ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 81
Data publikacji
2019-11-12 09:09:51
Numer
130.2019
Tytuł
w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp: 82
Data publikacji
2019-11-12 09:07:58
Numer
129.2019
Tytuł
w sprawie zmiany w budżecie na 2019 r.
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp: 83
Data publikacji
2019-11-12 09:06:19
Numer
128.2019
Tytuł
w sprawie wydania opinii o pozbawieniu odcinka drogi kategorii drogi powiatowej
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp: 84
Data publikacji
2019-11-12 09:04:08
Numer
127.2019
Tytuł
w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp: 85
Data publikacji
2019-11-12 09:02:12
Numer
126.2019
Tytuł
w sprawie ogłoszenia konkursu zawodoznawczego w ramach projektu 8.4.1
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp: 86
Data publikacji
2019-11-11 20:29:44
Numer
VIII/2019
Tytuł
Protokół Nr 8/2019 z Sesji Rady Miejskiej w Trzcielu
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp: 87
Data publikacji
2019-11-11 17:03:34
Numer
85/2019
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
Nazwa jednostki
Powiat Strzelecko-Drezdenecki
Adres
Zobacz
Lp: 88
Data publikacji
2019-11-11 16:56:45
Numer
84/2019
Tytuł
w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 r. w Powiecie Strzelecko – Drezdeneckim
Nazwa jednostki
Powiat Strzelecko-Drezdenecki
Adres
Zobacz
Lp: 89
Data publikacji
2019-11-08 15:39:42
Numer
WA.0050.295.2019
Tytuł
Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.295.2019 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy finansowej z Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli oraz regulaminu jej pracy.
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp: 90
Data publikacji
2019-11-08 14:56:40
Numer
X/56/2019
Tytuł
UCHWAŁA NR X/56/2019 RADY POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2019 r.
Nazwa jednostki
Powiat Żarski
Adres
Zobacz
Lp: 91
Data publikacji
2019-11-08 14:56:40
Numer
X/55/2019
Tytuł
UCHWAŁA NR X/55/2019 RADY POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: określenia Regulaminu udzielania pomocy w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Żarskiego
Nazwa jednostki
Powiat Żarski
Adres
Zobacz
Lp: 92
Data publikacji
2019-11-08 14:56:40
Numer
X/54/2019
Tytuł
UCHWAŁA NR X/54/2019 RADY POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 30 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców gminy Tuplice dotyczącej poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1098F w miejscowości Tuplice (ul. Parkowa).
Nazwa jednostki
Powiat Żarski
Adres
Zobacz
Lp: 93
Data publikacji
2019-11-08 14:56:40
Numer
X/53/2019
Tytuł
UCHWAŁA NR X/53/2019 RADY POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.
Nazwa jednostki
Powiat Żarski
Adres
Zobacz
Lp: 94
Data publikacji
2019-11-08 14:56:40
Numer
X/52/2019
Tytuł
Uchwała nr X/52/2019 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady.
Nazwa jednostki
Powiat Żarski
Adres
Zobacz
Lp: 95
Data publikacji
2019-11-08 14:55:59
Numer
144/2019
Tytuł
Przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Nowogród Bobrzański konsultacji dotyczących projektu "Rocznego programu współpracy gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok"
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 96
Data publikacji
2019-11-08 14:51:09
Numer
143/2019
Tytuł
Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych i powiatowych na terenie gminy Nowogród Bobrzański w sezonie 2019/2020"
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 97
Data publikacji
2019-11-08 14:47:47
Numer
142/2019
Tytuł
Powołania komisji rekrutacyjnej
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 98
Data publikacji
2019-11-08 14:44:53
Numer
141/2019
Tytuł
Powołania komisji rekrutacyjnej
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 99
Data publikacji
2019-11-08 14:41:23
Numer
140/2019
Tytuł
Zmian uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański na 2019 rok
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 100
Data publikacji
2019-11-08 14:39:10
Numer
138/2019
Tytuł
Zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji