ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2018-10-18 09:40:20 108.2018 w sprawie zmiany w budżecie na 2018 r. Powiat Międzyrzecki Zobacz
2 2018-10-18 09:38:47 107.2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości Powiat Międzyrzecki Zobacz
3 2018-10-18 09:37:29 106.2018 w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi Powiat Międzyrzecki Zobacz
4 2018-10-18 09:35:58 105.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu zawodoznawczego w ramach projektu 8.4.1 Powiat Międzyrzecki Zobacz
5 2018-10-18 09:33:52 104.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Powiat Międzyrzecki Zobacz
6 2018-10-18 09:00:12 549/18 Zarządzenie Nr 549/18 Burmistrza Iłowej z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Oblicza przemocy" Gmina Iłowa Zobacz
7 2018-10-17 14:51:24 74/18 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego gruntu, niezabudowanej nieruchomości składającej się z działki Nr 40/40 położonej w obrębie Mirostowice Dolne, gmina Żary Gmina Żary Zobacz
8 2018-10-17 14:51:24 73/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 rok Gmina Żary Zobacz
9 2018-10-17 14:51:24 72/18 w spawie przeprowadzenia konsultacji "Rocznego programu współpracy Gminy Żary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" Gmina Żary Zobacz
10 2018-10-17 14:51:24 71/18 w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnych dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary Gmina Żary Zobacz
11 2018-10-17 14:51:24 70/18 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości oznaczonej Nr działki 318/5 położonej w obrębie Marszów, gmina Żary Gmina Żary Zobacz
12 2018-10-17 14:51:24 69/18 w sprawie ustalenia wysokości i przyznania Stypendium Wójta Gminy Żary dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018 Gmina Żary Zobacz
13 2018-10-17 14:51:24 68/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 rok Gmina Żary Zobacz
14 2018-10-17 14:51:24 67/18 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku Gmina Żary Zobacz
15 2018-10-17 14:51:24 66/18 w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary na lata 2018-2021 w I półroczu 2018 r. Gmina Żary Zobacz
16 2018-10-17 14:51:24 65/18 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku Gmina Żary Zobacz
17 2018-10-17 14:51:24 64/18 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości oznaczonej Nr działki 139/6 położonej w obrębie Siodło, gmina Żary Gmina Żary Zobacz
18 2018-10-17 14:51:24 63/18 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w m. Olbrachtów będącej własnością Gminy Żary. Gmina Żary Zobacz
19 2018-10-17 14:51:24 62/18 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w m. Olbrachtów na rzecz Gminy Żary Gmina Żary Zobacz
20 2018-10-17 14:51:24 61/18 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w m. Olbrachtów na rzecz Gminy Żary Gmina Żary Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu