ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 96901
Data publikacji
2001-06-26 00:00:00
Numer
XLI/492/01
Tytuł
w sprawie wyrażenia woli połączenia Miasta Zielona Góra z Gminą Zielona Góra.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96902
Data publikacji
2001-06-26 00:00:00
Numer
XLI/507/01
Tytuł
w sprawie poręczenia przez Miasto spłaty kredytu zaciąganego przez Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zielonej Górze, na budowę czterech budynków mieszkalnych przy ul. Zamoyskiego - Jagiellonki w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96903
Data publikacji
2001-06-26 00:00:00
Numer
XLI/511/01
Tytuł
w sprawie utworzenia obwodów głosowania
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96904
Data publikacji
2001-06-26 00:00:00
Numer
XLI/499/01
Tytuł
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Zielonej Góry
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96905
Data publikacji
2001-06-26 00:00:00
Numer
XLI/498/01
Tytuł
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego Jędrzychów II w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96906
Data publikacji
2001-06-26 00:00:00
Numer
XLI/500/01
Tytuł
w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego Jędrzychów IV w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96907
Data publikacji
2001-06-26 00:00:00
Numer
XLI/501/01
Tytuł
w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego Jędrzychów IV w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96908
Data publikacji
2001-05-29 00:00:00
Numer
XL/474/01
Tytuł
w sprawie przekazania środków finansowych na wyposażenie Szkoły Rodzenia
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96909
Data publikacji
2001-05-29 00:00:00
Numer
XL/475/01
Tytuł
w sprawie przekazania środków finansowych na promocję miasta
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96910
Data publikacji
2001-05-29 00:00:00
Numer
XL/486/01
Tytuł
w sprawie darowizny na rzecz Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiącego własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim położonego w Zielonej Górze przy ul. Dekoracyjnej 12/2
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96911
Data publikacji
2001-05-29 00:00:00
Numer
XL/487/01
Tytuł
w sprawie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim położonej w Zielonej Górze przy ul. Dąbrowskiego 49
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96912
Data publikacji
2001-05-29 00:00:00
Numer
XL/491/01
Tytuł
w sprawie spłaty zadłużenia Miasta Zielona Góra wobec Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A. w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96913
Data publikacji
2001-05-29 00:00:00
Numer
XL/478/01
Tytuł
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 7 im. M. Kopernika w Zielonej Górze, ul. Zielonogórska 5
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96914
Data publikacji
2001-05-29 00:00:00
Numer
XL/481/01
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie szkoły mistrzostwa sportowego w Zespole Szkół Sportowych w Zielonej Górze przy ul. Ludwika Zamenhofa 1
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96915
Data publikacji
2001-05-29 00:00:00
Numer
XL/479/01
Tytuł
w sprawie likwidacji Miejskiego Przedszkola nr 2 w Zielonej Górze, ul. Szczekocińska 13
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96916
Data publikacji
2001-04-24 00:00:00
Numer
XXXIX/470/01
Tytuł
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla potrzeb ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96917
Data publikacji
2001-04-24 00:00:00
Numer
XXXIX/471/01
Tytuł
zmieniająca uchwalę w sprawie udzielenia inwestorom ulg w podatku od nieruchomości
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96918
Data publikacji
2001-03-27 00:00:00
Numer
XXXVIII/446/01
Tytuł
w sprawie przekazania środków finansowych na zakup lampy do tomografu komputerowego
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96919
Data publikacji
2001-03-27 00:00:00
Numer
XXXVIII/457/01
Tytuł
w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96920
Data publikacji
2001-03-27 00:00:00
Numer
XXXVIII/458/01
Tytuł
w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji