ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 96181
Data publikacji
2012-06-22 11:17:21
Numer
XVIII/83/2012
Tytuł
Zmiany uchwały Rady Gminy Zwierzyn w sprawie diet za udział w pracach Rady Gminy Zwierzyn i jej organów
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp: 96182
Data publikacji
2012-06-22 11:10:47
Numer
XVIII/82/2012
Tytuł
Zmiany regulaminu określająego warunki przyznawania i wysokości niektórych składników wynagradzania i niektórych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zwierzyn
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp: 96183
Data publikacji
2012-06-22 11:01:34
Numer
XVIII/81/2012
Tytuł
Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Górki Noteckie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 115/10 o powierzchni 0,0109 ha.
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp: 96184
Data publikacji
2012-06-22 10:56:27
Numer
XVIII/80/2012
Tytuł
Wystąpienia Gminy Zwierzyn ze Stowarzyszenia Lubuska Sieć Szerokopasmowa z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp: 96185
Data publikacji
2012-06-22 10:51:47
Numer
XVII/79/2012
Tytuł
Wniosku o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Kokoszczyn obejmującej część wsi Rzekcin
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp: 96186
Data publikacji
2012-06-22 10:41:30
Numer
XVI/77/2011
Tytuł
Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2012-2019
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp: 96187
Data publikacji
2012-06-22 10:41:20
Numer
XVI/78/2011
Tytuł
Zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp: 96188
Data publikacji
2012-06-21 11:52:34
Numer
XVI/75/2011
Tytuł
Zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wzorów deklaracji podatkowych
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp: 96189
Data publikacji
2012-06-21 11:40:57
Numer
XVI/74/2011
Tytuł
Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp: 96190
Data publikacji
2012-06-21 11:31:22
Numer
XVI/73/2011
Tytuł
Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp: 96191
Data publikacji
2012-06-21 11:28:26
Numer
XVI/72/2011
Tytuł
Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp: 96192
Data publikacji
2012-06-21 11:25:04
Numer
XVI/71/2011
Tytuł
Przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Zwierzyn na rok 2012
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp: 96193
Data publikacji
2012-06-21 11:12:44
Numer
XVI/70/2011
Tytuł
Przyjęcia planu pracy Rady Gminy Zwierzyn na rok 2012
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp: 96194
Data publikacji
2012-06-21 11:05:15
Numer
XV/69/2011
Tytuł
Zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp: 96195
Data publikacji
2012-06-20 15:10:27
Numer
XV/68/2011
Tytuł
Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zwierzyn
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp: 96196
Data publikacji
2012-06-20 15:07:33
Numer
XV/67/2011
Tytuł
Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp: 96197
Data publikacji
2012-06-20 15:00:29
Numer
XV/66/2011
Tytuł
Obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa oblicznia podatku rolnego
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp: 96198
Data publikacji
2012-06-20 14:50:31
Numer
XV/65/2011
Tytuł
Ustalenia wzorów deklaracji podatkowych
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp: 96199
Data publikacji
2012-06-20 14:34:23
Numer
XV/64/2011
Tytuł
Szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przpadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp: 96200
Data publikacji
2012-06-20 14:31:10
Numer
XV/63/2011
Tytuł
Zaopiniowania projektu planu ochrony rezerwatu przyrody "Buki Zdroiskie"
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji