ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2018-06-22 13:12:44 137/2018 w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalny nr 3 (w klatce Nr 18) przy ul. Łokietka nr 13-18 składający się z pomieszczenia o powierzchni 10,63 m2 oraz pomieszczeniem przynależnego piwnicy o powierzchni 1,08 m² wraz z udziałem 15/1000 w częściach wspólnych budynku oraz nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. 2415/8, 2415/9, 2415/10, 2415/11, 2415/12 i 2415/13 o łącznej powierzchni 560 m2 dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00036947/9. Miasto Żagań Zobacz
2 2018-06-22 13:00:57 136/2018 w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalny nr 1A (w klatce Nr 5B) przy ul. Wojska Polskiego 5A-5B o powierzchni 25,67 m2 wraz z udziałem 36/1000 w częściach wspólnych budynku oraz nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. 996/7 o powierzchni 400 m2 dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00036159/8. Miasto Żagań Zobacz
3 2018-06-22 12:38:25 1131/B/2018 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 w Świebodzinie. Gmina Świebodzin Zobacz
4 2018-06-22 12:15:39 1130/B/2018 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości z przeznaczeniem pod lokalizację miejsca postojowego dla samochodu osobowego. Gmina Świebodzin Zobacz
5 2018-06-22 12:13:17 1129/B/2018 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na ogródki przydomowe. Gmina Świebodzin Zobacz
6 2018-06-22 11:54:01 1128/B/2018 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na cele rekreacyjne. Gmina Świebodzin Zobacz
7 2018-06-22 11:51:50 1127/B/2018 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod balkon do lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku wielorodzinnym przy ul. Konarskiego. Gmina Świebodzin Zobacz
8 2018-06-22 11:49:04 1126/B/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. Gmina Świebodzin Zobacz
9 2018-06-22 11:45:05 1125/B/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. Gmina Świebodzin Zobacz
10 2018-06-22 11:42:00 1124/B/2018 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie działką nr 307/4, położonej w Gościkowie z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Gmina Świebodzin Zobacz
11 2018-06-22 11:39:43 1123/B/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej. Gmina Świebodzin Zobacz
12 2018-06-22 09:52:43 0050/44/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2018 Gmina Jasień Zobacz
13 2018-06-22 09:47:14 0050/41/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2018 Gmina Jasień Zobacz
14 2018-06-22 09:39:17 0050/38/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2018 Gmina Jasień Zobacz
15 2018-06-22 09:06:20 WG.0050.12.2018 Powołanie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w ramach wspierania zatrudniania socjalnego w formie dofinansowania centrum integracji społecznej Gmina Zwierzyn Zobacz
16 2018-06-22 09:06:20 WG.0050.11.2018 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Zwierzyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w ramach wspierania zatrudniania socjalnego w formie dofinansowania centrum integracji społecznej Gmina Zwierzyn Zobacz
17 2018-06-22 09:06:20 WG.0050.10.2018 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury Jutrzenka w Zwierzynie Gmina Zwierzyn Zobacz
18 2018-06-22 09:05:36 695.2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze. Miasto Zielona Góra Zobacz
19 2018-06-22 09:05:36 694.2018 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze. Miasto Zielona Góra Zobacz
20 2018-06-22 08:51:58 WG.0050.9.2018 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie Gmina Zwierzyn Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu