ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data publikacji
2019-10-23 14:20:07
Numer
XI/162/19
Tytuł
UCHWAŁA NR XI/162/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 14 października 2019 r. w sprawie nadania „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data publikacji
2019-10-23 13:56:06
Numer
IX.3.2019
Tytuł
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości oraz zezwolenia na odstąpienie od obowiązku zastosowania drogi przetargowej przed oddaniem nieruchomości w dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data publikacji
2019-10-23 13:53:31
Numer
IX.2.2019
Tytuł
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2019-2024.
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data publikacji
2019-10-23 13:46:41
Numer
IX.1.2019
Tytuł
zmian budżetu.
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data publikacji
2019-10-23 12:26:02
Numer
ZPM-350-II-2019
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data publikacji
2019-10-23 12:25:21
Numer
0006.59.2019
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2028
Nazwa jednostki
Gmina Czerwieńsk
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data publikacji
2019-10-23 12:23:26
Numer
0006.58.2019
Tytuł
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk w 2019 roku
Nazwa jednostki
Gmina Czerwieńsk
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data publikacji
2019-10-23 12:01:06
Numer
XII.126.2019
Tytuł
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Ochla-Sadowa i ul. Ochla-Folklorystyczna w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Dzielnica Nowe Miasto
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data publikacji
2019-10-23 11:59:12
Numer
XII.125.2019
Tytuł
opinii o projekcie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Dzielnica Nowe Miasto
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data publikacji
2019-10-23 11:58:34
Numer
286/2019
Tytuł
w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 4, położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy Jana Pawła II 2 .
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data publikacji
2019-10-23 11:57:14
Numer
XII.124.2019
Tytuł
opinii o projekcie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Dzielnica Nowe Miasto
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data publikacji
2019-10-23 11:53:25
Numer
XII.123.2019
Tytuł
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Jany w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Dzielnica Nowe Miasto
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data publikacji
2019-10-23 11:52:05
Numer
285/2019
Tytuł
w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 5, położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy Jana Pawła II 2 .
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data publikacji
2019-10-23 11:50:52
Numer
XII.122.2019
Tytuł
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej
Nazwa jednostki
Dzielnica Nowe Miasto
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data publikacji
2019-10-23 11:42:23
Numer
284/2019
Tytuł
w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu o pow. 113 m2, oznaczonego numerem ewidencyjnym 259/1 położonego przy ul. Porzeczkowej w Żaganiu, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data publikacji
2019-10-23 11:41:33
Numer
XII.121.2019
Tytuł
w sprawie zaopiniowania propozycji rozdysponowania środków finansowych zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Ochla
Nazwa jednostki
Dzielnica Nowe Miasto
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data publikacji
2019-10-23 11:15:44
Numer
XII.120.2019
Tytuł
zmieniająca uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Ochla
Nazwa jednostki
Dzielnica Nowe Miasto
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data publikacji
2019-10-23 11:09:24
Numer
XII.119.2019
Tytuł
zmieniająca uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Ługowo
Nazwa jednostki
Dzielnica Nowe Miasto
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data publikacji
2019-10-23 10:59:45
Numer
XII.118.2019
Tytuł
w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Zawada
Nazwa jednostki
Dzielnica Nowe Miasto
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data publikacji
2019-10-23 10:43:00
Numer
XII.117.2019
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Zawada
Nazwa jednostki
Dzielnica Nowe Miasto
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji