ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
21 2018-12-11 14:49:19 8/B/2018 W sprawie zbycia ruchomego majątku gminnego. Gmina Świebodzin Zobacz
22 2018-12-11 14:47:19 II.6.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 Gmina Świebodzin Zobacz
23 2018-12-11 14:44:30 7/B/2018 W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Świebodzin w roku 2019 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Gmina Świebodzin Zobacz
24 2018-12-11 14:43:52 II.5.2018 w sprawie: obniżenia ceny skupu drewna przyjętej jako podstawy do obliczenia podatku leśnego, zarządzenia poboru podatku leśnego na terenie Gminy Świebodzin Gmina Świebodzin Zobacz
25 2018-12-11 14:41:07 II.4.2018 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego, zarządzenia poboru podatku rolnego na terenie Gminy Świebodzin Gmina Świebodzin Zobacz
26 2018-12-11 14:40:27 6/B/2018 W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. Gmina Świebodzin Zobacz
27 2018-12-11 14:37:18 5/B/2018 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2018 rok. Gmina Świebodzin Zobacz
28 2018-12-11 12:30:23 Uchwała Nr II.15.2018 w sprawie: ustalenia przedstawiciela reprezentującego Gminę Stare Kurowo w Zgromadzeniu Związku Celowego Gmin SGO5. Gmina Stare Kurowo Zobacz
29 2018-12-11 12:23:41 Uchwała Nr II.14.2018 w sprawie: diet za udział w pracach Rady Gminy Stare Kurowo i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym. Gmina Stare Kurowo Zobacz
30 2018-12-11 12:18:08 Uchwała Nr II.13.2018 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stare Kurowo. Gmina Stare Kurowo Zobacz
31 2018-12-11 12:00:50 Uchwała Nr II.12.2018 w sprawie: ustalenia miesięcznego limitu kilometrów za używanie własnego samochodu przez Wójta Gminy Stare Kurowo. Gmina Stare Kurowo Zobacz
32 2018-12-11 11:28:24 Uchwała Nr II.11.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stare Kurowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2022. Gmina Stare Kurowo Zobacz
33 2018-12-11 11:21:37 Uchwała Nr II.10.2018 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023. Gmina Stare Kurowo Zobacz
34 2018-12-11 11:13:29 II/6/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Jasienia Gmina Jasień Zobacz
35 2018-12-11 11:09:04 Uchwała Nr II.9.2018 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023. Gmina Stare Kurowo Zobacz
36 2018-12-11 11:05:17 II/5/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Jasień Gmina Jasień Zobacz
37 2018-12-11 10:46:27 3/18 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą ,,Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR+” na terenie powiatu słubickiego w 2019 roku oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej Powiat Słubicki Zobacz
38 2018-12-11 10:45:40 5.2018 Zarządzenie nr 5.18 Burmistrza Iłowej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Iłowa Gmina Iłowa Zobacz
39 2018-12-11 10:45:07 2/18 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych Powiat Słubicki Zobacz
40 2018-12-11 10:43:42 4.2018 Zarządzenie nr 4.18 Burmistrza Iłowej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłowej Gmina Iłowa Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu