ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
101 2019-02-20 10:50:02 XXVII/195/2001 UCHWAŁA NR XXVII/195/2001 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 5 listopada 2001 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Urząd Marszałkowski Zobacz
102 2019-02-20 10:50:02 XXVII/194/2001 UCHWAŁA NR XXVII/194/2001 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 5 listopada 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości Urząd Marszałkowski Zobacz
103 2019-02-20 10:50:02 XXVII/193/2001 UCHWAŁA NR XXVII/193/2001 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 5 listopada 2001 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. Urząd Marszałkowski Zobacz
104 2019-02-20 10:50:02 XXVII/192/2001 UCHWAŁA NR XXVII/192/2001 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Lubuskiego Urząd Marszałkowski Zobacz
105 2019-02-20 10:50:02 XXVII/191/2001 UCHWAŁA NR XXVII/191/2001 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 5 listopada 2001 roku w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego im. dr Lecha Wierusza w Świebodzinie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Urząd Marszałkowski Zobacz
106 2019-02-20 10:50:02 XXVII/190/2001 UCHWAŁA NR XXVII/190/2001 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 5 listopada 2001 roku w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze Urząd Marszałkowski Zobacz
107 2019-02-20 10:50:02 XXVII/189/2001 UCHWAŁA NR XXVII/189/2001 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 5 listopada 2001 roku w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze Urząd Marszałkowski Zobacz
108 2019-02-20 10:50:02 XXVII/188/2001 UCHWAŁA NR XXVII/188/2001 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie opinii do wniosku ABC Recykling S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, ul. Gubińska 40 - o umorzenie należności Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przysługujących z tytułu trwałego wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej Urząd Marszałkowski Zobacz
109 2019-02-20 10:50:02 XXVII/187/2001 UCHWAŁA NR XXVII/187/2001 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 5 listopada 2001 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr XXV1174/2001 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 25 czerwca 2001 roku zatwierdzającej Kontrakt wojewódzki na lata 2001-2002 Urząd Marszałkowski Zobacz
110 2019-02-20 10:50:02 XXVII/186/2001 UCHWAŁA NR XXVII/186/2001 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie dokonania zmian budżetu województwa lubuskiego na 2001 rok Urząd Marszałkowski Zobacz
111 2019-02-20 10:50:02 XXVII/185/2001 UCHWAŁA NR XXVII/185/2001 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 5 listopada 2001 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego Urząd Marszałkowski Zobacz
112 2019-02-20 10:50:02 XXVI/184/2001 UCHWAŁA XXVI/184/2001 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 września 2001 r. w sprawie udzielania pomocy rzeczowej dla innej jednostki samorządu terytorialnego Urząd Marszałkowski Zobacz
113 2019-02-20 10:50:02 XXVI/183/2001 UCHWAŁA NR XXVI/183/2001 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 września 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Województwa Lubuskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata Urząd Marszałkowski Zobacz
114 2019-02-20 10:50:02 XXVI/182/2001 UCHWAŁA NR XXVI/182/2001 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 września 2001 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Urząd Marszałkowski Zobacz
115 2019-02-20 10:50:02 XXVI/181/2001 UCHWAŁA NR XXVI/181/2001 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 września 2001 roku w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze Urząd Marszałkowski Zobacz
116 2019-02-20 10:50:02 XXVI/180/2001 UCHWAŁA NR XXVI/180/2001 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 września 2001 roku w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Urząd Marszałkowski Zobacz
117 2019-02-20 10:50:02 XXVI/179/2001 UCHWAŁA NR XXVI/179/2001 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 września 2001 r. w sprawie likwidacji linii kolejowych i ich odcinków Urząd Marszałkowski Zobacz
118 2019-02-20 10:50:02 XXVI/178/2001 UCHWAŁA NR XXVI/178/2001 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 września 2001 roku w sprawie przyjęcia projektu zmian w Statucie Województwa Lubuskiego Urząd Marszałkowski Zobacz
119 2019-02-20 10:50:02 XXVI/177/2001 UCHWAŁA XXVI/177/2001 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 września 2001 r. w sprawie wyboru banku do obsługi bankowej budżetu Województwa Lubuskiego. Urząd Marszałkowski Zobacz
120 2019-02-20 10:50:02 XXVI/176/2001 UCHWAŁA NR XXVI/176/2001 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 września 2001 r. w sprawie dokonania zmian budżetu województwa lubuskiego na 2001 rok Urząd Marszałkowski Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu