ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
87461 2001-12-18 00:00:00 XLIX/594/01 w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra Miasto Zielona Góra Zobacz
87462 2001-12-18 00:00:00 XLIX/593/01 w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra Miasto Zielona Góra Zobacz
87463 2001-12-18 00:00:00 XLIX/591/01 w sprawie budżetu miasta na rok 2002 Miasto Zielona Góra Zobacz
87464 2001-11-27 00:00:00 XLVIII/582/01 w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności dla nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe Miasto Zielona Góra Zobacz
87465 2001-11-27 00:00:00 XLVIII/584/01 w sprawie zwolnienia od opłaty targowej podczas Jarmarku Świątecznego w 2001 r. Miasto Zielona Góra Zobacz
87466 2001-11-27 00:00:00 XLVIII/583/01 w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Zielona Góra, ustalenia ich wysokości oraz sposobu pobierania Miasto Zielona Góra Zobacz
87467 2001-11-27 00:00:00 XLVIII/581/01 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłaty targowej i administracyjnej Miasto Zielona Góra Zobacz
87468 2001-11-27 00:00:00 XLVIII/579/01 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra Miasto Zielona Góra Zobacz
87469 2001-11-27 00:00:00 XLVIII/576/01 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze Miasto Zielona Góra Zobacz
87470 2001-11-27 00:00:00 XLVIII/577/01 w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra Miasto Zielona Góra Zobacz
87471 2001-11-27 00:00:00 XLVIII/578/01 w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra Miasto Zielona Góra Zobacz
87472 2001-10-30 00:00:00 XLVI/561/01 w sprawie rozwiązania Miejskiego Centrum Obsługi Usług Medycznych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze Miasto Zielona Góra Zobacz
87473 2001-10-02 00:00:00 XLV/544/01 w sprawie przekazania środków finansowych na remont Lubuskiego Teatru Miasto Zielona Góra Zobacz
87474 2001-10-02 00:00:00 XLV/549/01 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Zielona Góra Miasto Zielona Góra Zobacz
87475 2001-10-02 00:00:00 XLV/552/01 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych na promocję miasta Miasto Zielona Góra Zobacz
87476 2001-10-02 00:00:00 XLV/542/01 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego Jędrzychów II w Zielonej Górze Miasto Zielona Góra Zobacz
87477 2001-10-02 00:00:00 XLV/541/01 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra Miasto Zielona Góra Zobacz
87478 2001-10-02 00:00:00 XLV/540/01 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra Miasto Zielona Góra Zobacz
87479 2001-10-02 00:00:00 XLV/539/01 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Zielonej Góry Miasto Zielona Góra Zobacz
87480 2001-10-02 00:00:00 XLV/538/01 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Zielonej Góry Miasto Zielona Góra Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu