji
2019-11-07 20:15:39
Numer
XI/59/2019
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XI/59/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/125/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomosci przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Dąbie w ramach pomocy de minimis
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 155
Data publikacji
2019-11-07 20:12:40
Numer
XI/58/2019
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XI/58/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbie, Gmina Dąbie
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 156
Data publikacji
2019-11-07 20:09:57
Numer
XI/56/2019
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XI/56/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Pławiu
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 157
Data publikacji
2019-11-07 20:08:00
Numer
XI/55/2019
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XI/55/2019 w sprawie przyjęcia ’’Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 158
Data publikacji
2019-11-07 20:04:00
Numer
XI/54/2019
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XI/54/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Publicznego im. Henryka Sienkiewicza w Dąbiu
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 159
Data publikacji
2019-11-07 20:01:44
Numer
XI/53/2019
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XI/53/2019 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskiei roboty budowlane w kościele filialnym w miejscowości Trzebule stanowiącym zabytek wpisanydo rejestru zabytków pod numerem 289.
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 160
Data publikacji
2019-11-07 20:00:31
Numer
XI/52/2019
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XI/52/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2019 rok
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji