ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
21 2019-02-22 12:34:01 V/30/2019 w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2019 rok Gmina Świdnica Zobacz
22 2019-02-22 12:34:01 V/29/2019 w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej Gmina Świdnica Zobacz
23 2019-02-22 12:34:01 V/28/2019 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Świdnica Gmina Świdnica Zobacz
24 2019-02-22 12:34:01 V/27/2019 w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Świdnica. Gmina Świdnica Zobacz
25 2019-02-22 12:31:30 0050.26.2019 W sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2019 Gmina Świdnica Zobacz
26 2019-02-22 12:31:30 0050.25.2019 powołania komisji do dokonania końcowego odbioru robót Gmina Świdnica Zobacz
27 2019-02-22 12:28:27 28/2019 w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia drogi nr 3104F – ul. Pułaskiego w Krośnie Odrzańskim kategorii drogi powiatowej, na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 29 - ul. Poznańska - do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3102F – ul. Piastów Powiat Świebodziński Zobacz
28 2019-02-22 12:20:19 27/2019 w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych wchodzących w skład komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2019 roku Powiat Świebodziński Zobacz
29 2019-02-22 11:20:26 18/2019/SK Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 18/2019/SK w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy Gmina Krzeszyce Zobacz
30 2019-02-22 09:25:07 12 /2019 Protokół Nr 12/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego dnia 11 lutego 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2 Powiat Świebodziński Zobacz
31 2019-02-22 09:24:07 25/19 sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Gęstowice oznaczonej w ewidencji gruntów nr 238 o pow. 0,9401 ha. Gmina Maszewo Zobacz
32 2019-02-21 18:06:33 128.2019 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy. Miasto Zielona Góra Zobacz
33 2019-02-21 17:59:33 122.2019 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy. Miasto Zielona Góra Zobacz
34 2019-02-21 17:55:09 121.2019 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy. Miasto Zielona Góra Zobacz
35 2019-02-21 14:50:53 23.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego w 2019 r. Powiat Międzyrzecki Zobacz
36 2019-02-21 13:57:06 22/2019/WG Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 22/2019/WG w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich Gmina Krzeszyce Zobacz
37 2019-02-21 13:57:00 23/2019/WG Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 23/2019/WG w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszycach. Gmina Krzeszyce Zobacz
38 2019-02-21 13:54:42 21/2019/GN Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 21/2019/GN w sprawie ustalenia ceny nieruchomości w  II, III, V i VI przetargu Gmina Krzeszyce Zobacz
39 2019-02-21 13:53:44 20/2019/Mł Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 20/2019/Mł w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania pn. „ Przebudowa stacji uzdatniania wody Malta”. Gmina Krzeszyce Zobacz
40 2019-02-21 13:52:53 19/2019/GN Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 19/2019/GN w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Gmina Krzeszyce Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu