ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
121 2019-04-17 13:41:07 323.2019 w sprawie powołania Komisji do Spraw Przyznawania Nagród i Wyróżnień Sportowych Miasta Zielona Góra. Miasto Zielona Góra Zobacz
122 2019-04-17 13:05:22 328.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. Miasto Zielona Góra Zobacz
123 2019-04-17 12:05:08 BR.0050.17.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości kwoty stypendium szkolnego na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. w granicach progów dochodowych, określających wysokość dochodu na osobę w rodzinie. Gmina Bogdaniec Zobacz
124 2019-04-17 11:22:46 BR.0050.18.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Gmina Bogdaniec Zobacz
125 2019-04-17 10:50:16 322.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2019 roku. Miasto Zielona Góra Zobacz
126 2019-04-17 10:35:54 0050.14.2019 w sprawie ogłoszenia konkursów: „Najczystsze Sołectwo” i „Najładniejszy Ogród” Gminy Trzebiechów w 2019 roku. Gmina Trzebiechów Zobacz
127 2019-04-17 10:28:30 WA.0050.101.2019 Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.101.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok. Miasto Żary Zobacz
128 2019-04-17 10:28:30 WA.0050.100.2019 Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.100.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odmienne ustalenie wysokości miesięcznego czynszu najmu dla Żarskiego Klubu Sportowego „KARATE” za lokal użytkowy położony przy ul. Podchorążych 18A. Miasto Żary Zobacz
129 2019-04-17 10:28:30 WA.0050.99.2019 Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.99.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Żary o statusie miejskim lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą części ułamkowych gruntów przynależnych do budynków oraz wyznaczenia komisji przetargowej. Miasto Żary Zobacz
130 2019-04-17 10:28:30 WA.0050.98.2019 Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.98.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.41.2019 z dnia 07.02.2019 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży z zasobu nieruchomości Gminy Żary o statusie miejskim lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą części ułamkowych gruntów przynależnych do budynków. Miasto Żary Zobacz
131 2019-04-17 10:28:30 WA.0050.97.2019 Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.97.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Żary o statusie miejskim lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą części ułamkowych gruntów przynależnych do budynków oraz wyznaczenia komisji przetargowej. Miasto Żary Zobacz
132 2019-04-17 10:28:30 WA.0050.96.2019 Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.96.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Żary o statusie miejskim zabudowanej nieruchomości gruntowej oraz wyznaczenia komisji przetargowej. Miasto Żary Zobacz
133 2019-04-17 10:26:31 28/418/19 Uchwała nr 28/418/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do wynajęcia pomieszczeń, położonych w budynku Urzędu Marszałkowskiego, stanowiących własność Województwa Lubuskiego Urząd Marszałkowski Zobacz
134 2019-04-17 10:26:31 28/417/19 Uchwała nr 28/417/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok Urząd Marszałkowski Zobacz
135 2019-04-17 10:26:31 28/416/19 Uchwała nr 28/416/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Urząd Marszałkowski Zobacz
136 2019-04-17 10:26:31 28/415/19 Uchwała nr 28/415/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Programowej Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze Urząd Marszałkowski Zobacz
137 2019-04-17 10:26:31 28/414/19 Uchwała nr 28/414/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 204/2 o pow. 1,6500 ha, położonej w Przełazach, gmina Lubrza Urząd Marszałkowski Zobacz
138 2019-04-17 10:26:31 28/413/19 Uchwała nr 28/413/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia projektu Planu rzeczowo – finansowego wydatkowania środków z Funduszu Kolejowego w roku 2020 Urząd Marszałkowski Zobacz
139 2019-04-17 10:26:31 28/412/19 Uchwała nr 28/412/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 Urząd Marszałkowski Zobacz
140 2019-04-17 10:26:31 28/411/19 Uchwała nr 28/411/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia protestu od oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.07.05.00-08-0031/18, pt. Droga do samodzielności osób z autyzmem II, złożonego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” w Zielonej Górze w ramach konkursu nr RPLB.07.05.00.IZ.00-08-K01/18 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Urząd Marszałkowski Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu