ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 121
Data publikacji
2019-08-19 08:56:58
Numer
115/19
Tytuł
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp: 122
Data publikacji
2019-08-19 08:54:47
Numer
114/19
Tytuł
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp: 123
Data publikacji
2019-08-19 08:42:58
Numer
139/19
Tytuł
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp: 124
Data publikacji
2019-08-19 08:42:58
Numer
138/19
Tytuł
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp: 125
Data publikacji
2019-08-19 08:04:52
Numer
134/19
Tytuł
w sprawie procedury dokonywania zmian w uchwale budżetowej, uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i planach finansowych, ewidencji planu finansowego i zaangażowania wydatków budżetowych Gminy Krosno Odrzańskie
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp: 126
Data publikacji
2019-08-16 12:36:22
Numer
ZPM-280-II-2019
Tytuł
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 127
Data publikacji
2019-08-16 11:20:25
Numer
X.73.2019
Tytuł
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu zielonogórskiego, od dnia 1 września 2019 roku
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp: 128
Data publikacji
2019-08-16 11:20:25
Numer
X.72.2019
Tytuł
o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp: 129
Data publikacji
2019-08-16 09:48:41
Numer
103/2019
Tytuł
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi położonej na działce nr 170/18 i części działki nr 149 w obrębie Smardzewo, gm. Szczaniec
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 130
Data publikacji
2019-08-16 09:45:21
Numer
102/2019
Tytuł
w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 2759P od km 0+000 do km 0+925 na terenie gminy Miedzichowo (tj. działki o nr. ewid. 75 i części działki nr 88 w obrębie 301503_2.000 Piotry)
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 131
Data publikacji
2019-08-16 09:43:14
Numer
ZPM-279-II-2019
Tytuł
w sprawie obciążenia nieruchomości
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 132
Data publikacji
2019-08-16 09:42:50
Numer
101/2019
Tytuł
w spawie wyrażenia zgody na sprzedaż ruchomości stanowiących własność Powiatu Świebodzińskiego
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 133
Data publikacji
2019-08-16 09:40:26
Numer
100/2019
Tytuł
w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Radę Powiatu Świebodzińskiego
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 134
Data publikacji
2019-08-16 09:40:00
Numer
ZPM-278-II-2019
Tytuł
w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Gorzowa Wlkp. do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 135
Data publikacji
2019-08-16 09:35:46
Numer
ZPM-277-II-2019
Tytuł
w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 136
Data publikacji
2019-08-16 09:31:44
Numer
35 /2019
Tytuł
Protokół Nr 35/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego w dniu 31 lipca 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 137
Data publikacji
2019-08-16 09:19:01
Numer
137/19
Tytuł
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Krośnieńskiej Rady Seniorów oraz określenia wzorów formularzy zgłoszenia kandydatów
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp: 138
Data publikacji
2019-08-16 09:12:40
Numer
136/19
Tytuł
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp: 139
Data publikacji
2019-08-16 09:05:18
Numer
135/19
Tytuł
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 r.
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp: 140
Data publikacji
2019-08-16 09:00:57
Numer
133/19
Tytuł
w sprawie uchylenia upoważnienia Pana Mateusza Szaja - Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji