ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2019-03-22 13:40:47 OŚWIADCZENIE II 17.10.2007 OŚWIADCZENIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 października 2007 roku z okazji 10-tej rocznicy wejścia w życie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej Urząd Marszałkowski Zobacz
2 2019-03-22 13:40:47 OŚWIADCZENIE 17.10.2007 OŚWIADCZENIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 października 2007 roku w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Urząd Marszałkowski Zobacz
3 2019-03-22 13:40:46 STANOWISKO II 17.10.2007 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 października 2007 roku w sprawie sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstw rybackich Urząd Marszałkowski Zobacz
4 2019-03-22 13:40:46 STANOWISKO 17.10.2007 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 października 2007 roku w sprawie wykorzystywania funduszy Sektorowego Programu Operacyjnego do refinansowania budowy przepławek Urząd Marszałkowski Zobacz
5 2019-03-22 12:39:29 242.2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 7 im. „Jana Brzechwy” w Zielonej Górze. Miasto Zielona Góra Zobacz
6 2019-03-22 11:54:31 OŚWIADCZENIE II 17.09.2007 OŚWIADCZENIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 września 2007 roku w sprawie utworzenia uczelni akademickiej w Gorzowie Wlkp. Urząd Marszałkowski Zobacz
7 2019-03-22 11:54:31 OŚWIADCZENIE 17.09.2007 OŚWIADCZENIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 września 2007 roku w sprawie planów inwestycyjnych lubuskich uczelni Urząd Marszałkowski Zobacz
8 2019-03-22 09:56:49 83.2019 w sprawie zmian w planie wydatków gminy Gubin o statusie miejskim na 2019 rok Miasto Gubin Zobacz
9 2019-03-22 09:08:27 33.2019 w sprawie zmiany w budżecie na 2019 r. Powiat Międzyrzecki Zobacz
10 2019-03-22 09:00:43 VI/35/2019 w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2019 rok. Gmina Świdnica Zobacz
11 2019-03-22 08:58:23 VI/34/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone Gmina Świdnica Zobacz
12 2019-03-22 08:44:11 VI/33/2019 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Świdnica oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Gmina Świdnica Zobacz
13 2019-03-22 08:42:15 VI/32/2019 w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica Gmina Świdnica Zobacz
14 2019-03-22 08:39:14 37/2019 w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne Powiatu Świebodzińskiego Powiat Świebodziński Zobacz
15 2019-03-22 08:36:58 36/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka Nr 4 w Świebodzinie Powiat Świebodziński Zobacz
16 2019-03-22 08:33:18 35/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości z zasobu Powiatu Świebodzińskiego Powiat Świebodziński Zobacz
17 2019-03-22 08:25:38 34/2019 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Świebodzińskiego Powiat Świebodziński Zobacz
18 2019-03-22 08:22:00 0050.33.2019 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Świdnicy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Gmina Świdnica Zobacz
19 2019-03-22 08:20:53 33/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowych opiniujących oferty realizacji zadań publicznych Powiatu Świebodzińskiego w 2019r. Powiat Świebodziński Zobacz
20 2019-03-22 08:18:36 32/2019 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Świebodzińskiemu ustawami na 2019 rok Powiat Świebodziński Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu