ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 101
Data publikacji
2019-11-08 14:38:27
Numer
1225.2019
Tytuł
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 102
Data publikacji
2019-11-08 14:31:14
Numer
IX/51/2019
Tytuł
UCHWAŁA NR IX/51/2019 RADY POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2019-2025
Nazwa jednostki
Powiat Żarski
Adres
Zobacz
Lp: 103
Data publikacji
2019-11-08 14:24:51
Numer
IX/50/2019
Tytuł
UCHWAŁA NR IX/50/2019 RADY POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2019 r.
Nazwa jednostki
Powiat Żarski
Adres
Zobacz
Lp: 104
Data publikacji
2019-11-08 14:24:51
Numer
IX/49/2019
Tytuł
UCHWAŁA NR IX/49/2019 RADY POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Dąbrowa Łużycka dotyczącej remontu drogi powiatowej nr 1084F.
Nazwa jednostki
Powiat Żarski
Adres
Zobacz
Lp: 105
Data publikacji
2019-11-08 14:24:51
Numer
IX/48/2019
Tytuł
UCHWAŁA NR IX/48/2019 RADY POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Żarskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
Nazwa jednostki
Powiat Żarski
Adres
Zobacz
Lp: 106
Data publikacji
2019-11-08 14:24:51
Numer
IX/47/2019
Tytuł
UCHWAŁA NR IX/47/2019 RADY POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Żarskiego.
Nazwa jednostki
Powiat Żarski
Adres
Zobacz
Lp: 107
Data publikacji
2019-11-08 13:38:11
Numer
104/2019
Tytuł
UCHWAŁA NR 104/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Żarach.
Nazwa jednostki
Powiat Żarski
Adres
Zobacz
Lp: 108
Data publikacji
2019-11-08 13:37:22
Numer
362/B/2019
Tytuł
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 109
Data publikacji
2019-11-08 13:34:10
Numer
361/B/2019
Tytuł
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 110
Data publikacji
2019-11-08 13:23:05
Numer
138/2019
Tytuł
UCHWAŁA NR 138/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2019 r.
Nazwa jednostki
Powiat Żarski
Adres
Zobacz
Lp: 111
Data publikacji
2019-11-08 13:23:05
Numer
137/2019
Tytuł
UCHWAŁA NR 137/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221 000 euro.
Nazwa jednostki
Powiat Żarski
Adres
Zobacz
Lp: 112
Data publikacji
2019-11-08 13:23:05
Numer
136/2019
Tytuł
UCHWAŁA NR 136/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: wyboru partnera do projektu w ramach osi priorytetowej VIII Nowoczesna Edukacja 8.4. doskonalenie jakości kształcenia zawodowego
Nazwa jednostki
Powiat Żarski
Adres
Zobacz
Lp: 113
Data publikacji
2019-11-08 13:23:05
Numer
135/2019
Tytuł
UCHWAŁA NR 135/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 29 października 2019r. w sprawie upoważnienia dwóch członków zarządu Powiatu Żarskiego do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Powiatu Żarskiego, w celu realizacji projektu „EKOTURYSTYKA dla przyrody, lokalnej społeczności i kultury w polsko-saksońskim regionie przygranicznym” w ramach Projektu INTERREG Polska- Saksonia 2014-2020 w charakterze partnera.
Nazwa jednostki
Powiat Żarski
Adres
Zobacz
Lp: 114
Data publikacji
2019-11-08 13:23:05
Numer
134/2019
Tytuł
UCHWAŁA NR 134/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 29 października 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na podnajem powierzchni 2,0m2 w budynku nr 1B położonym na działce oznaczonej nr 1164/2 położonej w obrębie Jeziory Wysokie gmina Brody.
Nazwa jednostki
Powiat Żarski
Adres
Zobacz
Lp: 115
Data publikacji
2019-11-08 13:23:05
Numer
133/2019
Tytuł
UCHWAŁA NR 133/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 29 października 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na podnajem powierzchni 2,0m2 w budynku nr 26, położonym na działce oznaczonej nr 223/6 położonej w obrębie Olszyna gmina Trzebiel.
Nazwa jednostki
Powiat Żarski
Adres
Zobacz
Lp: 116
Data publikacji
2019-11-08 13:23:05
Numer
132/2019
Tytuł
UCHWAŁA NR 132/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 29 października 2019 roku w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży na własność w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Żarskiego, położonego w obrębie 3 miasta Żary.
Nazwa jednostki
Powiat Żarski
Adres
Zobacz
Lp: 117
Data publikacji
2019-11-08 13:23:05
Numer
131/2019
Tytuł
UCHWAŁA NR 131/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 15 października 2019 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2019 r.
Nazwa jednostki
Powiat Żarski
Adres
Zobacz
Lp: 118
Data publikacji
2019-11-08 13:23:05
Numer
130/2019
Tytuł
UCHWAŁA NR 130/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 15 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w charakterze partnera oraz realizację przez Powiat Żarski projektu pn „EKOTURYSTYKA dla przyrody, lokalnej społeczności i kultury w polsko-saksońskim regionie przygranicznym” w ramach Projektu INTERREG Polska- Saksonia 2014-2020 w charakterze partnera.
Nazwa jednostki
Powiat Żarski
Adres
Zobacz
Lp: 119
Data publikacji
2019-11-08 13:23:05
Numer
129/2019
Tytuł
UCHWAŁA NR 129/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 15 października 2019 r. w sprawie:powołania Komisji w celu jednostronnego przejęcia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego
Nazwa jednostki
Powiat Żarski
Adres
Zobacz
Lp: 120
Data publikacji
2019-11-08 13:23:05
Numer
128/2019
Tytuł
UCHWAŁA NR 128/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 15 października 2019 r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na usunięcie drzew.
Nazwa jednostki
Powiat Żarski
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji