ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 141
Data publikacji
2020-02-18 09:56:20
Numer
XVII.155.2020
Tytuł
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych
Nazwa jednostki
Dzielnica Nowe Miasto
Adres
Zobacz
Lp: 142
Data publikacji
2020-02-18 09:47:13
Numer
XVII.154.2020
Tytuł
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych
Nazwa jednostki
Dzielnica Nowe Miasto
Adres
Zobacz
Lp: 143
Data publikacji
2020-02-18 09:45:17
Numer
XVII.153.2020
Tytuł
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych
Nazwa jednostki
Dzielnica Nowe Miasto
Adres
Zobacz
Lp: 144
Data publikacji
2020-02-18 09:43:08
Numer
XVII.152.2020
Tytuł
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Mieście Zielona Góra na lata 2020-2024”
Nazwa jednostki
Dzielnica Nowe Miasto
Adres
Zobacz
Lp: 145
Data publikacji
2020-02-18 09:41:18
Numer
XVII.151.2020
Tytuł
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2020 roku
Nazwa jednostki
Dzielnica Nowe Miasto
Adres
Zobacz
Lp: 146
Data publikacji
2020-02-18 09:35:42
Numer
XVII.150.2020
Tytuł
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Ochla-Osiedlowa i ul. Ochla-Kożuchowska w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Dzielnica Nowe Miasto
Adres
Zobacz
Lp: 147
Data publikacji
2020-02-18 09:26:03
Numer
XVIII/346/2020
Tytuł
Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr XVIII/346/2020 w sprawie uzupełniającego wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim na kadencję 2020-2023
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 148
Data publikacji
2020-02-18 09:26:03
Numer
XVIII/345/2020
Tytuł
Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr XVIII/345/2020 w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2020-2022.
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 149
Data publikacji
2020-02-18 09:26:02
Numer
XVIII/350/2020
Tytuł
Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr XVIII/350/2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3, wchodzącejw skład Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej – Karamaćw Gorzowie Wielkopolskim poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły,przy ul. Bema 1 w Gorzowie Wielkopolskim
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 150
Data publikacji
2020-02-18 09:26:02
Numer
XVIII/349/2020
Tytuł
Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr XVIII/349/2020 w sprawie przeniesienia kierunków kształcenia zawodowego z Technikum nr 8w Gorzowie Wielkopolskim do Technikum nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej – Karamać w Gorzowie Wielkopolskim
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 151
Data publikacji
2020-02-18 09:26:02
Numer
XVIII/348/2020
Tytuł
Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr XVIII/348/2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum nr 4, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego w Gorzowie Wielkopolskim poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, przy ul. Śląskiej 64 c w Gorzowie Wielkopolskim
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 152
Data publikacji
2020-02-18 09:26:02
Numer
XVIII/347/2020
Tytuł
Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr XVIII/347/2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Odzieżowych w Gorzowie Wielkopolskim poprzez zmianę siedziby
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 153
Data publikacji
2020-02-18 09:26:01
Numer
XVIII/354/2020
Tytuł
Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr XVIII/354/2020 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Sztuki
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 154
Data publikacji
2020-02-18 09:26:01
Numer
XVIII/353/2020
Tytuł
Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr XVIII/353/2020 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 155
Data publikacji
2020-02-18 09:26:01
Numer
XVIII/352/2020
Tytuł
Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr XVIII/352/2020 w sprawie zmiany statutu Jazz Clubu "Pod Filarami" w Gorzowie Wlkp.
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 156
Data publikacji
2020-02-18 09:26:01
Numer
XVIII/351/2020
Tytuł
Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr XVIII/351/2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum nr 3, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej – Karamać w Gorzowie Wielkopolskim poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, przy ul. Bema 1 w Gorzowie Wielkopolskim
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 157
Data publikacji
2020-02-18 09:26:00
Numer
XVIII/357/2020
Tytuł
Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr XVIII/357/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonieul. Mironickiej
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 158
Data publikacji
2020-02-18 09:26:00
Numer
XVIII/356/2020
Tytuł
Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr XVIII/356/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 159
Data publikacji
2020-02-18 09:26:00
Numer
XVIII/355/2020
Tytuł
Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr XVIII/355/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 160
Data publikacji
2020-02-18 09:25:59
Numer
XVIII/359/2020
Tytuł
Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr XVIII/359/2020 w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2020 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji - zakładu budżetowego w Gorzowie Wielkopolskim
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji