ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 121
Data publikacji
2020-02-19 09:52:42
Numer
184.2020
Tytuł
Zarządzenie nr 184.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 122
Data publikacji
2020-02-19 09:09:02
Numer
20/2020
Tytuł
w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brzeźnica.
Nazwa jednostki
Gmina Brzeźnica
Adres
Zobacz
Lp: 123
Data publikacji
2020-02-19 09:06:12
Numer
19/2020
Tytuł
w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Brzeźnica
Nazwa jednostki
Gmina Brzeźnica
Adres
Zobacz
Lp: 124
Data publikacji
2020-02-19 08:32:53
Numer
zarządzenie nr 65.2020
Tytuł
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Gubinie
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp: 125
Data publikacji
2020-02-19 08:30:55
Numer
zarządzenie nr 64.2020
Tytuł
w sprawie powołania zespołu wyborczego
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp: 126
Data publikacji
2020-02-19 08:23:58
Numer
zarządzenie nr 55.2020
Tytuł
w sprawie zmian w planie wydatków gminy Gubin o statusie miejskim na 2020 rok
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp: 127
Data publikacji
2020-02-18 13:24:45
Numer
149.2020
Tytuł
w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 128
Data publikacji
2020-02-18 11:40:45
Numer
94/XV/2020
Tytuł
w sprawie wystąpienia Powiatu Gorzowskiego ze Związku Powiatów Polskich.
Nazwa jednostki
Powiat Gorzowski
Adres
Zobacz
Lp: 129
Data publikacji
2020-02-18 11:37:09
Numer
93/XV/2020
Tytuł
w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania projektu Statutu Powiatu Gorzowskiego.
Nazwa jednostki
Powiat Gorzowski
Adres
Zobacz
Lp: 130
Data publikacji
2020-02-18 11:31:17
Numer
92/XV/2020
Tytuł
w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Kłodawa nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Gorzowskiego, oznaczonej numerem ewid. 122/1 o pow. 0,5276 ha, położonej w Wojcieszycach, gmina Kłodawa.
Nazwa jednostki
Powiat Gorzowski
Adres
Zobacz
Lp: 131
Data publikacji
2020-02-18 10:42:47
Numer
WA.0050.42.2020
Tytuł
Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.42.2020 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia do oddania w użyczenie z zasobu nieruchomości Gminy Żary o statusie miejskim zabudowanej nieruchomości gruntowej.
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp: 132
Data publikacji
2020-02-18 10:42:47
Numer
WA.0050.41.2020
Tytuł
Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.41.2020 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu nieruchomości Gminy Żary o statusie miejskim wraz ze sprzedażą części ułamkowych gruntów przynależnych do budynków.
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp: 133
Data publikacji
2020-02-18 10:13:54
Numer
XVII.126.2020
Tytuł
zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp: 134
Data publikacji
2020-02-18 10:13:54
Numer
XVII.125.2020
Tytuł
rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp: 135
Data publikacji
2020-02-18 10:13:54
Numer
XVII.124.2020
Tytuł
zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp: 136
Data publikacji
2020-02-18 10:13:53
Numer
XVII.129.2020
Tytuł
podjęcia partnerskie współpracy pomiędzy Powiatem Zielonogórskim a Komitetem Wykonawczym ATU Gagauzji Republiką Mołdawii
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp: 137
Data publikacji
2020-02-18 10:13:53
Numer
XVII.128.2020
Tytuł
zmiany w Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014 2022
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp: 138
Data publikacji
2020-02-18 10:13:53
Numer
XVII.127.2020
Tytuł
zmiany uchwały budżetowej na 2020 r
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp: 139
Data publikacji
2020-02-18 10:00:48
Numer
XVII.157.2020
Tytuł
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Dzielnica Nowe Miasto
Adres
Zobacz
Lp: 140
Data publikacji
2020-02-18 09:58:17
Numer
XVII.156.2020
Tytuł
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Zielona Góra i jednostkom organizacyjnym miasta
Nazwa jednostki
Dzielnica Nowe Miasto
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji