ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 121
Data publikacji
2019-11-08 13:23:05
Numer
127/2019
Tytuł
UCHWAŁA NR 127/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 8 października 2019 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2019 r.
Nazwa jednostki
Powiat Żarski
Adres
Zobacz
Lp: 122
Data publikacji
2019-11-08 13:23:05
Numer
126/2019
Tytuł
UCHWAŁA NR 126/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221 000 euro.
Nazwa jednostki
Powiat Żarski
Adres
Zobacz
Lp: 123
Data publikacji
2019-11-08 13:23:05
Numer
125/2019
Tytuł
UCHWAŁA NR 125/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2019 r.
Nazwa jednostki
Powiat Żarski
Adres
Zobacz
Lp: 124
Data publikacji
2019-11-08 13:23:05
Numer
124/2019
Tytuł
UCHWAŁA NR 124/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 19 września 2019 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2019 r.
Nazwa jednostki
Powiat Żarski
Adres
Zobacz
Lp: 125
Data publikacji
2019-11-08 13:23:05
Numer
123/2019
Tytuł
UCHWAŁA Nr 123/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 19 września 2019 roku w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok
Nazwa jednostki
Powiat Żarski
Adres
Zobacz
Lp: 126
Data publikacji
2019-11-08 13:02:06
Numer
127/2019
Tytuł
w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych wchodzących w skład komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert realizacji zadania publicznego w 2020 roku
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 127
Data publikacji
2019-11-08 12:46:53
Numer
XI.93.2019
Tytuł
Uchwała w sprawie dokonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegosławice na lata 2019-2030
Nazwa jednostki
Gmina Niegosławice
Adres
Zobacz
Lp: 128
Data publikacji
2019-11-08 11:54:51
Numer
OA.0050.97.2019
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
Nazwa jednostki
Gmina Sulęcin
Adres
Zobacz
Lp: 129
Data publikacji
2019-11-08 11:04:10
Numer
XIII/80/2019
Tytuł
Uchylenie uchwały Nr XII/70/2019 z dnia 25 września 2019 r. oraz zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp: 130
Data publikacji
2019-11-08 11:04:10
Numer
XIII79/2019
Tytuł
Zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp: 131
Data publikacji
2019-11-08 11:04:10
Numer
XIII/78/2019
Tytuł
Przyjęcie "Koncepcji kanalizacji sanitarnej w Gminie Zwierzyn dla miejscowości Górki Noteckie, Zwierzyn, Sierosławice, Przysieka, Sarbiewo".
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp: 132
Data publikacji
2019-11-08 11:04:10
Numer
XIII/77/2019
Tytuł
Wyrażenie zgody na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Zwierzyn
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp: 133
Data publikacji
2019-11-08 11:04:10
Numer
XIII/76/2019
Tytuł
Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zwierzyn
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp: 134
Data publikacji
2019-11-08 11:04:10
Numer
XIII/75/2019
Tytuł
Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Zwierzyn
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp: 135
Data publikacji
2019-11-08 11:04:10
Numer
XIII/74/2019
Tytuł
Określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Zwierzyn
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp: 136
Data publikacji
2019-11-08 11:04:10
Numer
XIII/73/2019
Tytuł
Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp: 137
Data publikacji
2019-11-08 11:04:10
Numer
XIII/72/2019
Tytuł
Ustanowienie lokalnego programu Gminy Zwierzyn "Opieka wytchnieniowa"
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp: 138
Data publikacji
2019-11-08 11:01:54
Numer
63/978/19
Tytuł
Uchwała nr 63/978/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 139
Data publikacji
2019-11-08 11:01:54
Numer
63/977/19
Tytuł
Uchwała nr 63/977/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 140
Data publikacji
2019-11-08 11:01:54
Numer
63/976/19
Tytuł
Uchwała nr 63/976/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej w m. Brody”
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji