ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
61 2019-02-21 07:57:07 98/2017/SK Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 98/2017/SK w sprawie zmiany budżetu 2017 r. Gmina Krzeszyce Zobacz
62 2019-02-21 07:54:56 97/2017/Mł w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru i oceny ofert w przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Malcie. Gmina Krzeszyce Zobacz
63 2019-02-21 07:48:54 96/2017/Mł w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru i oceny ofert na "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krzeszyce" - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina Krzeszyce Zobacz
64 2019-02-21 07:45:19 95/2017/OB w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru i oceny ofert na: zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/18 Gmina Krzeszyce Zobacz
65 2019-02-21 07:41:42 94/2017/GN Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 94/2017/GN w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Gmina Krzeszyce Zobacz
66 2019-02-20 18:48:25 Z-38/2019 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
67 2019-02-20 18:48:25 Z-37/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
68 2019-02-20 18:48:25 Z-36/2019 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres 1 roku Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
69 2019-02-20 14:54:56 9.2019.K w sprawie szczegółowych zasad użytkowania umundurowania Straży Miejskiej w Zielonej Górze. Miasto Zielona Góra Zobacz
70 2019-02-20 14:24:38 22.2019 w sprawie zmiany w budżecie na 2019 r. Powiat Międzyrzecki Zobacz
71 2019-02-20 14:22:05 21.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego w 2019 r. Powiat Międzyrzecki Zobacz
72 2019-02-20 12:32:13 0050.14.2019 zmieniające zarządzenie Nr 0050.23.2011 Wójta Gminy Pszczew w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego Gmina Pszczew Zobacz
73 2019-02-20 12:30:46 0050.13.2019 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Pszczew lokalu socjalnego Gmina Pszczew Zobacz
74 2019-02-20 11:30:02 NR IV.2019 Zarządzenie Przewodniczącej Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zwołania IV Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad. Gmina Bogdaniec Zobacz
75 2019-02-20 11:28:33 61.2019 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Gubinie Miasto Gubin Zobacz
76 2019-02-20 10:59:46 60.2019 w sprawie zatwierdzenia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu Miasto Gubin Zobacz
77 2019-02-20 10:54:51 56.2019 w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę i zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej Miasto Gubin Zobacz
78 2019-02-20 10:50:03 XXIV/161/2001 UCHWAŁA NR XXIV/161/2001 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2001 r.w sprawie dokonania zmian budżetu województwa lubuskiego na 2001 rok Urząd Marszałkowski Zobacz
79 2019-02-20 10:50:03 XXIV/160/2001 UCHWAŁA NR XXIV/160/2001 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2001 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia środków specjalnych Urząd Marszałkowski Zobacz
80 2019-02-20 10:50:03 XXIV/159/2001 UCHWAŁA NR XXIV/159/2001 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Lubuskiego Urząd Marszałkowski Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu