ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2017-12-12 11:00:25 Zarządzenie nr 0050.56.2017 Zarządzenie nr 0050.56.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok Gmina Wymiarki Zobacz
2 2017-12-12 10:42:05 XLI.361.2017 w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. w Zielonej Górze Dzielnica Nowe Miasto Zobacz
3 2017-12-12 10:39:48 XLI.360.2017 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany statutu Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w Zielonej Górze Dzielnica Nowe Miasto Zobacz
4 2017-12-12 10:38:03 XLI.359.2017 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra Dzielnica Nowe Miasto Zobacz
5 2017-12-12 10:34:51 XLI.358.2017 opinii o projekcie uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych Dzielnica Nowe Miasto Zobacz
6 2017-12-12 10:33:06 XLI.357.2017 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Zielona Góra na rok 2018 Dzielnica Nowe Miasto Zobacz
7 2017-12-12 10:30:54 XLI.356.2017 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na lata 2018-2019 Dzielnica Nowe Miasto Zobacz
8 2017-12-12 10:29:06 XLI.355.2017 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia na 2018 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu Dzielnica Nowe Miasto Zobacz
9 2017-12-12 10:26:48 XLI.354.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Jany Dzielnica Nowe Miasto Zobacz
10 2017-12-12 10:24:47 XLI.353.2017 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zielona Góra Dzielnica Nowe Miasto Zobacz
11 2017-12-12 10:23:05 XLI.352.2017 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze Dzielnica Nowe Miasto Zobacz
12 2017-12-12 10:21:00 XLI.351.2017 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem nieruchomości Dzielnica Nowe Miasto Zobacz
13 2017-12-12 10:17:00 XLI.350.2017 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego na skutek stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej lub wskutek stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi Dzielnica Nowe Miasto Zobacz
14 2017-12-12 10:16:08 XXIII/144/2017 Uchwała Nr XXIII/144/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzeźnica Gmina Brzeźnica Zobacz
15 2017-12-12 10:14:59 XLI.349.2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Kultury, Sportu, Rekreacji oraz spraw Społecznych Dzielnica Nowe Miasto Zobacz
16 2017-12-12 10:14:59 XLI.348.2017 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji ds. Kultury, Sportu, Rekreacji oraz Spraw Społecznych Dzielnica Nowe Miasto Zobacz
17 2017-12-12 10:11:22 XXIII/143/2017 Uchwała Nr XXIII/143/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości Gmina Brzeźnica Zobacz
18 2017-12-12 10:06:10 XXIII/142/2017 Uchwała Nr XXIII/142/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok Gmina Brzeźnica Zobacz
19 2017-12-12 08:58:22 227/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. Powiat Strzelecko-Drezdenecki Zobacz
20 2017-12-12 08:58:22 226/2017 w sprawie przyjęcia "Diagnozy zapotrzebowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna Edukacja dla projektu pn.: "Rozwój edukacji przedszkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Strzelcach Kraj." Powiat Strzelecko-Drezdenecki Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu