ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 21
Data publikacji
2020-02-24 11:17:37
Numer
81/1235/20
Tytuł
Uchwała nr 81/1235/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/20 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 22
Data publikacji
2020-02-24 11:17:37
Numer
81/1234/20
Tytuł
Uchwała nr 81/1234/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie akceptacji zmian w Zapotrzebowaniu na środki z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na rok 2019 w ramach 10 Osi Priorytetowej dla projektu nr RPLB.10.01.00-08-0002/18 realizowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO-L2020
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 23
Data publikacji
2020-02-24 11:17:36
Numer
81/1237/20
Tytuł
Uchwała nr 81/1237/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 24
Data publikacji
2020-02-24 11:17:36
Numer
81/1236/20
Tytuł
Uchwała nr 81/1236/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 25
Data publikacji
2020-02-24 11:17:35
Numer
81/1240/20
Tytuł
Uchwała nr 81/1240/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. w dniu 19 lutego 2020 roku
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 26
Data publikacji
2020-02-24 11:17:35
Numer
81/1239/20
Tytuł
Uchwała nr 81/1239/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubuskiego i na rzecz Województwa Lubuskiego w sprawach majątkowych nieprzekraczających w złotych równowartości kwoty netto 30 000 euro związanych z bieżącą działalnością Województwa Lubuskiego w zakresie zadań realizowanych przez Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 27
Data publikacji
2020-02-24 11:17:35
Numer
81/1238/20
Tytuł
Uchwała nr 81/1238/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Fundację „Przedsiębiorczość” od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.01.02.00-08-0004/19, pn.: „Inkubator Technologiczny „MAKS MOŻLIWOŚCI” infrastrukturą usług prorozwojowych”, złożonego w ramach naboru RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.2. „Rozwój przedsiębiorczości”
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 28
Data publikacji
2020-02-24 11:17:34
Numer
81/1242/20
Tytuł
Uchwała nr 81/1242/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 29
Data publikacji
2020-02-24 11:17:34
Numer
81/1241/20
Tytuł
Uchwała nr 81/1241/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie określenia zasad udostępniania sal konferencyjnych oraz holu w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 30
Data publikacji
2020-02-21 15:11:30
Numer
23/2020
Tytuł
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na 2020 rok
Nazwa jednostki
Gmina Brzeźnica
Adres
Zobacz
Lp: 31
Data publikacji
2020-02-21 14:39:42
Numer
23/2020
Tytuł
Upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.
Nazwa jednostki
Gmina Wschowa
Adres
Zobacz
Lp: 32
Data publikacji
2020-02-21 14:38:05
Numer
21/2020
Tytuł
Oddania w użytkowanie wieczyste i ustalenie ceny zbycia nieruchomości położonych w obrębia miasta Wschowa, oznaczonych jako działki o numerach geodezyjnych 1608/2, 1625/1,1594/16.
Nazwa jednostki
Gmina Wschowa
Adres
Zobacz
Lp: 33
Data publikacji
2020-02-21 14:28:07
Numer
133/8/XVII/19
Tytuł
Uchwała nr 133/8/XVII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Iłowa
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 34
Data publikacji
2020-02-21 14:20:52
Numer
132/8/XVII/19
Tytuł
Uchwała nr 132/8/XVII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Iłowa na lata 2020 –2030”
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 35
Data publikacji
2020-02-21 14:17:26
Numer
131/8/XVII/19
Tytuł
Uchwała nr 131/8/XVII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 220/7/XXXI/16 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Iłowa na lata 2017-2021
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 36
Data publikacji
2020-02-21 14:15:44
Numer
154.2020
Tytuł
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 37
Data publikacji
2020-02-21 14:15:04
Numer
130/8/XVII/19
Tytuł
Uchwała nr 130/8/XVII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 38
Data publikacji
2020-02-21 14:12:40
Numer
129/8/XVII/19
Tytuł
Uchwała nr 129/8/XVII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie połączenia instytucji kultury - Centrum Kultury w Iłowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 39
Data publikacji
2020-02-21 14:11:31
Numer
28/2020
Tytuł
Zmiany zarządzenia w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 40
Data publikacji
2020-02-21 13:45:54
Numer
XIV/218/20
Tytuł
UCHWAŁA NR XIV/218/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie desygnowania przedstawiciela Sejmiku Województwa Lubuskiego na członka Regionalnej Rady Ochrony Przyrody
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji