ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2018-02-23 13:57:07 38/2018 w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 4, położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy Bolesławieckiej 1. Miasto Żagań Zobacz
2 2018-02-23 13:49:02 37/2018 w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 6( w klatce Nr 13), położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy Gen.Bema 7-9-11-13. Miasto Żagań Zobacz
3 2018-02-23 13:45:49 36/2018 w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej gruntu o pow. 16 m2, oznaczonego numerem ewidencyjnym 3353/122 położonego przy ul. B.Prusa w Żaganiu, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Miasto Żagań Zobacz
4 2018-02-23 13:33:46 30/2018 w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 3( w klatce Nr 29C), w budynku przy ul. M. Konopnickiej 29A-29B-29C wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. Miasto Żagań Zobacz
5 2018-02-23 13:29:37 11/18 ZARZĄDZENIE Nr 11/18 Burmistrza Babimostu z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Babimost w roku 2018 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Gmina Babimost Zobacz
6 2018-02-23 12:16:04 287/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok Miasto Trzciel Zobacz
7 2018-02-23 11:52:47 237.2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zielonej Górze. Miasto Zielona Góra Zobacz
8 2018-02-23 09:48:54 9/18 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 Gmina Bobrowice Zobacz
9 2018-02-23 07:44:36 18/z/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2018 r. Gmina Lubsko Zobacz
10 2018-02-23 07:44:36 11/z/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2018 r. Gmina Lubsko Zobacz
11 2018-02-22 15:30:40 193.2018 w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w Zielonej Górze. Miasto Zielona Góra Zobacz
12 2018-02-22 15:24:42 Zarządzenie Nr 22.2018 w sprawie zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny Miasto Gubin Zobacz
13 2018-02-22 15:21:34 Zarządzenie Nr 21.2018 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Gubinie Miasto Gubin Zobacz
14 2018-02-22 15:12:12 Zarządzenie Nr 20.2018 w sprawie zmian w planie wydatków gminy Gubin o statusie miejskim na 2018 rok Miasto Gubin Zobacz
15 2018-02-22 14:17:13 Zarządzenie Nr 18.2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Gubinie przy ul. Kaliskiej w trybie przetargu ustnego ograniczonego. Miasto Gubin Zobacz
16 2018-02-22 14:13:40 Zarządzenie Nr 17.2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Gubinie przy ul. Bolesława Krzywoustego w trybie przetargu ustnego ograniczonego. Miasto Gubin Zobacz
17 2018-02-22 13:55:24 Zarządzenie Nr 16.2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Gubinie przy ul. Kaliskiej w trybie przetargowym Miasto Gubin Zobacz
18 2018-02-22 13:22:54 Zarządzenie Nr15.2018 w sprawie zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny Miasto Gubin Zobacz
19 2018-02-22 13:10:55 Zarządzenie Nr14.2018 w sprawie zmian w planie wydatków gminy Gubin o statusie miejskim na 2018 rok Miasto Gubin Zobacz
20 2018-02-22 13:05:27 Zarządzenie Nr 12.2018 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego Miasto Gubin Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu