ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
81 2019-04-18 12:50:15 OA.0050.44.2019 przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, nieruchomości gruntowych i pomieszczenia biurowego, stanowiących własność Gminy Sulęcin. Gmina Sulęcin Zobacz
82 2019-04-18 12:49:21 70.2019 Zarządzenie nr 70.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Żaganiec na nową kadencję Gmina Iłowa Zobacz
83 2019-04-18 12:47:34 69.2019 Zarządzenie nr 69.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Wilkowisko na nową kadencję Gmina Iłowa Zobacz
84 2019-04-18 12:46:18 68.2019 Zarządzenie nr 68.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Klików na nową kadencję Gmina Iłowa Zobacz
85 2019-04-18 12:45:10 67.2019 Zarządzenie nr 67.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Konin Żagański na nową kadencję Gmina Iłowa Zobacz
86 2019-04-18 12:43:38 66.2019 Zarządzenie nr 66.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Jankowa Żagańska na nową kadencję Gmina Iłowa Zobacz
87 2019-04-18 12:42:32 65.2019 Zarządzenie nr 65.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Czyżówek na nową kadencję Gmina Iłowa Zobacz
88 2019-04-18 12:41:16 64.2019 Zarządzenie nr 64.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Czerna na nową kadencję Gmina Iłowa Zobacz
89 2019-04-18 12:40:11 63.2019 Zarządzenie nr 63.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Borowe na nową kadencję Gmina Iłowa Zobacz
90 2019-04-18 10:17:26 102.2019 w sprawie ustalenia składu osobowego komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn."Budowa placów zabaw na terenie miasta Gubina" Miasto Gubin Zobacz
91 2019-04-18 09:31:12 VI/69/19 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach Gmina Żary Zobacz
92 2019-04-18 09:28:40 VI/68/19 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żary na 2019 rok Gmina Żary Zobacz
93 2019-04-18 09:25:56 BR.0050.19.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy. Gmina Bogdaniec Zobacz
94 2019-04-18 09:24:34 VI/67/19 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Żary Gmina Żary Zobacz
95 2019-04-18 09:20:22 VI/66/19 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w trybie komunalizacji nieruchomości od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Żary Gmina Żary Zobacz
96 2019-04-18 08:57:34 70/19 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 r. Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
97 2019-04-18 08:52:56 VI/65/19 w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego zasady, tryb i opłaty z korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Żary" Gmina Żary Zobacz
98 2019-04-18 08:49:35 VI/64/19 w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Gminy Żary Gmina Żary Zobacz
99 2019-04-18 08:45:42 VI/63/19 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim Gmina Żary Zobacz
100 2019-04-18 08:36:34 VI/62/19 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary na lata 2019-2022 Gmina Żary Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu