ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2017-10-20 13:48:23 85a/2017 w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania strat powstałych w wyniku nawałnicy - huraganu, który przeszedł 5 października 2017 r. przez teren Gminy Jasień. Gmina Jasień Zobacz
2 2017-10-20 13:38:58 Z-89/2017 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
3 2017-10-20 13:38:58 Z-88/2017 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
4 2017-10-20 13:38:58 Z-87/2017 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 2 lat Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
5 2017-10-20 13:38:58 Z-86/2017 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
6 2017-10-20 13:34:01 0050.108.2017 w sprawie wyznaczenia komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie gminy i Miasta Gmina Czerwieńsk Zobacz
7 2017-10-20 13:14:45 0050.110.2017 w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 Gmina Czerwieńsk Zobacz
8 2017-10-20 13:10:20 0050.106.2017 w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 Gmina Czerwieńsk Zobacz
9 2017-10-20 13:07:27 0050.32.2017 w sprawie przyznania stypendium Wójta Gminy za wyniki w nauce dla uczniów Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie Gmina Trzebiechów Zobacz
10 2017-10-20 12:22:37 181/17 w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat w budynkach mieszkalnych, inwentarskich oraz gospodarczych powstałych w wyniku przejścia orkanu "Ksawery" w dniu 5 października 2017 r. przez teren Gminy Krosno Odrzańskie Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
11 2017-10-20 09:53:33 88/2017 Zmiany zarządzenia nr 25/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego "Przebudowa dróg gminnych ... w Nowogrodzie Bobrzańskim" Gmina Nowogród Bobrzański Zobacz
12 2017-10-20 09:49:40 83/2017 Zmiany zarządzenia nr 30/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim Gmina Nowogród Bobrzański Zobacz
13 2017-10-20 09:33:42 135/314/17 w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2017 rok Powiat Sulęciński Zobacz
14 2017-10-20 09:33:42 135/313/17 w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domu dziecka oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi Powiat Sulęciński Zobacz
15 2017-10-20 09:29:01 134/17 Protokół nr 134/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 10 października 2017 roku Powiat Sulęciński Zobacz
16 2017-10-20 08:55:18 0050.31.2017 w sprawie powołania Gminnej Komisji do przeprowadzenia przeglądów technicznych lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Trzebiechów Gmina Trzebiechów Zobacz
17 2017-10-20 08:30:05 50/17 ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuplice przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użyczenie. Gmina Tuplice Zobacz
18 2017-10-20 08:30:05 162/XXIX/2017 w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego na uchwałę Rady Powiatu Gorzowskiego nr 152/XXVII/2017 z dnia 13 września 2017 r. Powiat Gorzowski Zobacz
19 2017-10-20 08:13:02 220/3018/17 Uchwała nr 220/3018/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok Urząd Marszałkowski Zobacz
20 2017-10-20 08:13:02 220/3017/17 Uchwała nr 220/3017/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie realizacji zadania wynikającego z umowy Nr DA.III.272.2.37.2017 zawartej w dniu 6 października 2017 r. Urząd Marszałkowski Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu