ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
87461 2012-05-15 12:52:28 48/6/VII/11 Uchwała Nr 48/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2010 rok. Gmina Iłowa Zobacz
87462 2012-05-15 12:51:05 47/6/VII/11 Uchwała Nr 47/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2010 r. Gmina Iłowa Zobacz
87463 2012-05-15 12:47:58 46/6/VI/11 Uchwała Nr 46/6/VI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego [...] Gmina Iłowa Zobacz
87464 2012-05-15 12:46:17 45/6/VI/11 Uchwała Nr 45/6/VI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie skierowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr 29/6/IV/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia gromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe. Gmina Iłowa Zobacz
87465 2012-05-15 12:43:32 44/6/VI/11 Uchwała Nr 44/6/VI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie zakazu handlu na terenie przyległym do obiektu zabytkowego. Gmina Iłowa Zobacz
87466 2012-05-15 12:42:26 43/6/VI/11 Uchwała Nr 43/6/VI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie określenia istotnych dla wspólnoty samorządowej zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego. Gmina Iłowa Zobacz
87467 2012-05-15 12:41:18 42/6/VI/11 Uchwała Nr 42/6/VI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Klików w Gminie Iłowa na lata 2011-2019. Gmina Iłowa Zobacz
87468 2012-05-15 12:37:39 41/6/VI/11 Uchwała Nr 41/6/VI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Iłowej. Gmina Iłowa Zobacz
87469 2012-05-15 10:11:15 uchwała nr XXIX/390/09 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Świebodzin w wyborach do Parlamentu Europejskiego Gmina Świebodzin Zobacz
87470 2012-05-15 10:06:04 uchwała Nr XXIX/388/09 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Jordanowo" Gmina Świebodzin Zobacz
87471 2012-05-15 09:56:24 XXVIII/366/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin Gmina Świebodzin Zobacz
87472 2012-05-15 09:11:17 XXXVIII/499/09 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 328/3 o pow. 0,0087ha i 328/4 o pow. 0,6134 ha położonej w Świebodzinie ul. Jeziorowa Gmina Świebodzin Zobacz
87473 2012-05-14 13:17:08 99/b/2012 w sprawie zawarcia umowy najmu w drodze bezprzetargowej na pomieszczenia gospodarcze. Gmina Świebodzin Zobacz
87474 2012-05-14 13:04:20 98/b/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej Gmina Świebodzin Zobacz
87475 2012-05-14 12:59:15 97/b/2012 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnie działką nr 341/18, położonej w Świebodzinie na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej będącej własnością osób fizycznych. Gmina Świebodzin Zobacz
87476 2012-05-14 12:25:28 96/b/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej Gmina Świebodzin Zobacz
87477 2012-05-14 12:21:56 95/b/12 w sprawie powołania komisji przetargowej Gmina Świebodzin Zobacz
87478 2012-05-14 12:11:26 94/b/2012 w sprawie zbycia lokalu użytkowego przy ul. Gen. Sikorskiego 2 w Świebodzinie. Gmina Świebodzin Zobacz
87479 2012-05-14 12:06:54 93/b/2012 w sprawie powierzenia funkcji dyrektorów placówek oświatowych Gminie Świebodzin. Gmina Świebodzin Zobacz
87480 2012-05-14 12:03:48 92/b/12 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu lokalu mieszkalnego Nr 1 w budynku przy ul. Polnej 18 w Świebodzinie. Gmina Świebodzin Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu