ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 96181
Data publikacji
1999-11-30 00:00:00
Numer
XIX/218/99
Tytuł
w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96182
Data publikacji
1999-11-15 00:00:00
Numer
XVIII/212/99
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie komunalne miasta Zielona Góra oraz w sprawie ustalenia wysokości bonifikat przy ich zbywaniu
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96183
Data publikacji
1999-10-26 00:00:00
Numer
XVII/203/99
Tytuł
w sprawie likwidacji zakładów budżetowych żłobki miejskie i utworzenia jednostek budżetowych żłobki miejskie w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96184
Data publikacji
1999-10-26 00:00:00
Numer
XVII/204/99
Tytuł
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i utworzenia jednostki budżetowej Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96185
Data publikacji
1999-10-26 00:00:00
Numer
XVII/201/99
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Zielona Góra o statusie miejskim w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96186
Data publikacji
1999-09-28 00:00:00
Numer
XVI/187/99
Tytuł
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Zielona Góra "Regulaminu przewozu osób i bagażu taksówkami"
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96187
Data publikacji
1999-09-28 00:00:00
Numer
XVI/199/99
Tytuł
w sprawie podwyższenia kapitału "Palmiarni" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96188
Data publikacji
1999-08-24 00:00:00
Numer
XIV/184/99
Tytuł
w sprawie przeznaczenia środków pieniężnych Miejskiemu Zakładowi Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96189
Data publikacji
1999-08-24 00:00:00
Numer
XIV/182/99
Tytuł
w sprawie wezwania do zmiany uchwały Nr XI/120/99 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Zielonej Góry
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96190
Data publikacji
1999-06-29 00:00:00
Numer
XII/145/99
Tytuł
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla potrzeb ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Izbie Wytrzeźwień w Raculi
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96191
Data publikacji
1999-06-29 00:00:00
Numer
XII/132/99
Tytuł
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i systemie kształcenia na odległość
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96192
Data publikacji
1999-06-01 00:00:00
Numer
XI/127/99
Tytuł
w sprawie wprowadzenia zawodu "monter izolacji chemoodpornych, przeciwkorozyjnych i termicznych" w Zasadniczej Szkole Zawodowej Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96193
Data publikacji
1999-06-01 00:00:00
Numer
XI/130/99
Tytuł
w sprawie utworzenia Liceum Technicznego w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96194
Data publikacji
1999-05-25 00:00:00
Numer
XI/120/99
Tytuł
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Zielona Góra
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96195
Data publikacji
1999-05-25 00:00:00
Numer
XI/115/99
Tytuł
w sprawie programu "Bezpieczne Miasto"
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96196
Data publikacji
1999-04-13 00:00:00
Numer
IX/72/99
Tytuł
w sprawie nadania nazwy rondu powstałemu u zbiegu ulic Stefana Wyszyńskiego i Łużyckiej
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96197
Data publikacji
1999-04-13 00:00:00
Numer
IX/73/99
Tytuł
w sprawie nadania nazwy rondu powstałemu u zbiegu ulic Dąbrówki, Zjednoczenia i Alei Wojska Polskiego
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96198
Data publikacji
1999-04-13 00:00:00
Numer
IX/74/99
Tytuł
w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulicy Sulechowskiej i Trasy Północnej
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96199
Data publikacji
1999-04-13 00:00:00
Numer
IX/75/99
Tytuł
w sprawie nadania nazwy rondu powstałemu u zbiegu ulicy Stefana Batorego i Trasy Północnej
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 96200
Data publikacji
1999-03-30 00:00:00
Numer
VIII/62/99
Tytuł
w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty dla osób fizycznych od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność miasta
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji