ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
81 2018-12-10 14:37:53 I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Wschowskiego Powiat Wschowski Zobacz
82 2018-12-10 14:37:23 360.2017 w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont budżetu gminy Gubin o statusie miejskim i Urzędu Miejskiego w Gubinie Miasto Gubin Zobacz
83 2018-12-10 14:35:08 I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wschowskiego Powiat Wschowski Zobacz
84 2018-12-10 14:07:09 III/12/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2019 Gmina Jasień Zobacz
85 2018-12-10 14:00:37 III/11/2018 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lubsko a Gminą Jasień w zakresie zapewnienie miejsc w ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Jasień Gmina Jasień Zobacz
86 2018-12-10 13:53:32 III/10/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Gmina Jasień Zobacz
87 2018-12-10 13:49:59 II/14/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr LV/320/2017 Rady Miejskiej w Witnicy w sprawie emisji obligacji Miasta i Gminy Witnica oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Gmina Witnica Zobacz
88 2018-12-10 13:47:42 II/13/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 Gmina Witnica Zobacz
89 2018-12-10 13:45:50 II/12/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2018 rok Gmina Witnica Zobacz
90 2018-12-10 13:43:56 II/11/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2019 roku Gmina Witnica Zobacz
91 2018-12-10 13:41:13 II/10/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2019 r. Gmina Witnica Zobacz
92 2018-12-10 13:37:52 II/9/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Witnicy oraz ustalenia jej składu osobowego Gmina Witnica Zobacz
93 2018-12-10 13:35:21 II/8/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witnicy Gmina Witnica Zobacz
94 2018-12-10 13:29:53 II/7/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witnicy Gmina Witnica Zobacz
95 2018-12-10 13:26:07 III/9/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 Gmina Jasień Zobacz
96 2018-12-10 13:17:37 II/6/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Witnicy Gmina Witnica Zobacz
97 2018-12-10 13:13:38 III/8/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019 - 2023 Gmina Jasień Zobacz
98 2018-12-10 13:07:36 II/5/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Witnica Gmina Witnica Zobacz
99 2018-12-10 13:04:39 II/4/2018 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok Gmina Witnica Zobacz
100 2018-12-10 13:01:03 II/3/2018 w sprawie zmiany uchwały nr LIX/349/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok Gmina Witnica Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu