ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 21
Data publikacji
2019-08-22 13:27:07
Numer
IX/63/2019
Tytuł
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Nazwa jednostki
Gmina Jasień
Adres
Zobacz
Lp: 22
Data publikacji
2019-08-22 13:09:46
Numer
IX/62/2019
Tytuł
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/97/83 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Jasieniu z dnia 25 marca 1983 roku w sprawie ustalenia nazw ulic w mieście Jasień
Nazwa jednostki
Gmina Jasień
Adres
Zobacz
Lp: 23
Data publikacji
2019-08-22 13:02:42
Numer
IX/61/2019
Tytuł
w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników
Nazwa jednostki
Gmina Jasień
Adres
Zobacz
Lp: 24
Data publikacji
2019-08-22 12:57:10
Numer
IX/60/2019
Tytuł
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Jasieniu
Nazwa jednostki
Gmina Jasień
Adres
Zobacz
Lp: 25
Data publikacji
2019-08-22 12:41:37
Numer
0050.32.2019
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r
Nazwa jednostki
Gmina Trzebiechów
Adres
Zobacz
Lp: 26
Data publikacji
2019-08-22 12:36:55
Numer
ZPM-284-II-2019
Tytuł
w sprawie przyjęcia listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Poddziałania 8.4.2. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 27
Data publikacji
2019-08-22 12:31:14
Numer
ZPM-283-II-2019
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 28
Data publikacji
2019-08-22 11:47:52
Numer
IX/59/2019
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/61/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Jasień jst organem prowadzącym.
Nazwa jednostki
Gmina Jasień
Adres
Zobacz
Lp: 29
Data publikacji
2019-08-22 11:28:47
Numer
BR.0050.34.2019
Tytuł
Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora
Nazwa jednostki
Gmina Bogdaniec
Adres
Zobacz
Lp: 30
Data publikacji
2019-08-22 10:17:37
Numer
ZPM-282-II-2019
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 oraz projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2020
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 31
Data publikacji
2019-08-22 10:13:57
Numer
ZPM-281-II-2019
Tytuł
w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z wyłączeniem Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Sportowymi w Gorzowie Wielkopolskim z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3, przeniesieniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim z ul. Warszawskiej 18 na ul. Estkowskiego 3 oraz włączeniem Szkoły Podstawowej nr 7 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 32
Data publikacji
2019-08-22 09:08:20
Numer
0050.60.2019
Tytuł
powołania zespołu do spraw organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r
Nazwa jednostki
Gmina Bojadła
Adres
Zobacz
Lp: 33
Data publikacji
2019-08-22 09:02:58
Numer
0050.59.2019
Tytuł
naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bojadła oraz powołania komisji rekrutacyjnej
Nazwa jednostki
Gmina Bojadła
Adres
Zobacz
Lp: 34
Data publikacji
2019-08-21 14:34:49
Numer
zarządzenie nr 240.2019
Tytuł
w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania ze sfery pożytku publicznego w 2019r.
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp: 35
Data publikacji
2019-08-21 14:30:21
Numer
zarządzenie nr 239.2019
Tytuł
w sprawie powołania zespołu wyborczego
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp: 36
Data publikacji
2019-08-21 14:14:09
Numer
zarządzenie nr 236.2019
Tytuł
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej i w prawie własności gruntu
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp: 37
Data publikacji
2019-08-21 14:04:03
Numer
36 /2019
Tytuł
Protokół Nr 36/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego w dniu 8 sierpnia 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 38
Data publikacji
2019-08-21 13:55:28
Numer
104/2019
Tytuł
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie, ul. Park Chopina 2,66-200 Świebodzin
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 39
Data publikacji
2019-08-21 13:55:09
Numer
zarządzenie nr 235.2019
Tytuł
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej i w prawie własności gruntu
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp: 40
Data publikacji
2019-08-21 13:31:24
Numer
79/z/2019
Tytuł
w sprawie zapewnienia na obszarze miasta Lubska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych.
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji