ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
88841 2012-03-15 14:39:40 147.2012 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2012 Miasto Zielona Góra Zobacz
88842 2012-03-15 14:22:26 148.2012 w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania oświatowo-edukacyjne w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2012 rok Miasto Zielona Góra Zobacz
88843 2012-03-09 13:05:49 XIX/136/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/129/12 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina Lubsko Zobacz
88844 2012-03-08 09:20:57 128.2012 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 7 w Zielonej Górze Miasto Zielona Góra Zobacz
88845 2012-03-08 09:15:01 127.2012 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 4 w Zielonej Górze Miasto Zielona Góra Zobacz
88846 2012-03-08 08:50:31 126.2012 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 1 w Zielonej Górze Miasto Zielona Góra Zobacz
88847 2012-03-06 12:24:08 90.2012 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2012 Miasto Zielona Góra Zobacz
88848 2012-03-06 12:16:05 XXVIII.229.2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra Miasto Zielona Góra Zobacz
88849 2012-03-06 12:06:41 XXVIII.228.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego Miasto Zielona Góra Zobacz
88850 2012-03-06 12:03:33 XXVIII.227.2012 zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra Miasto Zielona Góra Zobacz
88851 2012-03-06 11:46:17 XXVIII.226.2012 zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2012 Miasto Zielona Góra Zobacz
88852 2012-03-06 11:25:10 XXVIII.225.2012 zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra Miasto Zielona Góra Zobacz
88853 2012-03-06 10:42:37 XXVIII.223.2012 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście Zielona Góra Miasto Zielona Góra Zobacz
88854 2012-03-06 10:38:00 XXVIII.222.2012 w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Mieście Zielona Góra Miasto Zielona Góra Zobacz
88855 2012-03-06 10:07:54 XXVIII.220.2012 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu Miasto Zielona Góra Zobacz
88856 2012-03-06 09:58:57 XXVIII.218.2012 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Miasto Zielona Góra Zobacz
88857 2012-03-06 09:37:50 XXVIII.217.2012 w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Zielonej Górze Miasto Zielona Góra Zobacz
88858 2012-03-05 14:34:35 XVIII/12/2012 zmieniająca Uchwalę Nr VI/54/2003 Rady Miasta Żagań z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie Statutu Gminy Żagań o statusie miejskim. Miasto Żagań Zobacz
88859 2012-03-05 14:16:42 XVIII/10/2012 Zmieniająca Uchwałę NR XLVI/149/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 24 września 2009r w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i zespołów szkół, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych Miasto Żagań Zobacz
88860 2012-03-05 14:07:33 XVIII/9/2012 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/6/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Żagań. Miasto Żagań Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu