ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
85821 2002-06-25 00:00:00 LVI/665/02 w sprawie przyjęcia zarzutu wniesionego do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego Jędrzychów V część I i II w Zielonej Górze. Miasto Zielona Góra Zobacz
85822 2002-06-25 00:00:00 LVI/671/02 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości niezabudowanych położonych w Zielonej Górze Miasto Zielona Góra Zobacz
85823 2002-06-25 00:00:00 LVI/670/02 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy Zielona Góra o statusie miejskim. Miasto Zielona Góra Zobacz
85824 2002-06-25 00:00:00 LVI/685/02 w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Zarządu Miasta w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Miasto Zielona Góra Zobacz
85825 2002-05-28 00:00:00 LV/647/02 w sprawie zwolnienia od opłaty targowej podczas Jarmarku Winobraniowego w 2002 r. Miasto Zielona Góra Zobacz
85826 2002-05-28 00:00:00 LV/645/02 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Miasta umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Budowa sztucznej nawierzchni na obiekcie MOSiR w Zielonej Górze" Miasto Zielona Góra Zobacz
85827 2002-04-23 00:00:00 LIV/638/02 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Zielona Góra, ustalenia ich wysokości oraz sposobu pobierania Miasto Zielona Góra Zobacz
85828 2002-04-23 00:00:00 LIV/642/02 w sprawie rozpatrzenia wezwania do uchylenia uchwał LIII/625/02 i LIII/626/02 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 marca 2002 r. Miasto Zielona Góra Zobacz
85829 2002-03-26 00:00:00 LIII/632/02 w sprawie podwyższenia kapitału "Centrum Biznesu" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Miasto Zielona Góra Zobacz
85830 2002-03-26 00:00:00 LIII/634/02 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Zielonej Górze Miasto Zielona Góra Zobacz
85831 2002-03-26 00:00:00 LIII/631/02 w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości niezabudowanych położonych w Zielonej Górze Miasto Zielona Góra Zobacz
85832 2002-03-26 00:00:00 LIII/629/02 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra Miasto Zielona Góra Zobacz
85833 2002-03-26 00:00:00 LIII/624/02 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłaty targowej i administracyjnej Miasto Zielona Góra Zobacz
85834 2002-03-26 00:00:00 LIII/630/02 w sprawie zawarcia ugody przed Komisją Regulacyjną w Warszawie z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Zielonej Górze Miasto Zielona Góra Zobacz
85835 2002-03-26 00:00:00 LIII/636/02 w sprawie trybu wyboru banku na obsługę budżetu Miasta Zielona Góra Miasto Zielona Góra Zobacz
85836 2002-02-26 00:00:00 LII/611/02 w sprawie zwolnienia od opłat stałych wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej Miasto Zielona Góra Zobacz
85837 2002-02-26 00:00:00 LII/610/02 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłaty targowej i administracyjnej Miasto Zielona Góra Zobacz
85838 2002-02-26 00:00:00 LII/608/02 w sprawie likwidacji Świetlicy Profilaktyczno - Terapeutycznej "Małgorzatka" w Zielonej Górze Miasto Zielona Góra Zobacz
85839 2002-01-29 00:00:00 LI/607/02 w sprawie zaciągnięcia kredytu z Duńskiej Agencji Kredytów Eksportowych w ramach "Programu Kredytów Preferencyjnych Na Ochronę Środowiska Dla Europy Wschodniej" Miasto Zielona Góra Zobacz
85840 2002-01-29 00:00:00 LI/599/02 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Zielonej Góry Miasto Zielona Góra Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu