ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 61
Data publikacji
2019-11-12 14:13:12
Numer
63/19
Tytuł
Protokół nr 63/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Sulęcińskiego w dniu 29 października 2019 roku
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 62
Data publikacji
2019-11-12 14:13:12
Numer
62/19
Tytuł
Protokół nr 62/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Sulęcińskiego w dniu 28 października 2019 roku
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 63
Data publikacji
2019-11-12 14:13:12
Numer
61/19
Tytuł
Protokół nr 61/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Sulęcińskiego w dniu 22 października 2019 roku
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 64
Data publikacji
2019-11-12 14:13:12
Numer
60/19
Tytuł
Protokół nr 60/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Sulęcińskiego w dniu 15 października 2019 roku
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 65
Data publikacji
2019-11-12 14:12:15
Numer
61/19
Tytuł
Zarządzenie Wójta Gminy Tuplice z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości z zasobu Gminy Tuplice.
Nazwa jednostki
Gmina Tuplice
Adres
Zobacz
Lp: 66
Data publikacji
2019-11-12 14:09:57
Numer
WA.0050.296.2019
Tytuł
Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.296.2019 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Żary o statusie miejskim lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne wraz ze sprzedażą części ułamkowych gruntów przynależnych do budynków oraz wyznaczenia komisji przetargowej.
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp: 67
Data publikacji
2019-11-12 14:06:16
Numer
XI/19
Tytuł
Protokół nr XI/19 z posiedzenia Rady Powiatu Sulęcińskiego w dniu 29 października 2019 roku
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 68
Data publikacji
2019-11-12 14:01:37
Numer
uchwała nr XIII/67/2019
Tytuł
Uchwała Nr XIII/67/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wymiarki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok"
Nazwa jednostki
Gmina Wymiarki
Adres
Zobacz
Lp: 69
Data publikacji
2019-11-12 13:56:29
Numer
uchwała nr XIII/66/2019
Tytuł
Uchwała Nr XIII/66/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok
Nazwa jednostki
Gmina Wymiarki
Adres
Zobacz
Lp: 70
Data publikacji
2019-11-12 11:26:08
Numer
XI.83.2019
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Nazwa jednostki
Gmina Bogdaniec
Adres
Zobacz
Lp: 71
Data publikacji
2019-11-12 11:22:01
Numer
XI.82.2019
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bogdaniec
Nazwa jednostki
Gmina Bogdaniec
Adres
Zobacz
Lp: 72
Data publikacji
2019-11-12 11:17:28
Numer
XI.81.2019
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie udzielenia Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych właściwemu w sprawach rozpatrywanych przez Regionalną Komisję Orzekającą przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informacji o podjętych działaniach dotyczących naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Nazwa jednostki
Gmina Bogdaniec
Adres
Zobacz
Lp: 73
Data publikacji
2019-11-12 11:06:20
Numer
XI.80.2019
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2020
Nazwa jednostki
Gmina Bogdaniec
Adres
Zobacz
Lp: 74
Data publikacji
2019-11-12 10:54:59
Numer
XI.79.2019
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Bogdaniec dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Nazwa jednostki
Gmina Bogdaniec
Adres
Zobacz
Lp: 75
Data publikacji
2019-11-12 10:48:11
Numer
XI.78.2019
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Nazwa jednostki
Gmina Bogdaniec
Adres
Zobacz
Lp: 76
Data publikacji
2019-11-12 10:29:55
Numer
XI.77.2019
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.
Nazwa jednostki
Gmina Bogdaniec
Adres
Zobacz
Lp: 77
Data publikacji
2019-11-12 10:23:24
Numer
XI.76.2019
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Bogdaniec zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2019 - 2024
Nazwa jednostki
Gmina Bogdaniec
Adres
Zobacz
Lp: 78
Data publikacji
2019-11-12 10:18:47
Numer
XI.75.2019
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budźetowej
Nazwa jednostki
Gmina Bogdaniec
Adres
Zobacz
Lp: 79
Data publikacji
2019-11-12 09:59:22
Numer
zarządzenie nr 324.2019
Tytuł
w sprawie zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp: 80
Data publikacji
2019-11-12 09:53:54
Numer
zarządzenie nr 321.2019
Tytuł
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gminy Gubin o statusie miejskim na 2019 rok
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji