ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2017-06-23 21:03:31 Z-55/2017 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
2 2017-06-23 14:54:43 194/2647/17 Uchwała nr 194/2647/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok Urząd Marszałkowski Zobacz
3 2017-06-23 14:54:43 194/2646/17 Uchwała nr 194/2646/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Oceny Projektów oraz regulaminu jej pracy dla konkursu nr RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego w dniu 27 kwietnia 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Urząd Marszałkowski Zobacz
4 2017-06-23 14:54:43 194/2645/17 Uchwała nr 194/2645/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Oceny Projektów oraz regulaminu jej pracy dla konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego w dniu 27 kwietnia 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Urząd Marszałkowski Zobacz
5 2017-06-23 14:54:43 194/2644/17 Uchwała nr 194/2644/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Oceny Projektów oraz regulaminu jej pracy dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego w dniu 27 kwietnia 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Urząd Marszałkowski Zobacz
6 2017-06-23 14:54:43 194/2643/17 Uchwała nr 194/2643/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 170/2251/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/17 Osi Priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, Działania 7.3 – Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Urząd Marszałkowski Zobacz
7 2017-06-23 14:54:43 194/2642/17 Uchwała nr 194/2642/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 185/2539/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Urząd Marszałkowski Zobacz
8 2017-06-23 14:54:43 194/2641/17 Uchwała nr 194/2641/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 184/2501/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Ogłoszenia i Regulaminu Konkursu nr RPLB.01.03.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałania 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wlkp., Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Urząd Marszałkowski Zobacz
9 2017-06-23 14:54:43 194/2640/17 Uchwała nr 194/2640/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego Urząd Marszałkowski Zobacz
10 2017-06-23 14:54:43 194/2639/17 Uchwała nr 194/2639/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 27 czerwca 2017 r. Urząd Marszałkowski Zobacz
11 2017-06-23 14:54:43 194/2638/17 Uchwała nr 194/2638/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowych płatnych zajęć o charakterze twórczym na rzecz Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze przez Pana Czesława Grabowskiego - dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze oraz ustalenia wynagrodzenia za wykonanie tych zajęć Urząd Marszałkowski Zobacz
12 2017-06-23 14:54:43 194/2637/17 Uchwała nr 194/2637/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 125/1618/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego Urząd Marszałkowski Zobacz
13 2017-06-23 14:54:43 194/2636/17 Uchwała nr 194/2636/17 Zarządu Województwa Lubuskiego uchylająca Uchwałę Nr 149/1963/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze dla Działania 4.2 i 4.3 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Urząd Marszałkowski Zobacz
14 2017-06-23 14:54:43 194/2635/17 Uchwała nr 194/2635/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 43/468/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Urząd Marszałkowski Zobacz
15 2017-06-23 14:54:43 194/2634/17 Uchwała nr 194/2634/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 Urząd Marszałkowski Zobacz
16 2017-06-23 14:37:45 370.2017 w sprawie przyznania Nagród i Wyróżnień Sportowych Miasta Zielona Góra za rok 2016. Miasto Zielona Góra Zobacz
17 2017-06-23 14:04:16 359/17 w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Powiat Słubicki Zobacz
18 2017-06-23 14:03:04 358/17 w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Powiat Słubicki Zobacz
19 2017-06-23 13:53:09 357/17 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok Powiat Słubicki Zobacz
20 2017-06-23 13:45:06 356/17 w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. odpowiedzi na skargę kasacyjną i wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania Powiatu Słubickiego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Wojewody Lubuskiego Powiat Słubicki Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu