ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 21
Data publikacji
2019-11-14 13:23:35
Numer
81/z/2019
Tytuł
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2019 r.
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 22
Data publikacji
2019-11-14 13:23:35
Numer
80/z/2019
Tytuł
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Górzynie
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 23
Data publikacji
2019-11-14 13:23:35
Numer
78/z/2019
Tytuł
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Górzynie
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 24
Data publikacji
2019-11-14 13:23:35
Numer
77/z/2019
Tytuł
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 25
Data publikacji
2019-11-14 13:23:34
Numer
103/z/2019
Tytuł
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2019 r.
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 26
Data publikacji
2019-11-14 13:23:34
Numer
102/z/2019
Tytuł
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2019 r.
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 27
Data publikacji
2019-11-14 13:23:34
Numer
101/z/2019
Tytuł
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2019 r.
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 28
Data publikacji
2019-11-14 13:23:34
Numer
100/z/2019
Tytuł
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 29
Data publikacji
2019-11-14 13:23:34
Numer
98/z/2019
Tytuł
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 30
Data publikacji
2019-11-14 13:23:34
Numer
97/z/2019
Tytuł
w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości Gminy Lubsko
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 31
Data publikacji
2019-11-14 13:23:34
Numer
93/z/2019
Tytuł
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsko
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 32
Data publikacji
2019-11-14 13:23:34
Numer
91/z/2019
Tytuł
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsko
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 33
Data publikacji
2019-11-14 13:23:34
Numer
90/z/2019
Tytuł
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 34
Data publikacji
2019-11-14 13:23:34
Numer
89/z/2019
Tytuł
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego o udzielenie w roku 2019 dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego.
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 35
Data publikacji
2019-11-14 13:23:34
Numer
88a/z/2019
Tytuł
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsko
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 36
Data publikacji
2019-11-14 13:23:34
Numer
87/z/2019
Tytuł
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 37
Data publikacji
2019-11-14 13:23:34
Numer
85/z/2019
Tytuł
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubsko w zakresie „pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób” w 2019 roku.
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 38
Data publikacji
2019-11-14 13:19:57
Numer
X/85/2019
Tytuł
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Nazwa jednostki
Gmina Trzebiechów
Adres
Zobacz
Lp: 39
Data publikacji
2019-11-14 13:11:06
Numer
X/84/2019
Tytuł
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nazwa jednostki
Gmina Trzebiechów
Adres
Zobacz
Lp: 40
Data publikacji
2019-11-14 13:04:57
Numer
X/83/2019
Tytuł
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2020 rok
Nazwa jednostki
Gmina Trzebiechów
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji