ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 81
Data publikacji
2019-08-20 08:20:46
Numer
70/19
Tytuł
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Bobrowice
Nazwa jednostki
Gmina Bobrowice
Adres
Zobacz
Lp: 82
Data publikacji
2019-08-20 08:18:05
Numer
69/19
Tytuł
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nazwa jednostki
Gmina Bobrowice
Adres
Zobacz
Lp: 83
Data publikacji
2019-08-20 08:15:55
Numer
68/19
Tytuł
w sprawie dofinansowania zakupu karmy oraz procedury adopcyjnej dla bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Bobrowice
Nazwa jednostki
Gmina Bobrowice
Adres
Zobacz
Lp: 84
Data publikacji
2019-08-20 08:13:51
Numer
67/19
Tytuł
w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie sanitariatów i wymiany pokrycia części dachu w sali gimnastycznej w Bobrowicach
Nazwa jednostki
Gmina Bobrowice
Adres
Zobacz
Lp: 85
Data publikacji
2019-08-20 08:10:45
Numer
66/19
Tytuł
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 475/12 oraz 475/13, położonych w Bobrowicach, stanowiących własność Gminy Bobrowice oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nazwa jednostki
Gmina Bobrowice
Adres
Zobacz
Lp: 86
Data publikacji
2019-08-20 07:49:24
Numer
875.2019
Tytuł
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 87
Data publikacji
2019-08-20 07:25:34
Numer
46/19
Tytuł
Zarządzenie Nr 46/19 Wójta Gminy Tuplice z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie : powołania Komisji Odbiorczej dla odbioru robót elementy placu zabaw w m. Świbinki (karuzela i ławka z oparciem) - dostawa i montaż
Nazwa jednostki
Gmina Tuplice
Adres
Zobacz
Lp: 88
Data publikacji
2019-08-19 20:33:19
Numer
852.2019
Tytuł
w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 89
Data publikacji
2019-08-19 16:27:11
Numer
Z-95/2019
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 90
Data publikacji
2019-08-19 15:23:16
Numer
232/2019
Tytuł
w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 6, położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy A.Asnyka 5.
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 91
Data publikacji
2019-08-19 15:20:18
Numer
231/2019
Tytuł
w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 29, położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy Szprotawskiej 16A.
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 92
Data publikacji
2019-08-19 15:16:30
Numer
XIII/105/2019
Tytuł
Nadania nazwy ulicy w miejscowości Klępina, gmina Nowogród Bobrzański
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 93
Data publikacji
2019-08-19 15:11:43
Numer
XIII/104/2019
Tytuł
Zmiana uchwały w sprawie zasad korzystania z sal komunalnych należących do gminy Nowogród Bobrzański
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 94
Data publikacji
2019-08-19 15:08:26
Numer
XIII/103/2019
Tytuł
Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowogrodzie Bobrzańskim
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 95
Data publikacji
2019-08-19 15:03:43
Numer
XIII/102/2019
Tytuł
Zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego policji informacji o kandydatach na ławników
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 96
Data publikacji
2019-08-19 14:56:53
Numer
XIII/101/2019
Tytuł
Opłat za zajęcie pasa drogowego
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 97
Data publikacji
2019-08-19 14:50:56
Numer
XIII/100/2019
Tytuł
Zmiana uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania oraz szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 98
Data publikacji
2019-08-19 14:44:25
Numer
99/2019
Tytuł
Zmiana uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 99
Data publikacji
2019-08-19 14:39:01
Numer
XIII/98/2019
Tytuł
Przyjęcia "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Nowogród Bobrzański na lata 2012 - 2027"
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 100
Data publikacji
2019-08-19 14:30:50
Numer
111/2019
Tytuł
Rozdysponowania rezerwy inwestycyjnej
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji