ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 101
Data publikacji
2019-08-19 14:29:06
Numer
107/2019
Tytuł
Zmiana uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański na 2019 r.
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 102
Data publikacji
2019-08-19 13:54:32
Numer
0050.65.2019
Tytuł
W sprawie nieodpłatnego przekazania na stan majątkowy Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy, następującego środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej
Nazwa jednostki
Gmina Świdnica
Adres
Zobacz
Lp: 103
Data publikacji
2019-08-19 13:50:07
Numer
0050.75.2019
Tytuł
w sprawie nabycia przez Gminę Świdnica nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej
Nazwa jednostki
Gmina Świdnica
Adres
Zobacz
Lp: 104
Data publikacji
2019-08-19 13:44:47
Numer
IX.65.2019
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bogdaniec
Nazwa jednostki
Gmina Bogdaniec
Adres
Zobacz
Lp: 105
Data publikacji
2019-08-19 13:31:16
Numer
IX.64.2019
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży
Nazwa jednostki
Gmina Bogdaniec
Adres
Zobacz
Lp: 106
Data publikacji
2019-08-19 13:26:15
Numer
IX.63.2019
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie uchwalenia programu społeczno - gospodarczego na lata 2019 - 2023.
Nazwa jednostki
Gmina Bogdaniec
Adres
Zobacz
Lp: 107
Data publikacji
2019-08-19 13:23:16
Numer
IX/142/19
Tytuł
UCHWAŁA NR IX/142/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 108
Data publikacji
2019-08-19 13:23:16
Numer
IX/141/19
Tytuł
UCHWAŁA NR IX/141/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 109
Data publikacji
2019-08-19 13:18:58
Numer
IX.62.2019
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Nazwa jednostki
Gmina Bogdaniec
Adres
Zobacz
Lp: 110
Data publikacji
2019-08-19 13:11:57
Numer
IX.61.2019
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nazwa jednostki
Gmina Bogdaniec
Adres
Zobacz
Lp: 111
Data publikacji
2019-08-19 13:08:22
Numer
IX.60.2019
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji
Nazwa jednostki
Gmina Bogdaniec
Adres
Zobacz
Lp: 112
Data publikacji
2019-08-19 13:04:44
Numer
IX.59.2019
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.
Nazwa jednostki
Gmina Bogdaniec
Adres
Zobacz
Lp: 113
Data publikacji
2019-08-19 13:01:11
Numer
IX.58.2019
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Nazwa jednostki
Gmina Bogdaniec
Adres
Zobacz
Lp: 114
Data publikacji
2019-08-19 12:57:47
Numer
IX.56.2019
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
Nazwa jednostki
Gmina Bogdaniec
Adres
Zobacz
Lp: 115
Data publikacji
2019-08-19 12:52:22
Numer
IX.57.2019
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Bogdaniec publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego
Nazwa jednostki
Gmina Bogdaniec
Adres
Zobacz
Lp: 116
Data publikacji
2019-08-19 12:41:58
Numer
IX.55.2019
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.
Nazwa jednostki
Gmina Bogdaniec
Adres
Zobacz
Lp: 117
Data publikacji
2019-08-19 11:28:36
Numer
Zarządzenie Nr 0050.46.2019
Tytuł
w sprawie: powołania komisji przetargowej
Nazwa jednostki
Gmina Nowe Miasteczko
Adres
Zobacz
Lp: 118
Data publikacji
2019-08-19 09:45:29
Numer
870.2019
Tytuł
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 119
Data publikacji
2019-08-19 08:59:39
Numer
117/19
Tytuł
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2019 rok
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp: 120
Data publikacji
2019-08-19 08:58:16
Numer
116/19
Tytuł
w sprawie wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji