ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data publikacji
2019-09-13 14:46:14
Numer
XI/57/2019
Tytuł
Uchwała nr Xi/57/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 5 września 2019 r. w sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek od obowiązku realizacji zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej w Witoszynie
Nazwa jednostki
Gmina Wymiarki
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data publikacji
2019-09-13 14:42:42
Numer
X/149/19
Tytuł
UCHWAŁA NR X/149/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2019 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na obszarze województwa lubuskiego
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data publikacji
2019-09-13 14:42:42
Numer
X/148/19
Tytuł
UCHWAŁA NR X/148/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas I-III liceów ogólnokształcących w województwie lubuskim w roku szkolnym 2019/2020
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data publikacji
2019-09-13 14:42:42
Numer
X/147/19
Tytuł
UCHWAŁA NR X/147/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie robót budowlanych, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data publikacji
2019-09-13 14:42:42
Numer
X/146/19
Tytuł
UCHWAŁA NR X/146/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Szprotawki"
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data publikacji
2019-09-13 14:42:42
Numer
X/145/19
Tytuł
UCHWAŁA NR X/145/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data publikacji
2019-09-13 14:42:42
Numer
X/144/19
Tytuł
UCHWAŁA NR X/144/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data publikacji
2019-09-13 14:42:42
Numer
X/143/19
Tytuł
UCHWAŁA NR X/143/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. w sprawie nadania „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data publikacji
2019-09-13 14:42:41
Numer
APEL SWL 5 09 2019
Tytuł
APEL SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. do Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Mateusza Morawieckiego w sprawie inwestycji w infrastrukturę kolejową o istotnym znaczeniu dla Województwa Lubuskiego i pozostałych części kraju.
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data publikacji
2019-09-13 14:42:41
Numer
X/161/19
Tytuł
UCHWAŁA NR X/161/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. w sprawie nadania Michałowi Kisielewiczowi tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Lubuskiego”
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data publikacji
2019-09-13 14:42:41
Numer
X/160/19
Tytuł
UCHWAŁA NR X/160/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data publikacji
2019-09-13 14:42:41
Numer
X/159/19
Tytuł
UCHWAŁA NR X/159/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Słubickiemu pomocy finansowej
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data publikacji
2019-09-13 14:42:41
Numer
X/158/19
Tytuł
UCHWAŁA NR X/158/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. w sprawie udzielenia Gminie Pszczew pomocy finansowej
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data publikacji
2019-09-13 14:42:41
Numer
X/157/19
Tytuł
UCHWAŁA NR X/157/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data publikacji
2019-09-13 14:42:41
Numer
X/156/19
Tytuł
UCHWAŁA NR X/156/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data publikacji
2019-09-13 14:42:41
Numer
X/155/19
Tytuł
UCHWAŁA NR X/155/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data publikacji
2019-09-13 14:42:41
Numer
X/154/19
Tytuł
UCHWAŁA NR X/154/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. w sprawie przystąpienia Województwa Lubuskiego do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (European Network of Regional Culinary Heritage)
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data publikacji
2019-09-13 14:42:41
Numer
X/153/19
Tytuł
UCHWAŁA NR X/153/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Świebodzin prowadzenia zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 276 polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz budowie przejścia dla pieszych przy ulicy Łużyckiej w Świebodzinie
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data publikacji
2019-09-13 14:42:41
Numer
X/152/19
Tytuł
UCHWAŁA NR X/152/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi nr 285 w gminie Gubin
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data publikacji
2019-09-13 14:42:41
Numer
X/151/19
Tytuł
UCHWAŁA NR X/151/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości będącej własnością Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji