ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 41
Data publikacji
2020-02-21 13:45:53
Numer
XIV/221/20
Tytuł
UCHWAŁA NR XIV/221/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa lubuskiego
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 42
Data publikacji
2020-02-21 13:45:53
Numer
XIV/220/20
Tytuł
UCHWAŁA NR XIV/220/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień Województwa Lubuskiego w dziedzinie sportu
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 43
Data publikacji
2020-02-21 13:45:53
Numer
XIV/219/20
Tytuł
UCHWAŁA NR XIV/219/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Bory Dolnośląskie”
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 44
Data publikacji
2020-02-21 13:45:52
Numer
XIV/223/20
Tytuł
UCHWAŁA NR XIV/223/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Kożuchów prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 45
Data publikacji
2020-02-21 13:45:52
Numer
XIV/222/20
Tytuł
UCHWAŁA NR XIV/222/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Sulechów prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 46
Data publikacji
2020-02-21 13:45:51
Numer
XIV/225/20
Tytuł
UCHWAŁA NR XIV/225/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 47
Data publikacji
2020-02-21 13:45:51
Numer
XIV/224/20
Tytuł
UCHWAŁA NR XIV/224/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 48
Data publikacji
2020-02-21 13:45:50
Numer
XIV/228/20
Tytuł
UCHWAŁA NR XIV/228/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi – anonimu na działania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 49
Data publikacji
2020-02-21 13:45:50
Numer
XIV/227/20
Tytuł
UCHWAŁA NR XIV/227/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2020-2033
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 50
Data publikacji
2020-02-21 13:45:50
Numer
XIV/226/20
Tytuł
UCHWAŁA NR XIV/226/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 51
Data publikacji
2020-02-21 13:45:49
Numer
XIV/230/20
Tytuł
UCHWAŁA NR XIV/230/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 52
Data publikacji
2020-02-21 13:45:49
Numer
XIV/229/20
Tytuł
UCHWAŁA NR XIV/229/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia ponownej petycji w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 53
Data publikacji
2020-02-21 12:55:48
Numer
27/2020
Tytuł
Wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 54
Data publikacji
2020-02-21 12:54:58
Numer
157/2020
Tytuł
w sprawie zmian w planach wydatków budżetowych na 2020 rok
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 55
Data publikacji
2020-02-21 12:52:21
Numer
156/2020
Tytuł
w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Radę Powiatu Świebodzińskiego
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 56
Data publikacji
2020-02-21 12:51:47
Numer
27/20
Tytuł
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim do informowania osób niepełnosprawnych o wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp: 57
Data publikacji
2020-02-21 12:51:47
Numer
26/20
Tytuł
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp: 58
Data publikacji
2020-02-21 12:51:47
Numer
25/20
Tytuł
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii i uwag w sprawie działań związanych z odbudową Zamku Piastowskiego przewidzianych do realizacji w ramach projektu "Piastowskie dziedzictwo św. Jadwigi Śląskiej - etap II" oraz oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Krosno Odrzańskie
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp: 59
Data publikacji
2020-02-21 12:51:47
Numer
24/20
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii i uwag w sprawie działań związanych z odbudową Zamku Piastowskiego przewidzianych do realizacji w ramach projektu "Piastowskie dziedzictwo św. Jadwigi Śląskiej - etap II" oraz oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Krosno Odrzańskie
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp: 60
Data publikacji
2020-02-21 12:51:07
Numer
26/2020
Tytuł
Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora SP nr 2 im.Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji