ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
85821 2012-05-25 14:07:54 109/b/2012 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wydzierżawienie oraz najem gruntów gminnych w trybie bezprzetargowym oraz przetargowym na terenie miasta i gminy Świebodzin Gmina Świebodzin Zobacz
85822 2012-05-25 09:17:55 113/b/2012 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy reklamowej na gminnym budynku. Gmina Świebodzin Zobacz
85823 2012-05-24 13:06:36 308.2012 w sprawie nagród gospodarczych Prezydenta Miasta Zielona Góra ‘2011. Miasto Zielona Góra Zobacz
85824 2012-05-24 07:48:09 XX/149/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/117/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 grudnia 2011r. uchwalającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko na 2012 rok Gmina Lubsko Zobacz
85825 2012-05-23 13:24:07 XV/2012 z przebiegu obrad XV sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 30 marca 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godzinach od 10:00 do 15:30 Gmina Lubrza Zobacz
85826 2012-05-23 13:24:07 XIV/2012 z przebiegu obrad XIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 31 stycznia 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godzinach od 13:00 do 15:30 Gmina Lubrza Zobacz
85827 2012-05-23 11:32:23 323.2012 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2012. Miasto Zielona Góra Zobacz
85828 2012-05-23 11:25:00 322.2012 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2012. Miasto Zielona Góra Zobacz
85829 2012-05-23 10:37:08 XIII/2012 z przebiegu obrad XIII sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 31 stycznia 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godzinach od 10:00 do 12:30 Gmina Lubrza Zobacz
85830 2012-05-23 09:58:59 0050.19.2012 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów Gmina Trzebiechów Zobacz
85831 2012-05-23 09:56:59 0050.18.2012 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów Gmina Trzebiechów Zobacz
85832 2012-05-23 09:42:54 0050.17.2012 powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie. Gmina Trzebiechów Zobacz
85833 2012-05-23 09:39:43 0050.16.2012 ogłoszenia konkursu „Najładniejsza posesja Gminy Trzebiechów w roku 2012" Gmina Trzebiechów Zobacz
85834 2012-05-23 09:34:04 0050.15.2012 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów Gmina Trzebiechów Zobacz
85835 2012-05-23 09:29:45 0050.14.2012 zmiany uchwały budżetowej na 2012r. Gmina Trzebiechów Zobacz
85836 2012-05-23 09:27:29 XIII/2012 W sprawie zwołania XIII Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Gmina Bogdaniec Zobacz
85837 2012-05-23 09:25:23 0050.13.2012 wprowadzenia zasad (polityki rachunkowości) dotyczących projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach 1-3 w PSP Trzebiechów" Gmina Trzebiechów Zobacz
85838 2012-05-23 09:21:30 0050.12.2012 przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia w zakresie ewakuacji stanu osobowego szkoły w warunkach wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia Gmina Trzebiechów Zobacz
85839 2012-05-23 09:14:03 0050.10.2012 zmiany uchwały budżetowej na 2012r. Gmina Trzebiechów Zobacz
85840 2012-05-23 09:14:02 0050.11.2012 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie Gmina Trzebiechów Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu