ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2018-04-22 20:57:26 27/18 ZARZĄDZENIE NR 27/18 WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Gmina Wiejska Żagań Zobacz
2 2018-04-22 20:53:16 26/18 ZARZĄDZENIE NR 26/18 WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Gmina Wiejska Żagań Zobacz
3 2018-04-20 15:11:40 1077./B/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej. Gmina Świebodzin Zobacz
4 2018-04-20 14:46:27 1078/B/2018 w sprawie zmiany planu wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2018 rok. Gmina Świebodzin Zobacz
5 2018-04-20 14:40:25 1065/B/2018 w sprawie zmiany planu wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2018 rok. Gmina Świebodzin Zobacz
6 2018-04-20 14:31:11 1076/B/2018 w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w 3 obrębie miasta Świebodzin odpłatną służebnością przesyłu. Gmina Świebodzin Zobacz
7 2018-04-20 14:26:26 1075/B/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. Gmina Świebodzin Zobacz
8 2018-04-20 14:17:04 1074/B/2018 w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w obrębie Wilkowo nieodpłatną służebnością gruntową. Gmina Świebodzin Zobacz
9 2018-04-20 14:14:20 1073/B/2018 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod pomieszczenie gospodarcze. Gmina Świebodzin Zobacz
10 2018-04-20 14:11:31 1072/B/2018 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na cele rekreacyjne. Gmina Świebodzin Zobacz
11 2018-04-20 14:08:38 1070/B/2018 w sprawie włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Świebodzin obiektu oraz jego karty adresowej. Gmina Świebodzin Zobacz
12 2018-04-20 11:37:41 Z-6/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu na okres do 3 lat Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu Zobacz
13 2018-04-20 11:34:23 XLIX/18 Protokół nr XLIX/18 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Sulęcińskiego w dniu 27 marca 2018 roku - PROJEKT Powiat Sulęciński Zobacz
14 2018-04-20 10:35:59 256/3548/18 Uchwała nr 256/3548/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 Urząd Marszałkowski Zobacz
15 2018-04-20 10:35:59 256/3547/18 Uchwała nr 256/3547/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę Nr 248/3482/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Urząd Marszałkowski Zobacz
16 2018-04-20 10:35:59 256/3546/18 Uchwała nr 256/3546/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/449/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Urząd Marszałkowski Zobacz
17 2018-04-20 10:35:59 256/3545/18 Uchwała nr 256/3545/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 110/1388/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Urząd Marszałkowski Zobacz
18 2018-04-20 10:35:59 256/3544/18 Uchwała nr 256/3544/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 230/3186/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, Działania 7.5 - Usługi społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Urząd Marszałkowski Zobacz
19 2018-04-20 10:35:59 256/3543/18 Uchwała nr 256/3543/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny prac zgłoszonych na konkurs pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!” Urząd Marszałkowski Zobacz
20 2018-04-20 10:35:59 256/3542/18 Uchwała nr 256/3542/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie szczegółowego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych Urząd Marszałkowski Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu