ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2018-12-11 21:50:52 Z-127/2018 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Międzyrzecz Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
2 2018-12-11 21:50:52 Z-126/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Międzyrzecz Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
3 2018-12-11 21:50:52 Z-125/2018 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
4 2018-12-11 21:50:52 Z-124/2018 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
5 2018-12-11 19:30:25 III/13/18 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019r. Gmina Gozdnica Zobacz
6 2018-12-11 19:24:08 III/12/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Gozdnica Gmina Gozdnica Zobacz
7 2018-12-11 19:21:28 III/11/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gozdnica Gmina Gozdnica Zobacz
8 2018-12-11 19:17:18 III/10/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Gmina Gozdnica Zobacz
9 2018-12-11 19:14:22 III/9/18 w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gmina Gozdnica Zobacz
10 2018-12-11 16:10:15 285/2018 w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 5 , położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy M.Konopnickiej 54. Miasto Żagań Zobacz
11 2018-12-11 15:39:38 284/2018 w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej gruntu o pow. 278 m2, oznaczonego numerem ewidencyjnym 3352/12 położonego przy ul. Rzeźnickiej w Żaganiu, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Miasto Żagań Zobacz
12 2018-12-11 15:20:46 1479.2018 w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Zielonej Górze. Miasto Zielona Góra Zobacz
13 2018-12-11 15:05:27 12/B/2018 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie działką nr 198/44, położonej na os. Widok z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Gmina Świebodzin Zobacz
14 2018-12-11 15:01:30 11/B/2018 W sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 151/7 położonej w Chociulach. Gmina Świebodzin Zobacz
15 2018-12-11 14:57:11 II.10.2018 w sprawie : wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Świebodzinie Gmina Świebodzin Zobacz
16 2018-12-11 14:57:07 10.B/2018 W sprawie zawarcia umowy najmu w drodze bezprzetargowej na pomieszczenie garażowo – składowe. Gmina Świebodzin Zobacz
17 2018-12-11 14:55:10 II.9.2018 w sprawie : ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Świebodzinie. Gmina Świebodzin Zobacz
18 2018-12-11 14:53:38 II.8.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Świebodzina Gmina Świebodzin Zobacz
19 2018-12-11 14:52:38 9/B/2018 W sprawie zawarcia umów najmu w drodze bezprzetargowej na pomieszczenia gospodarcze Gmina Świebodzin Zobacz
20 2018-12-11 14:50:42 II.7.2018 w sprawie przyjęcia wieloletniego Gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023 Gmina Świebodzin Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu