ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
21 2019-04-19 12:11:04 30/443/19 Uchwała nr 30/443/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego pn. „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe”, w obszarze działań na rzecz młodzieży w województwie lubuskim Urząd Marszałkowski Zobacz
22 2019-04-19 12:11:04 30/442/19 Uchwała nr 30/442/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubuskiego i na rzecz Województwa Lubuskiego w sprawach majątkowych nieprzekraczających w złotych równowartości kwoty netto 30 000 euro związanych z bieżącą działalnością Województwa Lubuskiego w zakresie zadań realizowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym [Małgorzata Mizera-Wołowicz] Urząd Marszałkowski Zobacz
23 2019-04-19 12:11:04 30/441/19 Uchwała nr 30/441/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubuskiego i na rzecz Województwa Lubuskiego w sprawach majątkowych nieprzekraczających w złotych równowartości kwoty netto 30 000 euro związanych z bieżącą działalnością Województwa Lubuskiego w zakresie zadań realizowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym [Monika Zielińska] Urząd Marszałkowski Zobacz
24 2019-04-19 12:11:04 30/440/19 Uchwała nr 30/440/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, a także we wszystkich sprawach dotyczących rozpatrywania środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu w zakresie procedury odwoławczej Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego [Adam Misiaszek] Urząd Marszałkowski Zobacz
25 2019-04-19 12:11:04 30/439/19 Uchwała nr 30/439/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, a także we wszystkich sprawach dotyczących rozpatrywania środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu w zakresie procedury odwoławczej Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego [Andrzej Wojnakowski] Urząd Marszałkowski Zobacz
26 2019-04-19 12:11:04 30/438/19 Uchwała nr 30/438/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 29 kwietnia 2019 r. Urząd Marszałkowski Zobacz
27 2019-04-19 12:11:04 30/437/19 Uchwała nr 30/437/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym Urząd Marszałkowski Zobacz
28 2019-04-19 12:11:04 30/436/19 Uchwała nr 30/436/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Drzonków – Przytulna w Zielonej Górze” Urząd Marszałkowski Zobacz
29 2019-04-19 12:11:04 30/435/19 Uchwała nr 30/435/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/18 Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Urząd Marszałkowski Zobacz
30 2019-04-19 12:11:04 30/434/19 Uchwała nr 30/434/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT Urząd Marszałkowski Zobacz
31 2019-04-19 12:11:04 30/433/19 Uchwała nr 30/433/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 289/4115/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko – Strzelce Krajeńskie – granica woj. Etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Urząd Marszałkowski Zobacz
32 2019-04-19 12:11:04 30/432/19 Uchwała nr 30/432/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Tylda Sp. z o.o. od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.01.01.00-08-0026/18 pt: „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu wykorzystania innowacyjnej technologii Blockchain w systemie telematycznym”, złożonego w ramach naboru RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.1. „Badania i innowacje” Urząd Marszałkowski Zobacz
33 2019-04-19 11:43:05 VI.80.2019 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze Dzielnica Nowe Miasto Zobacz
34 2019-04-19 11:28:29 VI.79.2019 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Dzielnica Nowe Miasto Zobacz
35 2019-04-19 11:26:27 VI.78.2019 w sprawie delegowania radnych Dzielnicy Nowe Miasto do udziału pracach zespołu ds. lokalizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt Dzielnica Nowe Miasto Zobacz
36 2019-04-19 11:22:57 VI.77.2019 w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania Dzielnica Nowe Miasto Zobacz
37 2019-04-19 11:18:17 VI.76.2019 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Dzielnica Nowe Miasto Zobacz
38 2019-04-19 11:13:42 VI.75.2019 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego Dzielnica Nowe Miasto Zobacz
39 2019-04-19 11:11:43 VI.74.2019 w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza Dzielnica Nowe Miasto Zobacz
40 2019-04-19 11:08:25 V/32/19 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu w 2019 roku Gmina Maszewo Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu