ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
85821 2012-06-28 13:55:06 138/991/2005 Uchwała  nr 138/991/2005   Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Urząd Marszałkowski Zobacz
85822 2012-06-28 13:55:05 137/987/2005 Uchwała  nr 137/987/2005   Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2005 Urząd Marszałkowski Zobacz
85823 2012-06-28 13:55:05 137/986/2005 Uchwała  nr 137/986/2005   Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na zaliczenie drogi gminnej nr F000801 relacji Dobrosułów - Pliszka do kategorii dróg powiatowych Urząd Marszałkowski Zobacz
85824 2012-06-28 13:48:51 XIX/143/2012 w sprawie zamiaru utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Lecha Wierusza w Świebodzinie. Powiat Świebodziński Zobacz
85825 2012-06-28 13:47:42 136/974/2004 Uchwała  nr 136/974/2004   Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego prowadzenia placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Urząd Marszałkowski Zobacz
85826 2012-06-28 13:47:41 135/962/2004 Uchwała  nr 135/962/2004  Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Urząd Marszałkowski Zobacz
85827 2012-06-28 13:47:41 135/961/2004 Uchwała  nr 135/961/2004  Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, na zbycie środka trwałego Urząd Marszałkowski Zobacz
85828 2012-06-28 13:47:41 136/979/2004 Uchwała  nr 136/979/2004   Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lipca do grudnia 2004 roku Urząd Marszałkowski Zobacz
85829 2012-06-28 13:47:41 136/978/2004 Uchwała  nr 136/978/2004   Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Lubuskiego na 2004 rok Urząd Marszałkowski Zobacz
85830 2012-06-28 13:47:41 136/977/2004 Uchwała  nr 136/977/2004   Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na 2004 r. Urząd Marszałkowski Zobacz
85831 2012-06-28 13:47:41 136/976/2004 Uchwała  nr 136/976/2004   Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiąc styczeń 2005 roku Urząd Marszałkowski Zobacz
85832 2012-06-28 13:47:41 136/975/2004 Uchwała  nr 136/975/2004  Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w Ramowym Planie Realizacji dla Działania 3.4. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na rok 2004 Urząd Marszałkowski Zobacz
85833 2012-06-28 13:47:40 135/969/2004 Uchwała  nr 135/969/2004   Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zezwolenia Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Gorzowie Wlkp. na realizację projektu partnerskiego w ramach Działania 1.4. Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Zobacz
85834 2012-06-28 13:47:40 135/968/2004 Uchwała  nr 135/968/2004   Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Zielonej Górze Urząd Marszałkowski Zobacz
85835 2012-06-28 13:47:40 135/967/2004 Uchwała  nr 135/967/2004   Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dofinansowania projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego rekomendowanych przez Regionalny Komitet Sterujący ds. Rozwoju Regionu Urząd Marszałkowski Zobacz
85836 2012-06-28 13:47:40 135/966/2004 Uchwała  nr 135/966/2004   Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych, będących własnością Województwa Lubuskiego, na rzecz najemców Urząd Marszałkowski Zobacz
85837 2012-06-28 13:47:40 135/965/2004 Uchwała  nr 135/965/2004  Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Urząd Marszałkowski Zobacz
85838 2012-06-28 13:47:40 135/964/2004 Uchwała  nr 135/964/2004   Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie nabycia nieruchomości Urząd Marszałkowski Zobacz
85839 2012-06-28 13:47:40 135/963/2004 Uchwała  nr 135/963/2004  Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Urząd Marszałkowski Zobacz
85840 2012-06-28 13:47:39 135/973/2004 Uchwała  nr 135/973/2004   Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lipca do grudnia 2004 roku Urząd Marszałkowski Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu