ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
41 2019-04-19 11:03:57 V/31/19 zmiany uchwały budżetowej Gmina Maszewo Zobacz
42 2019-04-19 09:59:59 VII.20.2019 Uchwała w sprawie: współpracy z Powiatem Nowosolskim przy budowie skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu nowobudowanej obwodnicy Konradowa w nowym śladzie DP nr 1050F wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 273 – kat. C w km 134,546 w Zakęciu oraz kat. C w km 135,529 i kat. D w km 135,753 w Konradowie, w ramach projektu pn.„Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”. Gmina Otyń Zobacz
43 2019-04-19 09:55:27 VII.19.2019 Uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Gmina Otyń Zobacz
44 2019-04-19 09:50:18 VII.18.2019 Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Otyń w 2019 r. Gmina Otyń Zobacz
45 2019-04-19 09:46:27 VII.17.2019 Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu ulicy Winogronowej na Osiedlu Ogrodowym w Otyniu Gmina Otyń Zobacz
46 2019-04-19 09:38:04 1.2019 Oświadczenie 1.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 28.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości na mienie gminy Otyń Gmina Otyń Zobacz
47 2019-04-19 09:29:53 96.2019 w sprawie zmian w planie wydatków gminy Gubin o statusie miejskim na 2019 rok Miasto Gubin Zobacz
48 2019-04-19 09:22:10 Zarządzenie Nr 0050.16.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stare Kurowo na lata 2019-2028. Gmina Stare Kurowo Zobacz
49 2019-04-19 09:21:30 115.2019 w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania ze sfery pożytku publicznego w 2019r. Miasto Gubin Zobacz
50 2019-04-19 09:15:44 107.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gminy Gubin o statusie miejskim na 2019 rok Miasto Gubin Zobacz
51 2019-04-19 09:14:57 ZPM-134-II-2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Gorzowie Wielkopolskim ul. Dobra 16 Miasto Gorzów Zobacz
52 2019-04-19 09:14:52 ZPM-133-II-2019 w sprawie zbycia nieruchomości Miasto Gorzów Zobacz
53 2019-04-19 09:14:47 ZPM-132-II-2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok miasta Gorzowa Wielkopolskiego Miasto Gorzów Zobacz
54 2019-04-19 09:14:40 ZPM-131-II-2019 w sprawie sprzedaży udziału Miasta we współwłasności nieruchomości wspólnej i zaliczenia nakładów poniesionych na wyodrębnienie lokalu Miasto Gorzów Zobacz
55 2019-04-19 09:14:34 ZPM-130-II-2019 w sprawie przedłużenia terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej Miasto Gorzów Zobacz
56 2019-04-19 09:14:29 ZPM-129-II-2019 w sprawie zbycia nieruchomości Miasto Gorzów Zobacz
57 2019-04-19 09:14:20 ZPM-128-II-2019 w sprawie nabycia nieruchomości Miasto Gorzów Zobacz
58 2019-04-19 09:14:12 ZPM-127-II-2019 w sprawie nabycia nieruchomości Miasto Gorzów Zobacz
59 2019-04-19 09:14:04 ZPM-126-II-2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim ul. Okólna 35 Miasto Gorzów Zobacz
60 2019-04-19 09:13:56 ZPM-135-II-2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Plastycznego w Gorzowie Wielkopolskim ul. Bema 1 Miasto Gorzów Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu