ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2019-05-21 18:15:21 509.2019 w sprawie przyznania prawa do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze. Miasto Zielona Góra Zobacz
2 2019-05-21 16:40:09 16.2019.K w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra. Miasto Zielona Góra Zobacz
3 2019-05-21 15:00:03 VI/38/2019 UCHWAŁA NR VI/38/2019 RADY POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie delegowania radnych na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiat Żarski Zobacz
4 2019-05-21 15:00:03 VI/37/2019 UCHWAŁA NR VI/37/2019 RADY POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2019-2025. Powiat Żarski Zobacz
5 2019-05-21 15:00:03 VI/36/2019 UCHWAŁA NR VI/36/2019 RADY POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2019 r. Powiat Żarski Zobacz
6 2019-05-21 15:00:03 VI/35/2019 UCHWAŁA NR VI/35/2019 RADY POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żarach za 2018 r. Powiat Żarski Zobacz
7 2019-05-21 15:00:03 VI/34/2019 UCHWAŁA NR VI/34/2019 RADY POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lubsku za 2018 r. Powiat Żarski Zobacz
8 2019-05-21 14:39:05 28/19 Zarządzenie Nr 28/19 Wójta Gminy Tuplice z dnia 21 Maja 2019 r w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuplice przeznaczonej do sprzedaży. Gmina Tuplice Zobacz
9 2019-05-21 14:34:40 27/19 Zarządzenie Nr 27/19 Wójta Gminy Tuplice z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie: zmian uchwały budżetowej na rok 2019. Gmina Tuplice Zobacz
10 2019-05-21 14:30:01 94/19 w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli Gminy Krosno Odrzańskie Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
11 2019-05-21 13:44:46 78/2019 UCHWAŁA NR 78 /2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2019 r. Powiat Żarski Zobacz
12 2019-05-21 13:44:46 77/2019 UCHWAŁA NR 77/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej część drogi powiatowej nr 2403D – ul. Piłsudskiego w Węglińcu i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej. Powiat Żarski Zobacz
13 2019-05-21 13:44:46 76/2019 UCHWAŁA NR 76/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Żarskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. Powiat Żarski Zobacz
14 2019-05-21 13:44:46 75/2019 UCHWAŁA NR 75/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2019 r. Powiat Żarski Zobacz
15 2019-05-21 13:44:46 74/2019 UCHWAŁA NR 74/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół Technicznych w Lubsku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Żarski. Powiat Żarski Zobacz
16 2019-05-21 13:44:46 73/2019 UCHWAŁA NR 73/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 16 kwietnia 2019 w sprawie ustalenia stawki wywoławczej, kwoty wadium i kaucji do Uchwały nr 55/2019 z 28 lutego 2019 r. Powiat Żarski Zobacz
17 2019-05-21 13:44:46 72/2019 UCHWAŁA NR 72/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 16 kwietnia 2019 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w najem na okres 10 lat Powiat Żarski Zobacz
18 2019-05-21 13:44:46 71/2019 UCHWAŁA NR 71/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 548 000 euro. Powiat Żarski Zobacz
19 2019-05-21 13:34:28 510.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie przejęcia nieodpłatnie składników majątku trwałego. Miasto Zielona Góra Zobacz
20 2019-05-21 12:48:28 70/2019 Zmian uchwalonej uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański na 2019 rok Gmina Nowogród Bobrzański Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu